Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Ap Astroloģiju / Laika nervs

AP ASTROLOĢIJU

19. OKT

Laika nervs

Laika nervs

 10.2009

Šodien šķiet, ka nepatīkamākais politikā ir tas, ka par to nevar nelikties ne zinis -
tai ir jāseko. Tai jāseko, kā seko izrādei.
Tai jāseko, kā seko naudas makam, kuru nevar izlaist no uzmanības, lai kabatas zagļi to neizvelk.
Taču piemēram es - neesmu vēlējies redzēt šos cilvēkus uz skatuves. Un piemēram man, nepatīk visu laiku čamdīt kabatu (vai maks tajā vēl ir?).
Ne par vienu (!) no šiem cilvēkiem es neesmu atdevis balsi. Un man šobrīd šī demokrātija šķiet kā tāds, bezgaumīgs teatris, kur tā vietā, lai strādātu krīzes pārvarēšanai, visiem tiek atņemts laiks.

***
Daži normālas valsts kritēriji:
- cik tiek atvēlēts pašai vecākai un pašai jaunākai paaudzei (proti tiem, kas jau kaut ko ir radījuši un tiem, kas kaut ko radīs nākotnē)
- vai viegli uzsākt un beigt (neveiksmes gadījumā) savu lietu
- vai savējie (ražotāji-radītāji) jūt priekšrocības
- vai tiek atbalstīti augstas pievienotas vērtības radītāji
- vai aug jaunu uzņēmumu skaits
- vai kultūra jūt atbalstu

***
Nacionālpatriotiska ideja ir laba vienīgi tad, kad tā nesauraujami saistīta ar augstiem morāliem standartiem. Tad - mūsējais ir kaut kas - gan savs gan labs. Taču ja cilvēki pieļauj, ka moralais standarts krīt, tad paliek tikai mūsējais.
Un notiek process kas līdzīgs puvei augļu kauzē - augļi viens pēc otra bojājas un pārvēršas par puvekļu kaudzi.
Tad, ja kopējā pagrimumā sāk pieņemties spēkā nacionālpatriotiska ideja - tas ir puvekļu kaudzes nacionālpatriotisms. 

***
No padomju gadiem kāda cilvēku kategorija mantoja ieradumu staigāt uz darbu. Taču ir liela starpība starp staigāšanu uz darbu un tiešām darbu.
Bet neatkarības gados sakuploja kāda cita cilvēku kategorija, kas atīstīja ieradumu čakarēt citus - un arī to sauc par darbu (vismaz tā viņi saka mājiniekiem, ka - viņi dodas uz darbu). Taču ir liela starpība starp čakarēšanu un darbu. Principā latvietim gēnos ir kaut kas veselīgs, kas ļauj šīs abas starpības saprast. Un arī to, ka tas ļoti traucē tagad efektīvi pārvarēt radušos krīzes situāciju.

***
Dažs grib redzēt Latviju kā viennacionālu valsti. Protams padomju mantojums nav viegls, un arī tā ārpuskultūras cilvēku kategorija, kas runā krieviski un ko radīja padomju realitāte - nav viegla. Taču arī latvieši nav viegli. Nu nav. Tieši šī iemesla dēļ latvieši tik grūti solidarizējas - jo kopība nerada īpašu omulību.
Taču kaut kas būs jāmaina sevī, jo bez solidaritātes nevar. Un arī šo sabiedrību var praktiski izmantot kā iespēju resursu, nevis uzturēt to, kā problēmu.

***
Noslēdzas mēness mezglu cikls (ap 19 gadu), kas daudziem liek apjēgt neierasti lielu laika mērogu, un šis mērogs sakrīt ar valsts neatkarības periodu. Sabiedrība (kopumā) sāk labāk apzināt šajā zemē notiekošo - ekonomiskus, politiskus un pat garīgus procesus, kas noveduši patreizējā situācijā - vēsture kļuvusi daudz dzīvāka un taustāmāka. Un visi jūt, ka tajā ņēma dalību.
Tuvojas beigām nasing spešal periods, kad nekas īpašs valstī tiešām arī nenotika - vien inerce un problēmu apzināšana (tā darbojas Urāna-Saturna opozīcija Zivju-Jaunavas zīmēs).
Taču sabiedrība briest pārmaiņām. Skanot jautājumam Kad kaut kas mainīsies?, astrologam pie sevis jādomā: tad, kad mainīsies vai nu ilgstoša planētu konfigurācija, vai - planētas mainīs zīmes, citiem vārdiem - kad kaut kas mainīsies debesīs, tad kaut kas mainīsies arī uz zemes :).  Un lūk,
oktobra beigās Saturns pāriet Svaros, nostājoties saspringtā aspektā ar Plutonu - un ledus sakustēsies. Pamazām mēs tuvosimies februārim, kad Plutons nostāsies tieši iepretim 1918.gada Latvijas Plutonam. Tas būs līdzīgs pieaugošai temperatūrai neveselā organismā - ļoti svarīgs process atveseļošanās gaitā. Un nākamā planētu stāvokļa maiņa pavasarī (maija beigās-jūnija sākumā), kad Urāns un Jupiters pāries Aunā - liks formulēt jaunu valsts ideju, nākotnes vīziju, konstitucionālas izmaiņas, skaidru krīzes pārvarēšanas ceļu.
Patlaban mēs to nerodam (tāpat kā visos šajos 19 gados), jo iepriekšējo Neatkarības horoskopu līmenī - es uzskatu - tas vienkārši nav izdarāms. Tādēļ domāju, ka mēs esam ceļā uz jaunu valsts hoskopu.
Horoskops, tā tak ir kosmiskā pase, kas atbilst reālai sabiedrības pilngadības fāzei, kas iestājas pēc transformācijas gan sabiedriskās apziņas, gan sabiedrības morāles gan konstitucionālā līmenī.
(kā mūsdienu grieķi nedzīvo pēc Bizantijas horoskopa, tā mūsdienu angļi nedzīvo pēc Vilhelma Iekarotāja laika Anglijas horoskopa utt.)  

***
Viens no svarīgākajiem Saturna vārdiem ir vārds norma. Te ir tas Latvijas horoskopa sašķiebtais Saturns - nesapratne par to, kas ir normāli.
Kad pieaug slodze - normāli ir censties slodzi sadalīt atbilstoši spēkiem - kājas ir spēcīgākas, rokas vājākas, pirksti - vēl vājāki. Tāpat arī ar sabiedrības locekļiem un to ienākumiem. Izdomāt kā sadalīt nodokļu slogu starp miljonāriem, mātēm un pensionāriem - taču var. 

***
Kā arī tika prognozēts: pagājušais Saturna-Urāna opozīcijas laiks nenesīs reformas - opozīcijas laiks ir domāts problēmas un pretrunu apzināšanai. Pārmaiņas dos nākamās divas konfiguracijas:
Plutona-Saturna kvadrāts (kas sākas rudenī), pēc tam Plutona nostašanās opozīcijā Latvijas-1918.gada Plutonam (februārī). Un vēlāk - Urāna-Jupitera savienojuma izveidošanās un Plutona-Saturna kopējs T-kvadrāts, kas radīsies vasaras sākumā.
Ir puslīdz skaidri izmaiņu etapi, nav skaidra sabiedrības gatavība jēdzīgām pārmaiņām.

***
Ja astrologs ir laika nervs, mākslinieks - laika jūtas, baznīcai būtu jābūt laika sirdsapziņai. Tālu netiks sabiedrība, kurai nav ne veselu nervu, ne veselu jūtu, ne sirdsapziņas.
Latvijas krīzei ir vairāk morāls, nekā ekonomisks pamats, tādēļ izeja ir kaut kas garīgs un solis uz atlabšanu - ir kāds morāls solis. Antīkais grieķis teiktu, ka sabiedrībai vajadzīga katarse (attīrīšanās), kristietis teiktu - grēku nožēla.

***
Par šo mūsu neoliberālismu, ko radīja pirmajā atjaunotās Latvijas desmitgadē (deviņdesmitajos)… Kāds jēdzīgs mūsu autors izveidoto sistēmu nosauca ļoti piemērotā vārdā - par naudas totalitārismu. Savukārt nākamjā desmitgadē šis, naudas totalitārisms kļuva par totāla nobrukuma iemeslu. Astroloģiski – to apraksta traks II-VIII namu sasvērums uz VIII nama pusi. Valsts nedrīkst karāties uz svešiem resursiem - ne uz svešas naftas caurules, ne uz svešas naudas maisa. Nākamajā Latvijas horoskopā būtu jāizlīdzina šis sasvērums. Bet lai tas notiktu, tam jāizlīdzinās cilvēku galvās. :)

***
Šodien sapratu, kādēļ cilvēkiem vajadzīgas katastrofu prognozes.
Kādēļ vārās maiju astroloģijas fani, kuri saka: re ku’ skaidri un gaiši, maiju burtiem, melns uz balta rakstīts: „Beigas – 2012.gads” (starp citu ļoti interesanti paskatīties - kā tas izskatās oriģinālā)
Īstenībā šiem ļaudīm vajadzīga nevis dzīves astroloģija (lai izprastu laiku, kurā viņi dzīvo utt.), bet nāves astroloģija, lai tajā vīdētu elles liesmas. Kā veču pirtī, kur dažs atnāk nevis pērties, bet cepties kā šašliks. Šiem ļaudīm vajadzīga dezinfekcija, lai izdeg baciļi. Un ko lai vēlas cilvēks, kas pats sevi sāk izjust kā bacili? Viņa dzīlēs dzimst  meteorīta alkas. :)

***
Pirms kāda laika vairākās vietās rakstīja, ka Latviju Eiropas politiķi un analītiķi uzskata par eksperimenta zemi (to teica arī I.Godmanis intervijā) –  un to, kas tika īstenots Latvijā viņi sauc par neoliberālismu.  Taču kādēļ pie ar vārda „eksperiments” nāk prātā kāds cits reiz notikušais vēsturiskais eksperiments – proletāriskā revolūcija atsevišķā valstī  (Krievijā) ar sociālisma būvēšanu, pārlecot kapitālismu?

***
Vairumam cilvēku pasaulē, tāpat kā latviešiem, savs kakts ir tuvs. Taču latvietim šis kakta tuvums ir tik liels, ka Latvija šķiet par lielu. Latvietim grūti noturēt Latviju gan tās telpas mērogā, gan arī laika mērogā - tās pagātni un nākotni.
Kāds priekšstats ir par 100 gadu pagātni, piemēram, saviem senčiem 3,4 paaudzēs? – migla. Kāds ir priekšstats par pavisam netālu nākotni? – arī migla. Kādēļ kopīgi jāveido tieši tāda tagadne? – migla. Migla apziņā
Un šajā aizmiglotajā apziņā plēsīgā Realitāte, kuru paši rada, padarīta par lielo guru, kurš māca, kas ir dzīves norma.

***
Lai cik daudz labuma no blēdīguma (kā dzīves normas), sliktuma no tā tomēr ir vairāk. Kā tā? - Sistemātisks stress bojā dzīves „klimatu” un atspoguļojas veselības stāvoklī - rada dažādas slimības (Latvijā ap 400 tūkstošiem cilvēkiem ir hroniskas slimības). Viens no stresa avotiem, ir pastāvīgas aizdomīgums un viens otra uzmanīšana (lai kaut ko „nenosper”) – no kasiera veikalā līdz Saeimai, valdībai un premjerministram. Nu kā lai tādos apstākļos dažs nenonāk līdz paranojai?
...Nesen rakstīja, ka „Latvenergo” pusgada laikā ir konstatēti 400 elektrības zādzības gadījumi – vidēji vairāk kā 2 katru dienu. Uzņēmuma pārstāve saka, ka, par to vadu daļu, kas atrodas aiz individuālā skaitītāja (respektīvi, ir īpašnieka pusē) - Latvenergo neatbild, ja kāds pieslēdzas taviem vadiem, un zog elektrību – jāmaksā ir tev...Un tā tālāk un tā joprojām.

***
Katra tauta var nonākt mazākuma lomā un attieksme pret nacionālo mazākumu ļoti raksturo – nacionālo varākumu.
Patāv leģenda par to kā Dānijas karalis Kristians X izglāba ebrejus. Kad Dānija tika okupēta, nacisti paziņoja karalim, ka no sekojoša datuma visiem ebrejiem ir jāstaigā ar pietiprinātu dzeltenu zvaigzni. Nākamās dienas rītā karalis jāšus devās savā parastajā pastaigā pa Kopenhāgenu. Taču pārsteigtie pilsētas iedzīvotāji redzēja, ka geznajam mundierim ir piestiprināta dzeltena sešstūra zvaigzne. Tajā pašā dienā arvien vairāk Kopenhāgenas iedzīvotāju parādījās ielās ar seštūra zvaigznēm pie apģērba. Tā - Dānijā netika izveidoti nekādi geto, un no šīs valsts uz nometnēm netika aizsūtīts neviens ebrejs.
Īstenībā ebreju glābšana Dānijā notika citādi – ne tik ārēji efektīgi, taču daudz efektīvāk rīcības ziņā, jo vienas diennakts laikā uz Zviedriju tika aiztransportēti visi Dānijas ebreji, un šo akciju īstenoja dāņu tauta - taksisisti, zvejnieki uc. 

***
Par nacionālo histēriju varu dalīties savos 20 gadu novērojumus ar dažādu tautu nacionāļiem, proti, dažādu tautu nacionāliem histēriķiem. Jaunībā es nevarēju saprast no kurienes ir sajūta, ka tam ir konkrēti, personīgi iemesli? – Un tad pamazām-palēnām, tuvāk iepazīstot cilvēkus sāka veidoties bilde, kurā, vienam krieviete sieva, ar kuru šķiroties viņš zaudēja dzīvokli (konkrēts „tēvzemiešu” aktīvists), citam meita ieprecējusies Maskavā, ko viņam grūti pieņemt utt... Līdzīgi ir ar ukraiņu, krievu vai bulgāru nacionāļiem, ar kuriem ir nācies saskarties.
Varbūt, ja Hitleram savā laikā labāk veiktos gleznošana un viņu nedzenātu ebreju kaprālis armijā, pasaule būtu citāda? :)

***