Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Ap Astroloģiju / Pašizziņas analītiskās metodes

AP ASTROLOĢIJU

22. FEB

Pašizziņas analītiskās metodes

Pašizziņas analītiskās metodes
Sabiedrībā valdošais materiālisms, uz kuru pamatā balstās arī mūsdienu zinātne, tāpat arī ortodoksālā baznīca noliedz un neatzīst senās ezotēriskās zinības un gadsimtiem ir cīnījušies pret tām un tiem, kuri ir vēlējušies izzināt sevi un palīdzēt to darīt arī citiem. Šāda attieksme ir klajā pretrunā ar cilvēka brīvās gribas izpausmi un ir viņa personības - kā Dieva radošā aspekta - ignorēšana. Pirmatnējais cilvēks ēda no abiem Paradīzes kokiem un ja jau tas tika pieļauts, tad tam visam bija kāda jēga. Viena no šīm senajām ezotēriskajām zinībām ir numeroloģija - no grieķu νουμερο + λογος : skaitļa vārds jeb skaitļu valoda. Rietumu pasaulei tās atklāja sengrieķu viedais Pitagors 6.gadsimtā pirms Kristus dzimšanas.

Senās pasaules filozofi uzskatīja, ka skaitļi un burti sevī ietver dievišķo kārtību un harmoniju un izsaka kosmosa universālus principus, kuri ir pasaules un cilvēka radīšanas pamatā. Viena no senajām senebreju grāmatām saka: „Dievs radīja pasauli caur skaitļiem, burtiem un skaņām.” Tā tika deklarēts Vibrāciju likums. Cilvēks dzimst noteiktā laikā un vietā un viņam tiek dots noteikts personvārds (vārds, uzvārds, tēva vārds), un līdz ar to viņš tiek pakļauts nemainīgiem laiktelpas noteikumiem. Visi šie faktori – telpa (dzimšanas vieta), laiks (dzimšanas diena) un personvārds uzliek katram savu īpašo zīmi.

Dzimšanas laiks tiek izteikts noteiktā skaitļu kombinācijā – diena, mēnesis, gads. Var rasties sekojošs jautājums: Vai vienā dienā dzimušajiem  viņu īpašības ir vienādas? – atbilde ir jā, bet tikai potenciālā plānā. Pirmkārt, ir jāņem vērā tāds būtisks faktors kā dzimšanas vieta un šo dzimšanas vietu (telpas faktora) amplitūda var būt milzīga – kā no Austrālijas aborigēna - tā līdz Centrāleiropas iedzīvotājam, ar visām no šejienes izrietošām šo cilvēku dzimšanas vietas iespējām. Otrkārt, jāņem vērā cilvēka personvārds tajā alfabētiskajā sistēmā, kurā viņš pastāvīgi dzīvo.

Tā, ka starta punkts vienā dienā dzimušajiem ir teorētiski vienāds, bet turpmākais katram ir savs, izejot, lielā mērā, no iepriekš teiktā. Var rasties arī šāds jautājums: Cik tas ir aktuāli, kāpēc tas viss ir vajadzīgs un kāds no tā visa labums konkrēti man? Šeit atbilde būtu sekojoša: patreizējā laika posmā – tūkstošgades mijā – mainās zodiakālās ēras, Zivju laikmetu sāk nomainīt Ūdensvīra laikmets. Šis jaunais laikmets ir un būs saistīts ar seno ezotērisko zinību atdzimšanu, tai skaitā sintēzes apvienojošo viedumu un daudziem rodas (radīsies) interese un paveras (pavērsies) iespēja patiesai sevis izzināšanai, it īpaši mums Latvijā dzīvojošajiem, kuriem tikai pagājušā gadsimta 90. gados radās reāla iespēja šīs izziņas apgūšanai. Bet šādas zinības vienā dienā nerodas, ir nepieciešami gadi, lai izzinātu, prastu un varētu pielietot šīs zinības vispirms sevis un pēc tam arī citu labā.

Jāuzsver, ka šīs zinības nav pieejamas un izzināmas jebkuram, eksistē vairāki priekšnosacījumi, lai konkrēts cilvēks varētu ar to nodarboties. Latvju viedais Andrejs Pumpurs par to eposā „Lāčplēsis” saka sekojošo: „... lasīšu iz gudrā Vidveda mācībām, kādas devis tas tikai priekš tādiem, kuri var saprast un panest.” Jau simtiem gadu pirms Kristus senatnes viedie pagāni bija pateikuši: ”Iepazīsti pats sevi un tu valdīsi par savu likteni.” Senlatviešiem un citām senās Baltu zemes tautām pirms Eiropas bruņniecības invāzijas 12. – 13. gadsimtā bija savi viedie pārstāvji-  vaideloši. Etimoloģiski šis vārds ir saistīts ar latīņu vārdu vidēre, kas latviski tiek tulkots kā - iekšēji redzēt, uztvert, paredzēt un pareizi spriest. Šis vārds ir saistīts arī ar iepriekš minēto - gudro Vidvedu. Arī krievu valodas vārdi мудрый un ведый ir šīs cilmes vārdi.

Lielākā daļa cilvēku  mūsdienās  dzīvo neapzināti, resp., nesaprotot to, ko viņi dara, domā vai runā. Viņi nezin, ka mūsu senči senā pagātnē dzīvoja pēc īpašas formulas, kuru var izteikt kā: zināt + prast + varēt = saprast, kas deva iespēju dzīvot apzināti, saprotot to, kas notiek un likt lietā informāciju par dzīves cikliem un ritmiem. Šīs zināšanas nav zudušas. Tās eksistē vēl joprojām.

Jāuzsver, ka pašizziņa kā jebkurš izpaustās pasaules process sastāv no divām pusēm – no gaišās un no tumšās, resp., katrā no mums ir kaut kas labs un ir arī kaut kas slikts, un šo labo un slikto īpašību kopumam, pareizajā variantā, būtu jāatrodas aptuvenā līdzsvarā, bet ar kaut vai nelielu labā pārsvaru. Iedomājaties sevi par akrobātu, kurš zem cirka kupola pa virvi virzās no viena gala līdz otram, rokās turot garu kārti. Kā viņš var virzīties uz priekšu? Tas ir izdarāms tikai  balansējot ar šo kārti un šai kārtij visu laiku ir jāatrodas zināmā līdzsvarā. Jebkura novirzīšanās uz vienu vai otru kārts galu radīs kritienu lejup. Tāpat tas notiek reālajā dzīvē – ir jāpastāv aptuvenam līdzsvaram starp  labo un ļauno. Viens no okultajiem principiem māca: „Mērenība it visā,” līdz ar to uzsverot, ka jebkura galējība ir kaitīga..

Īsumā minēšu to informāciju, kuru ir iespējams uzzināt no dzimšanas skaitļiem jeb no tā saucamā ”Pitagora kvadrāta”, kuru iegūst veicot aritmētiskas darbības ar šiem skaitļiem. Un tā - ir iespējams uzzināt 20 atbildes par: cilvēka raksturu, viņa enerģētisko un sensorisko potenciālu, interešu loku, veselības un seksuālo iespēju potenciālu, analītiskās intuīcijas un prognozēšanas spējas, tieksmi pēc fiziska darba un Zemes enerģijas, dzīves pārbaudījumu apjomu, apslēptos un atklātos talantus, iedzimto pienākuma un atbildības spēju, atmiņas un prāta potenciālu, spēju ideoloģiski iespaidot sabiedrisko dzīvi, spēju pārvarēt dzīves šķēršļus, spēju atbildēt par ģimenes dzīvi, sociālās izpausmes spēju, personiskā pašnovērtējuma spēju, mērķtiecības spēju, talanta realizēšanas spēju, garīgās attīstības iespējas un tieksmi pēc „zemes priekiem”; informāciju par karmiskajiem parādiem, dzīves galvenā mērķa virzienu un situācijām, kurās cilvēks tiks pakļauts maksimālam kārdinājumam no

Tumšo spēku puses. Šoreiz konkrētāk par  cilvēka galveno skaitli: dzīves ceļa jeb likteņa skaitli, kas tiek iegūts saskaitot viņa dzimšanas dienas, mēneša un gada datumus un reducējot šo salikto skaitli līdz viencipara skaitlim. Jāuzsver, ka skaitļiem ir spēja izpausties kā pozitīvi, tā negatīvi. Viss ir atkarīgs no tā vai cilvēks dzīvo apzināti vai neapzināti.

Dzīvojot apzinātu dzīvi, attiecīgie skaitļi palīdz, dzīvojot neapzināti, tie ar laiku ( brieduma gados, vecumā) izpaužas negatīvi. Skaitlis 1 norāda: līdera un vadītāja iespējas, kas pozitīvi izpaužas kā pārliecība par saviem spēkiem, neatkarība lēmumu pieņemšanā, uzņēmība un patstāvība, negatīvi – kā pastiprināts egocentrisms, augstprātība un neiecietība pret citu viedokļiem, kā pārlieks prasīgums; skaitlis 2 norāda: izvēles iespēju starp labo un ļauno, līdzsvarojuma nepieciešamību, kas pozitīvi izpaužas kā komunikabilitāte, sabiedriskums un kompromisa māka, negatīvi – kā pastiprināta atkarība no citu viedokļa, tieksmes neuzticēties nevienam un vēlmes darboties „divās frontēs”; skaitlis 3 norāda: talanta, dzīvesprieka un entuziasma iespējas, kas pozitīvi izpaužas kā sensorisks jūtīgums, daudzpusība un darba mīlestība, negatīvi – kā šaubīšanas par sevi, neuzņēmība, pārliekas emocionālas izpausmes un iekšējās stabilitātes trūkums; skaitlis 4 norāda: stabilitātes  (tai skaitā materiālās) un fundamentalitātes iespējas, kas pozitīvi izpaužas kā praktiskums, pašdisciplīna, godīgums un spēja izpausties ekstrēmās situācijās, negatīvi – kā dogmatisms, stūrgalvība un tieksme uz pārmērībām, kā neprasme pieņemt jauno; skaitlis 5 norāda: riska, daudzu piedzīvojumu un ceļojumu iespējas, kas pozitīvi izpaužas kā ātra reakcija, izgudrotāja talants un koncentrācijas spējas, negatīvi – kā pārlieka impulsivitāte, bezatbildība, nepacietība un neuzmanība; skaitlis 6 norāda: harmonijas, skaistuma un enerģētikas iespējas, kas pozitīvi izpaužas kā radošā gara izpausme mākslas sfērās, sabiedrisko vērtību akcentēšana un ģimenisko saišu stiprināšana, negatīvi – kā kriticisms, snobisms, pārlieka tieksme pēc personīgās varas un pārmērīga maisīšanās citu lietās; skaitlis 7 norāda: intuīcijas un okulto zinību iespējas, kas pozitīvi izpaužas kā godīgums, pētniecības talants, precizitāte un metodiskums, negatīvi – kā aizdomīgums, skepticisms, liekulība un psihiskā nervozitāte; skaitlis 8 norāda: emociju spēka  un varas pār materiālo pasauli iespēju, kas pozitīvi izpaužas kā spējas biznesā, enerģiskums, uzņēmība un māka pārliecināt, negatīvi – kā skopums, neiecietība pret cita viedokli un pārmērīga tieksme visur dominēt; skaitlis 9 norāda: vispārējā labuma, universalitātes un Skolotāja iespējas, kas pozitīvi izpaužas kā lielas prāta spējas, mērķtiecība, žēlsirdība un tieksme pēc vispārcilvēciskām vērtībām, negatīvi – kā nervozitāte, paaugstinātas ambīcijas, augstprātība un mazvērtības komplekss, kurš rodas tad, kad netiek realizētas savas spējas. Tātad – dzīves ceļa jeb likteņa skaitlis norāda cilvēka galveno uzdevumu, misiju – to, kas jāsasniedz un jāliek lietā, daloties tajā ar citiem.

Astroloģiskajā aspektā dzīves ceļa skaitļa sniegtā informācija ir saistāma ar informāciju, kuru sniedz Augšējais mēness mezgls.

Bet šī nav vienīgā sfēra, kurā iegūstama informācija, ko sniedz skaitļi. Informācija ir iegūstama arī no cilvēka vārda, uzvārda, tēva vārda ( arī no pilsētas vai firmas nosaukuma, arī no valsts vārda utt.). Šeit par pamatu ir jāņem attiecīgais alfabēts, kurš ir konkrētās valodas pamatā un jāsarindo secība skaitlis burts rindkopā no 1 – 9. Latviešu etnosam tāds ir latviešu 33 burtu alfabēts.

Katrā alfabētā ir atrodams kāds noslēpums. Tāds ir arī latviešu alfabētā. Kāds? Tas personiskās tikšanās reizē. Un tā – cilvēka pilnais vārds, kurš sastāv no personvārda, uzvārda un tēva vārda. Uz iespējamo jautājumu: Kāpēc latviešu cilvēkam būtu saistošs tēva vārds, atbildu: Ja jau dzimšanas skaitļos tiek izmantoti trīs skaitļi – diena, mēnesis un gads, tad loģiski būtu šo trīskāršo sistēmu piemērot arī pilnajā vārda analīzē (diemžēl mūsdienu sabiedrība praktiski ignorē tēva vārdu lietošanas uzrunu sadzīvē un līdz ar to vājina saiti ar saviem senčiem). Un tātad – cilvēka personvārda, uzvārda un tēva vārda skaitļu kopsumma norāda uz to, kādi resursi – iedzimti talanti, mākas, iemaņas – ir cilvēka rīcībā, lai noietu dzīves ceļu un sasniegtu mērķi. Astroloģijā šis skaitlis būtu saistāms ar informāciju, ko sniedz Apakšējais mēness mezgls. Pastāv vēl arī citas informāciju sfēras, ko sniedz pilnā vārda analīze.

Esmu mēģinājis ieskicēt to informatīvo cilvēka pašizziņas procesa loku, kuru būtu iespējams risināt (un arī atrisināt) ar skaitļu un burtu analīzes palīdzību. Uzsveru vēlreiz, ka tas nav vieglais un platais ( izklaides, tukšas ieinteresētības vai savtīgu nolūku) ceļš, bet gan grūtā, ērkšķainā un bieži vien arī sāpīgā atziņas taka, kuru visiem pārvarēt nav lemts. Pašizziņas procesi ir smagi un var aktualizēt gan labo, gan ļauno, bet cilvēkam ir jābūt gatavam strādāt kā ar vienu tā arī ar otru. Tā ir domāta  tiem, kuri vēlas dzīvot apzināti.

Zināt, prast un varēt – šāds ir šo cilvēku kredo. Skaitļos apslēptā informācija dod impulsu un parāda virzienu kurp doties, tālāk ir jāiet pašam, ir jāvar. Vai cilvēks spēs noiet šo ceļu ir atkarīgs no viņa paša – no viņa drosmes, apņēmības, gribasspēka un ticības garīgās pasaules esamībai, arī no uzticēšanās tiem, kuri jau iet pa šo ceļu. Šeit sāk darboties brīvās gribas princips un izvēle ir jāizdara katram pašam. Daudz ko var uzzināt no grāmatām, bet ne visu, ir nepieciešams arī taku zinis - cilvēks, kurš spēj dot padomu un parādīt virzienu. Uz tikšanos.

Interesenti var zvanīt uz tālr.26212544 (Ivars) vai rakstīt uz E-pastu: numerologs@inbox.lv.