Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Ap Astroloģiju / Garīgu domu kalendārs - oktobris

AP ASTROLOĢIJU

20. FEB

Garīgu domu kalendārs - oktobris

fragmenti no Beinsa Duno sarunām ar skolniekiem (Simona Bizuna tulkojumā un sakārtojumā 1995-2008)

1.oktobris

Kur ir pretrunu cēloņi? – Pretrunu cēloņi ir apslēpti cilvēkā, viņa iekšējās izjūtās, tajā, ko viņš ir sakrājis savā zemapziņā. Lai to saprastu, cilvēkam ir jāizzina sevi. Izprotot sevi, cilvēks izpratīs arī citus. Kā forma katrs cilvēks nes sevī noteikta veida spēkus, kas labi vai ļauni iedarbojas uz citiem. Tādēļ jūs vienu cilvēku mīlat vairāk, citu mazāk. Katrs izjūt mīlestību redzot mazu jēriņu, priecājas, glāsta to. Bet ieraugot čūsku, katrs pasper soli atpakaļ. Kādēļ? – Tādēļ, ka jērs nes sevī viena veida spēkus, bet čūska – pavisam citas. Atbilstoši uzbūvei, katra foma īpatnējā veidā lauž gaismas starus, kā rezultātā izraisa labvēlīgu vai nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku.   

***
Kā zināt, vai cilvēks tevi mīl? Tas ir tāds pats jautājums, kā jautājums: kā zināt, vai krāsns ir silta. 

2.oktobris

Jums ir jāsaskaņo izpratne, kas ir piemīt jūsu personībai, tāpat arī sabiedrības dzīves izpratni – ar iekšējo, dziļo izpratni, kas jūsos mīt. Nav cilvēkam viegli tikt galā ar savu dalīto dzīvi. Katrs cilvēks, bez ārējas dzīvo vēl arī iekšēju dzīvi. Iekšējā pasaulē viņš ir ar tām domām jūtām, kas viņam svētas. Cilvēks dzīvo ar tām un vēlas tās īstenot. Un to īstenošanās ir atkarīga no iekšēji un ārēji labvēlīgiem apstākļiem. 

***
Kad jūs mīlat cilvēku vai kādu citu dzīvu būtni, jūs to noliekat vienā līmenī ar sevi. Pie tam, kad cilvēks iemīl otru cilvēku, viņam ir divas iespējas – vai nu viņš nolaižas līdz otra līmenim, vai arī paceļ otru līdz savam. Pirmajā gadījumā viņš cieš. Otrajā gadījumā – priecājas abi.

3.oktobris

Dažs domā, ka ir ļoti apdāvināts. Varbūt tiešām ir apdāvināts, bet viņa dāvanām ir jāizpaužas. Tas var notikt tikai tad, ja attiecīgās spējas tiek barotas un uzturētas. Cilvēks ņem vajadzīgo uzturu no apkārtējās vides. Piemēram lai izpaustu mīlestību cilvēks nevar būt viens – jābūt sabiedrībai. Kā cilvēks izpaudīs mīlestību būdams viens?

***
Kad mēs sākam apzināties, ka katrai dzīvai būtnei, tāpat kā mums ir tiesības dzīvot, Mīlestība ir sākusi mūsos darboties.

4.oktobris

Katrs grib būt mīlēts. Vai zināt, kas ir vajadzīgs cilvēkam, lai viņš tiktu mīlēts? Naudu mīl par tās vērtību, grāmatu mīl par tās saturu, stipro mīl par viņa spēku. Cilvēks tiek mīlēts, tikai tad, kad viņš kaut ko dod. Tomēr ir arī otra puse, proti, vai paēdušajam ir vajadzīgs cienasts? Un vai bagātajam ir vajadzīga vēl bagātība? Tāpat arī mīlestība izpaužas pret vājiem, trūkumcietējiem, atstātajiem. 

***
Patiesa mīlestība pastav tikai sarp radniecīgām dvēselēm. Parasti tās reti satiekas uz zemes. Ja viens ir uz zemes, otrs ir Dievišķaja pasaulē. Tomer tās var būt saistītas savā apziņā. Un tad, to, ko viens domā un jut, otrs uzņem un īsteno. Kaut arī tās ir fiziski šķirtas, tajās ir spēks, impulss saprātīgam un apzinatam darbam.

5.oktobris

Katrs vēlas būt mīlēts un nezin, ka tas ir visvieglākais darbs. Kādēļ? – Tādēļ, ka cilvēks ir grāmata, kuru Dievs ir rakstījis pagātnē, raksta tagadnē un rakstīs arī nākotnē. Šaubīties, mīlēs viņu vai ne, nozīmē šaubīties vai kāds atnāks lasīt viņa grāmatu. Kamēr vien ir cilvēki ar atmodinātu apziņu, vienmēr atradīsies kāds, kas atnāks lasīt tavu grāmatu. Viņš atnāks pie tevis, atvērs vienu lappusi, izlasīs, un to saglabās kā svētumu. Nākamajā dienā atnāks atkal un atvērs otru lappusi. Kas nāk tādēļ lai kaut ko tajā izlasītu, vēlas uzzināt kaut ko par tās Autoru. Lasot viens otra grāmatas jūs gūstat savstarpēju kontaktu un veidojat došanas-ņemšanas attiecības.

***
Ja vēlaties iet jauno ceļu, sāciet nodarboties ar mūziku, sāciet dziedāt! Izmantojiet pašreizējo dzīvi, lai dziedātu, - un jūs augšāmcelsieties; jo tagad ir augšāmcelšanās, nevis pārdzimšanas laiks. Bet lai augšamceltos, jums ir jākļūst muzikāliem. Un tādēļ es jums ierosinu kļūt nevis reliģioziem, nevis zinošiem, nevis spēcīgiem, bet ierosinu visracionālāko - kļūt muzikāliem.  

6.oktobris

Cilvēks, kas strādā Dieva slavas dēļ, ir līdzīgs ziedam, kas aug un attīstās pareizi. Zieds, kas pareizi attīstās, saņem un izmanto Dieva svētību. Svētīgi ziedi aug dārzos rūpēs un uzmanībā. Brīdi pa brīžiem pie tiem atlido bites, atnes tiem sveicienus un vēstules no viņu tēva. Pateikdamies par sveicienu zieds piedāvā savu nektāru un aromātu. Tā gan vieni gan otri priecājas. Tie viens otru atalgo un veido savā starpā attiecības un saites. Tas ir patiesi gan pēc burta gan pēc gara un attiecas ne tikai uz ziediem un bitēm, bet arī uz cilvēkiem. Kā bites kalpo par pastniekiem ziediem, tā cilvēki ar gaišām domām, siltajām jūtām un tīriem skatieniem nes vēstules no neredzamās pasaules. Tā viņi gūst savai dzīvei jēgu.                   

***
Mūsdienu cilvēka nervu sistēma nespēj izturēt absolūtu harmoniju. Gan valodā, gan mūzikā – ir jābūt vismaz vienai disonansei. Jūs zināt, ka daudzi lieli mūziķi, dzejnieki ir aizgājuši no dzīves jaunībā. Dzīve pagarinās pateicoties disonansēm. Šai ziņā, ciešanas nav nekas cits kā disonanses. Pārdzīvojumos dzīvība kļūst noturīgāka, matērija – gūst izturību. Absolūta harmonija rada lielu sasprindzinājumu nervu sistēmā, bet disonanse ir atpūta, tā nepieciešama stāvokļu maiņai. Ja disonanses ir daudz un tās ir biežas, tās nervu sistēmā veido bojājumus. Bet ja tās ir neilgas un atrodas pietiekami tālu viena no otras, tās nepieciešamas kā dzīves stāvokļu maiņas.
 
7.oktobris

Kā lasot grāmatu ir noteikts attālums kurā tā ir jātur no acīm, lai redze būtu normāla, tā arī pastāv noteikts attālums, kādā vienam no otra ir jāstāv diviem cilvēkiem, lai attiecības starp tiem būtu normālas un harmoniskas.

***
Cilvēkam ir jādzied, lai iemācītos pareizi runāt. Pareizai runai ir jābūt muzikālai. Bet ir jābūt – kam dziedāt un kam runāt. Kā dēļ dziedās cilvēks? – Augstākā dēļ. Kā dēļ mācīsies? –  Augstākā dēļ sevī. Cilvēks var būt par objektu pats sev, bet arī cits var būt par objektu viņam un objekts var arī mainīties. Kad cilvēks dod ceļu Dievišķajam sevī, viņa tiekšanās objekts kļūst pastāvīgs. Tad, cilvēks lietas izprot acumirklīgi. Kādēļ? – Tādēļ, ka nonāk iekšējās apskaidrības stāvoklī un ātri orientējas. Dievišķā sākotne ienes sirdī izplešanos, prātā gaišumu, un garā daudzveidību un skaistumu.
 
8.oktobris

Kāda ir slāpekļa raksturīga īpašība? Tā ir viela, kas ar grūtībām veido savienojumus ar citiem elementiem. Citiem vārdiem: slāpeklis nav komunikabls, nav draudzīgi noskaņots, tam nepatīk saiknes un kontakti. Viņš ir ideālists, viņš glabā uzticību vienam principam – ugunij. Tikko paaugstinās temperatūra, viņš sāk veidot kontaktus. Kā ūdeņradis, tā arī slāpeklis savienojas ar skābekli kā ar ļoti aktīvu elementu un veido jaunas vielas. Kad jums ienāk prātā darīt ko sliktu, domājiet par slāpekli, kas veido nenoturīgus kontaktus. Ja izveidojat savienību ar ļaunumu, steidzieties saraut šādu savienību. Esiet nenoturīgi savienībā ar ļauno un noturīgi savienībā ar labo.

***
Cilvēku savstarpējā attālināšanās ir divu vienādu jūtu, jeb vēlēšanos, darbības rezultāts. Ja viņu domas un jūtas izmainās, kļūst atšķirīgas – tie atkal var tuvoties.
Šāda attālināšanās un tuvošanās notiek ne tikai cilvēku starpā, bet arī starp idejām pašā cilvēkā. Reizēm starp idejām ienāk īpaša enerģija, kas izraisa sadalīšanos viņa domāšanā, tā dēļ, viņš te tuvojas te attālinās no tā, ko bija domājis īstenot.
Ideja dzimst iekšienē, bet realizējas ārpusē, ārējā pasaulē. Pirms realizē savu ideju, cilvēks noteikti iet cauri zināmai sadalīšanos, bet uzdevums ir tikt ar to galā. Šīs sadalīšanās iemesls ir tas, ka pārtrūkst saite starp cilvēka personību un dvēseli.

9.oktobris

Trīs lietas ir vajadzīgas, lai gūtu skaistumu: mīlestība pret Mīlestību, mīlestība pret Gudrību un mīlestība pret Patiesību. Mīlestība pret Mīlestību izveido cilvēka lūpas. Mīlestība pret Gudrību veido cilvēka degunu. Visbeidzot mīlestība pret Patiesību veido cilvēka pieri.

***
Ja cilvēks nonāk tādos stāvokļos kā mazdūšība, aizdomas, greizsirdība, šaubas, niknums, viņam ir jāmeklē veids kā atbrīvoties. Ja paliks tajos ilgāku laiku, tie izrasīs viņā organiskus traucējumus.  Mēs sakām, ka cilvēkam ir jāarstējas pirms ir saslimis, tas nozīmē: katrai negatīvai domai, katrai negatīvai izjūtai lieciet pretī vienu pozitīvu domu jeb pozitīvu izjūtu, kas to neitralizē un dara nekaitīgu.

10.oktobris

Katra lūpu kaktiņu noliekšanās uz leju nodara cilvēkam lielākas vai mazākas nepatikšanas. Cilvēks pats veido savu nelaimi, pats liek sev cilpu kaklā, bet - pats var arī sev palīdzēt. Smaids spēj izmainīt mutes līnijas virzienu: no lejupejoša – augšupejošā. Kādas līnijas ir skaistas? Tās, kuras ir Daba ievilkusi. Visi cilvēki smaida, bet ne katrs smaids ir skaists. Pastāv tādas mutes līnijas, kas dara smaidu nepatīkamu. Kādas līnijas ir raksturīgās skaistam cilvēkam? Viņa pieres, deguna un vaigu līnijas ir smalkas. Kad viņš smaida, vērīga acs pamanīs vieglu lūpu kaktiņu pacelšanos.  Šāds smaids vairo fizisko cilvēka skaistumu un piešķir sejai līksmu izteiksmi. Vispār kad cilvēks ir līksms, priecīgs, tā mutes līnijās ir augšupejošs virziens. Kad cilvēks ir apgrūtināts, nomākts, skumjš, līnijās rodas lejupejošs virziens. Paskatoties šī cilvēka sejā ir uzreiz redzams, ka viņam ir kaut kādu ciešanu nasta. Kad cilvēks nonāk pesimismā, kad viņš zaudē pašpaļāvību, viņš zaudē savu skaistumu. 

***

Mīlestība ir visu saprātīgu būtņu izpausme, kas ir beiguši savu attīstību un devuši ceļu dievišķajam sevī. Kāds saka, ka nesaprot šādu mīlestību. Ja nesaprot šādu mīlestību, tas nebūt nenozīmē ka nav jāmīl. Mīlēsiet cik un kā varat. Ja kādam iedošu simts kilogramu smagu maisu, lai viņš pārnes no vienas vietas uz otru, tas nenozīmē, ka viņam tas jāizdara uzreiz. Ja ir vājš, viņš atsies maisu, izņems desmit, un vēl desmit kilogramus un aiznesīs to vairākos piegājienos. Lai kaut ko saprastu, tas nenozīmē saprast visu uzreiz, bet pakāpeniski: šodien mazliet, rīt mazliet utt. Tāpat, kad cilvēks ir ļoti izsalcis viņš grib apēst visu uzreiz, bet viņam vajag ēst nedaudz, bet vairākkārt.

11.oktobris

Ir jāvēro cilvēki un jāpēta skaistu cilvēku līnijas un kustības, lai redzētu kāda ir viņu plastika un kādas viņu kustības. Un pamanīsies atšķirība starp patiesu skaistumu un šķietamu, garīgu skaistumu un fizisko. Daudzi cilvēki ir tikai ārēji skaisti, viņi līdzīgi maskām, kurās nav plastikas. Savu skaistumu viņi ir mantojuši, bet tā kā viņu iekšējā dzīvē trūkst skaistuma, to sejas līnijas ir nekustīgas, statiskas. Vērojot skaistu cilvēku sejas krāsu, jūs ievērosiet trīs nokrāsas: viegli rozīgu, bālganu un viegli iedzeltenu. Pirmā nokrāsa liecina, ka cilvēks vairāk dzīvo jūtu pasaulē, otrā, ka cilvēks vairāk dzīvo domu pasaulē, bet trešā, liecina par to, ka cilvēks ir izgājis ārpus abām pasaulēm un aizņemts ar kaut ko augstāku, kas ir pasaulē. 

***

Dižena zinātne ir cilvēkam prast paturēt tieši tik daudz enerģijas, cik ir nepieciešams. Starp enerģijas uzņemšanu un atdošanu ir jābūt pilnīgam līdzsvaram, lai nebūtu nebūtu nekā lieka un nekā iztrūkstoša. Piemēram, šodienas cilvēku prāti ir pārslogoti ar zinātniskām, reliģiskām, ģimeniskām un personiskām idejām un jautājumiem, kas nevar šodien tikt atrisinātas, un tās nevarēs tikt atrisinātas arī pēc tūkstots gadiem. Tas rāda, ka cilvēki sevi nepazīst. Tie nezina no kurienes nāk, ko pauž un kādas iespējas nes sevī. Katrs var būt izglītots, bet patiesi izglītots ir tas, kurš spēj veidot un iekārtot pasauli. Izveidot pasauli, nozīmē, izveidot savu iekšējo pasauli. Tu runā par dvēseli, garu, prātu un sirdi, bet nesaproti likumus, kas pār tiem valda, nespēj kontrolēt savas domas un jūtas.

12.oktobris

Lai kļūtu skaisti, tiecieties pie dzīvām, veselām un skaistām formām. Neapstājieties pie sausiem ziediem un kokiem, pie mirušiem dzīvniekiem un cilvēkiem. Skaistais ir tas, kas aug, zied un briest. Tiecieties pie tīriem avotiem un klausieties to skaņās, vēja elpā. Vērojiet saullēktu un putnu dziesmas. Daba ir pilna skaistuma un harmonijas, mūzikas un  dzīvības.

***
Zinātnieki pēta kāds acu un ausu skaits ir dažadām dzīvības formām, bet nesaka kāda ir to nozīme. Pastāv kukaiņi, tauriņi, kuriem acu ir vairāk nekā cilvēkam, bet kāds uzdevums ir tik lielam acu skaitam? Ja jūs pievērsīsiet uzmanību cilvēka acīm, jūs redzēsiet, ka tām ir noteikta atšķirība. Viena acs ir maiga, tai ir skaistas, apmierinātas, jaunas sievietes izteiksme. Šī acs pauž sievišķo principu cilvēkā. Otra acs pauž vīrišķo principu. Šāda pat starpība ir cilvēka ausīm: viena ir vīrišķa, otra sievišķa. Viena sejas puse ir vīrišķa, otra sievišķa. šai ziņā cilvēks ir divējāda būtne. Reizēm viņš klausās ar kreiso ausi, kas ir mīlestības uztvērēja, reizēm ar labo, kas ir gudrības uztvērēja. Reizēm viņš klausās ar abām ausīm. Vērojiet, kad cilvēks klausās ar kreiso ausi, kad ar labo.
 
13.oktobris

Nonāciet saskaņā ar Dabu, lai varētu izmantot tas skaistumu. Gan māte dod, gan tēvs dod, bet Daba pārpilni dod. Daba labo nepareizas un neglītas formas. Pietiek nonākt saiknē ar to lai spētu ar vienu līniju, vienu ēnu labot to, ko  cilvēks ir sevī sašķiebis. Ja neglīts cilvēks apzināti sniedz sevi Saprātīgās Dabas rokās dažos gados tā viņu var pārveidot un padarīt skaistu.

***
Ir nostāsts par to, ka radot pirmo cilvēku, Dievs to lika paradīzes dārzā starp augiem un dzīvniekiem, lai Ādams, kā kungs pār viņiem, tos pētītu un izzinātu. Un Dievs paslēpa Ievu Ādama iekšienē, bet Ādams sāka gribēt, lai viņam būtu pāris, tāpat kā dzīvniekiem. Dievs apmierināja viņa vēlēšanos, izņēma Ievu no viņa laukā un nosauca par Ievu. Skaista bija Ādama draudzene, tik skaista, ka, ēzelis viņu pirmo reizi ieraudzījis, sāka bļaut aiz pārsteiguma. Bet vienlaicīgi ar savu bļāvienu ēzelis gribēja brīdināt Ādamu, lai tas ir uzmanīgs un Ieva nekļūst par cēloni kaut kādām nepatikšanām. Un no tā brīža Ieva sāka ienīst ēzeli un skubināt Ādamu, lai tas ēzeli kausta. Šī iemesla dēļ ēzelis līdz pat šai dienai bļauj un ar to viņš grib pateikt, ka katrs, kas saka patiesību tiks iekaustīts...Daži cilvēki domā, ka Ieva radās no Ādama ribas – tā ir bērnišķīga izpratne. Dievs ņēma no Ādama tikai materiālu, bet tas nenozīmē, ka Ieva no Ādama tika radīta.

14.oktobris

Turki saka: „Svētība cilvēkam ir uzlūkot skaistas lietas”. Patlaban nav daudz skaistu cilvēku, bet visi nes sevī skaistumu kā iedīgli. Pienāks diena, kad visi ļaudis būs skaisti. Savās sākotnējā formā skaistums iedarbojas uz cilvēku audzinoši. Katrā cilvēkā ir vismaz viena skaista iezīme, vismaz viena skaista līnija. Viņam ir jāzina šī skaistā iezīme un jāstrādā pie tās pilnveidošanas. Kad jūs kādu mīlat tas notiek pateicoties kādai skaistai īpašībai viņā. Tā var izpausties tajā kā viņš izturas, var izpausties kustībās, smaidā, runā utt. Vienas skaistas īpašības dēļ otra cilvēka raksturā jūs esat ar mieru panest viņā trūkumus. Skaistums, kas ir cilvēkā spēj segt to negatīvo, kas var izpausties viņa raksturā.

***

Kad divu cilvēku mīlestība ir aktīva, tie abi ir pozitīvi lādēti un savstarpēji atgrūžas. Ja tie ir vīrs un sieva – tie paliek bez bērniem. Tas ir likums fiziskajā pasaulē. Ja vīrs un sieva kļūst negatīvi lādēti, bērni dzimst, bet tie nespēj dzīvot ilgi. Tātad, divu dvēseļu mīlestībā, vienam ir jābūt pozitīvi lādētam, bet otram negatīvi lādētam – vienam – jārada, otram – jāveido.   

15.oktobris

Skaistums – tā ir Patiesības izpausme. Rakstos teikts, ka Dievs iemīlēja cilvēkā Patiesību. Tātad Patiesība ir cilvēkā ielikta, bet ne katrs cilvēks to pauž. Tikai skaists cilvēks pauž Patiesību. Tiecieties uz skaistumu, lai paustu Patiesību, kas ir ielikta jūsu dvēselēs. Un zinot to strādājiet, lai atbrīvotos no mantotām sliktajām iezīmēm. Tāpat kā tās ir radušās, tās arī izzudīs. Jūs to ieguvāt atkārtojot un sevi pieradinot pie tās. Izvairoties to paust – jūs no tās atradināsieties.

***
Kad divi vīrieši kaujas, lai kādi iebildumi skanētu no malas, tie turpina cīņu. Ja cits vīrietis mēģina šos abus pierunāt nekauties, viņa vārdiem tie nepievērš uzmanību. Viņam jābūt fiziski spēcīgākam par abaiem, lai tos apturētu. Bet sieviete to spēj. Tā var tos samierināt ar dažiem vārdiem. Es jautāju: Kas ir tas – spēcīgais sievietē? Sieviete satur samierinošo elementu, ar kuru var iedarboties uz vīrieti. Un saieviete izprot faktorus kas vīrieti savalda.

16.oktobris

Kā skolniekiem, jums ir jātiecas uz skaistumu, kā uz kaut ko būtisku dzīvē. kamēr cilvēks ir skaists viņš priecājas par dzīvi, Ja zaudē skaistumu, viņam zūd prieks, un arī cilvēki nepriecājas par viņu. Skaistums pat dzīvniekus iespaido – suņi neaprej skaistus cilvēkus, bet uz neglītiem metas riet.

***
Kad es runāju par vīrieti un sievieti, es nedomāju ārējas formas, es apskatu tos kā principus, kas darbojas cilvēkā...Organisma labās [vīrišķās] un kreisās [sievišķās] puses spēkiem ir jālīdzsvarojas. Šie spēki darbojas kā ķermenī tā arī domās un jūtās. Tā ir vesela zinātne, par kuru jādomā, bet, pirmajā laikā par to domājot, galvā var rasties putra. Nebaidieties no putras – nav putrā nekas slikts. Kad podnieks ņem mālus, ko viņš ar tiem dara? Pirms radīsies skaisti trauki, sākumā – rodas putra. Kad namamāte gatavojas cept maizi – sākumā tā veido mīklu. Arī kad cilvēka idejas pārvēršas putrā, viņš pareizi attīstas. Ja ir putra – būs arī maize.

17.oktobris

Ja gribat dot iespēju jūtām izpausties, jums ir jāmīl, proti, katrā būtnē: augā, dzīvniekā vai cilvēkā, jāmācās atrast vismaz vienu īpašību, kuras dēļ varat to mīlēt. Mīlestība dod pareizu enerģiju apmaiņu starp divām būtnēm, kas vienlaicīgi palīdz paši sev. Ja divas būtnes viena otru mīl un nevar viena otrai palīdzēt, enerģiju apmaiņa starp tām nav pareiza. Mīlestība uzlabo cilvēka veselību. Es saku, ka tam, kam ir vāja veselība – ir jāmīl. Veiciet eksperimentus šai ziņā lai pārliecinātos par šī likuma patiesumu. Ja ciešat no reimatisma, drudža vai kādas citas slimības – mīliet kādu. Drīzumā jūsu veselība uzlabosies. Jo drīzāk izveseļojaties jo pareizāk izpaudāt mīlestību. Tas ir likums: Mīlestība pārvar vājības un kaites.

***
Šodien garīgie cilvēki, ar visām tām zināšanām, kas ir viņu rīcībā, bieži nonāk stāvoklī, kurā pasaule tos ietekmē, nevis – viņi ietekmē pasauli. Tie ietekmējas no laika apstākļiem – barometrs krīt un pazeminās viņu noskaņojums, barometrs kāpj un paaugstinās viņu noskaņojums. Tie saka, ka gaiss ir pārāk mitrs. Tas nenozīmē neko sliktu. Mitrais gaiss satur sevī daudz enerģijas, ar kuru ir jātiek galā. Ja jūs neprotat tikt galā ar šo mitrumu, jūsos notiek zināma enerģijas sablīvēšanās, kas rada smagumu organismā, tātad daļu no šī mitruma vajag atņemt. Jāatver kanāli, lai liekais mitrums var aiziet. Ja sakāt, ka jūs vēlaties lai draugs būtu garīgs cilvēks, tas nozīmē, ka jūs vēlaties, ka dala jūsu mitruma aiziet jūsu drauga jūrā, un tādējādi līdzsvarojas jūsu organismu spēki. Enerģiju apmaiņa notiek ne tikai divu cilvēku starpā, bet starp visiem cilvēkiem. Ja jūs šādi saprotat dzīvi, jūs viegli tiksiet galā ar mazajiem uzdevumiem un mazajām grūtībām, kas jums rodas.

18.oktobris

Ko darīt, lai saglabātu spēku līdzsvaru? Vakarā pirms ejat gulēt, pārskatiet visas domas, jūtas un tēlus kas ir izgājuši caur jūsu prātu un sirdi. Un tos, kas jūsuprāt ir pretrunīgi un ienes jukas, lieciet tos malā. Ja atstāsiet sevī, tie uzslāņosies, veidojot sastrēgumus jūtās, kas radīs slimīgus stāvokļus. Veicot šādus rēķinu pārskatus, jūs atjaunojat līdzsvaru, nomierinieties un jums ir veselīgs miegs. Tikuši ar tiem galā, nelaidiet tos vairāk savā prātā. Vakarā to paveikuši no rīta modīsieties mundri un līksmi, it kā jums šorīt sāktos jauna dzīve.

***
Dažs negrib ne no viena ietekmēties. Ietekmēšanās ir neizbēgama. Vai Saule Zemi neietekmē? Vai Mēness to neietekmē? Caur ietekmēšanos notiek enerģiju pāriešana no viena cilvēka pie otram. Pateicoties ietekmei cilvēki palīdz viens otram. Daudzi baidās no ietekmes, jo domā, ka zaudēs savu brīvību. Nē, tā ir greiza izpratne. Patiesi brīvs ir tas, kas spēj saprātīgi izmantot citu ietekmi uz sevi. Es jautāju, kādēļ tas, kurš nevēlas lai viņu ietekmē – pats grib citus ietekmēt? Kas negrib, lai viņu ietekmē, lai izolējas un dzīvo pilnīgi nošķirti. Tikai miris cilvēks ne no viena neietekmējas un nevienu neietekmē.

19.oktobris

Cilvēki sūdzas par pārdzīvojumiem un vēlas no tiem izvairīties. Tas nav iespējams. Lai ko jūs darītu, jūs iesiet pa šauru stiepli un centīsieties noturēt līdzsvaru starp savu prātu un sirdi un paļausieties uz savu dvēseli. Var nākt šaubas, bailes, naids vai skaudība, kas jūs sasvērs pa kreisi, bet jūs atkal iztaisnosieties. Var nākt lepnība, kas jūs sasvērs pa labi, bet jūs atkal iztaisnosieties. Skatīsieties tikai uz priekšu, virzīsieties saskaņā ar dvēseles likumiem. Nenovirzīsieties ne pa labi ne pa kreisi – pēc prāta vai sirds likumiem. Tādēļ nejautājiet kādēļ nāk pretrunas, bet atgūstiet to dabisko vidi, kurā Dievs jūs nolicis, tajā jūs atradīsiet sevi, savu augstāko „es”. Kad cilvēks atrod sevi, viņš atgūst iekšējo mieru, kļūst kungs pār sevi pašu.

***
 Ir jāuztver ietekme kā saprātīgs process, kas pastāv dabā un pareizi tas jāizmanto. Ziniet, ka no nākot negatīvu domu ietekmē, tai pat laikā nāk arī pozitīvu domu ietekme. Tas ir dzīves likums: tur, kur ir ļaunais, turpat ir arī labais. Un otrādi: kur ir labais, turpat arī – labais. Ja cilvēkā nemostas ļaunais, arī labais nemostas. Ja nemostas labais, arī ļaunais nemodīsies. Ļaunais tiecas cilvēku ietekmēt, dabūt to savā pusē, pārliecināt izmantot tā metodes.

20.oktobris

Katrs cilvēks savā dzīvē ir akrobāts. Ticīgs vai neticīgs - nav svarīgi. Ir kaut kas augstāks par ticību un neticību – tā ir Mīlestība. Cerība un ticība, tās ir dzīves pakāpes un fāzes, kas ved uz Mīlestību. Ar vārdu „Mīlestība” saprotu Dievišķo sākotni cilvēkā. Kad tu nostājies uz šī ceļa, tu esi ceļā uz mājām. Kamēr neesi nonācis pie mīlestības tu esi starp akmeņiem, avotiem, cilvēkiem – dzejniekiem, filosofiem, zinātniekiem. Taču lai kādu dzeju lasītu, lai kādu mūziku klausītos, lai kādās gleznās raudzītos, tu tās nevari izmantot. Tev jānonāk Dievišķā pasaulē, lai tu spētu lasīt dzīvu poēziju, klausīties dzīvu mūziku, raudzīties dzīvās gleznās. Tāds ir atrisināts cilvēka dvēseles uzdevums. Es visiem vēlu iet uz priekšu,  nenovirzīties ne pa labi ne pa kreisi. Un nonākt mājās – savas dvēseles tēvijā.

***
Katram ir jāveido jauna dzīves filozofija, bet šai filozofijai ir jātiek Dabas pamatotai. Jūs varat apgūt zinātni, mākslas, jums var būt savs lietu mērogs un savas mērauklas, bet jums jāatceras, ka arī Dabai ir savas mērauklas. Katrs sitiens, ko cilvēks saņem no Dabas, liecina, ka viņš kaut ko ir izjaucis. Ja tā ir, cilvēkam nav jādusmojas, bet jājautā – kur viņš ir kļūdījies un ko viņš var darīt, lai kļūdu labotu? Jebkurš rokas vēziens no nejēdzīga cilvēka puses var kaut ko izjaukt dižajā Dabas harmonijā. Reiz, kad acis atvērsies, cilvēks redzēs kādus kaitējumus nodarījis – viens rokas vēziens reizēm var kļūt par cēloni tam, ka Pasaules Okeānā pazūd kāda sala. Bet var kļūt par cēloni tam, ka kāda sala pārādās. Katrai kustībai, pareizai un nepareizai, ir savi rezultāti.

21.oktobris

Cilvēks var būt skaists tikai tad, ja viņa enerģijas pareizi sadalās pa visām ķermeņa daļām. Ja tas nenotiek, kaut kādi orgāni saņem vairāk nekā citi. Tas kļūst par iemeslu cilvēka rakstura asumam. Disharmonija organismā dara cilvēku rupju un nesavaldīgu. Ir māksla prast sūtīt enerģiju no kuņģa sirdij, no sirds smadzenēm.

***
 Kas vēlas progresēt, tam ir katru dienu jāienes kaut kas jauns no kā var mācīties, kļūt cēlākam. Lai atmaidzinātu, darītu cēlāku raksturu, ir jātiek jāizrunātām īpašām skaņām un īpašiem vārdiem. No tā cik reižu tiek izrunāts burts “a”, ir atkarīga laime. No tā, cik reižu tiek izrunāts burts “b” ir atkarīga gudrība. No burta “v” ir atkarīgs cēlums...Neredzamajā pasaulē nav atļauta nekāda steiga. Ir noteiikts ritms un temps – runai, gaitai, darbībai. Pareizticīgie, piemēram, četrdesmit reižu dienā atkārto “Kungs apžēlojies”. Bet ja to dara ātri, pārvēršot mehāniskā darbībā, tā vietā, lai nestu labumu, izraisa pavisam pretēju rezultātu. Bieži atkārtojot noteiktus vārdus, jāpatur prātā noteikums – tiem jātiek izrunātiem skaidri, mierīgi, klusi un iedziļinoties, līdz vārds ieklūst apziņā un iekšēji sāk darboties. Tikai tā rodas rezultāts. Katrs burts apzīmē noteiktu likumu. Kad cilvēks tiek pie likuma, kas ielikts burtā, viņš var transformēt arī enerģijas.

22.oktobris

Kad cilvēks ir neapmierināts, saniknots, saspringts viņam jāpameklē draugs, kurš var iedarboties uz viņu kā kalnu virsotne, kas spēj izmainīt enerģijas. Savukārt, kad cilvēks ir pasīvs, kad nav enerģijas darbam, ir jāpameklē draugs, kas mīt ielejā un apstrādā melnzemi. Viņš dos impulsu un cilvēks atgūs aktivitāti.
Jādraudzējas cilvēkiem, kas pretēja jums rakstura: aktīviem ar pasīviem, ideālistiem ar materiālistiem. Dzīve vispār izpaužas starp poliem. Kā apļiem ar dažādiem rādiusiem var būt kopējs centrs, tā arī cilvēkiem ar dažādām idejām var būt kopējs centrs. Daži domā, ka materiālisms ir ļaunums – tā ir greiza izpratne. Materiālisms un ideālisms – tie ir dzīves poli.

***
Tas kurš vēlas nodarboties ar patiesām lietām dabā un dzīvē, tam ir jārod idejas, kas ir līdzīgas zeltam. Bet tā dēļ, ir jāizkausē veselas rūdas tonnas un jāatbrīvo šī viela, kas ir kā zelts, kas vajadzīgs domāšanai. No kurienes nāks šīs idejas. Idejas nāk vai rodas dažādos procesos dabā. Daudzas idejas, piemēram nāk no barības. Šodien ēšana tiek uzlūkota galvenokārt fizioloģiski, bet tai ir dažādas nozīmes. Kāda ideja ienāk pie cilvēka, kad viņš ēd. Tā iienāk kā rūda, kurā ir vērtīgais metāls. Kas jādara ar šo rūdu? Tā jāliek uguns krāsnī lai izkūst. Bet lai iegūtu no tās šo metālu brīvā stāvoklī, ir vajadzīgas metodes. Ja to neprot, vērtīgais šajā rūdā paliks neizmantots. Tad cilvēks dzīves beigās teiks: Ēdu, dzēru, bet kādēļ ēdu, kādēļ dzēru – nezinu.   

23.oktobris

Atcerieties, slikta cilvēku dzīve ir par iemeslu slimībām un ciešanām, nabadzības, vētrām, zemestrīcēm, cikloniem. Esiet uzmanīgi savās domās un jūtās, jo sliktas domas un jūtas ir ļaunumu cēlonis. Turiet prātā gaišas domas un sirdī augstas jūtas, lai piesaistītu augstāk attīstītas būtnes. Tad tie nonāks pie jums, nesīs savu jums svētību un sakārtos jūsu dzīvi.

***

...Ieejot Mīlestības ūdeņos, uzmanieties, ka nenoslīkstat. Paceļoties Mīlestības virsotnēs, uzmanieties, ka nenokrītat. Nonākot Mīlestības ugunī, uzmanaties, ka nesadegat. Nonākot Tās gaismā, uzmanieties, ka nesatumstat. Nonākot Tās skaistumā, uzmanieties, ka nekļūstat atbaidoši...Bet cilvēkam jābūt gatavam likt lietā Mīlestību. Mīlestība – tas ir spēks, kuru izmantojot, cilvēks var transformēt savus stāvokļus. Tas ir kosmisks spēks, kas virza visu.

24.oktobris

Ļaunums pastāv dzīvē kā elements. Lai ko jūs darītu, jūs nevarat no tā izbēgt. Daudzi ir ar ļaunumu cīnījušies, bet neviens nav uzvarējis. Ļaunums nevar izzust, nedz arī tikt uzvarēts, bet var tikt iejūgts darbā. Kad ļaunums atnāk pie jums, uzmanīgi to izpētiet un lieciet tam strādāt.
Gan ļaunais, gan labais ir vienādi pieļauti kā absolūtā brīvības likuma izpausme. Tas, kurš ienīst ļaunumu un mīl labo – nav laimīgs cilvēks.

***
Ir jāzina, kādos veidos ir transformējamas liekās enerģijas organismā. Nonācis uz zemes, cilvēks nonāk pārbaudījumos un pretrunās, kas cenšas izvest viņu no dzīves sliedēm. Cilvēks niknojas, apvainojas, sarūgtinās, bet viņam ir jāstrādā iekšēji, lai transformētu šos stāvokļus – dažās minūtēs viņam no tiem ir jāatbrīvojas. – Jūs sakāt, ka nav jāietekmējas no ārējiem apstākļiem. Cilvēks nevar izbēgt no ietekmes, lai ko darītu. Viņš ietekmējas no laika pārmaiņām, no grāmatām, no apkārtējiem cilvēkiem utt. Nē, māksla ir ietekmējoties,  viegli transformēt stāvokļus, kas rodas ietekmes rezultātā. Šīs ietekmes, ir labvēlīgi apstākļi izaugsmei un attīstībai. Kamēr nav nonācis pie šīs idejas, cilvēks kritīs izmisumā, zaudēs interesi. Kas ir pilnīgi zaudējis interesi? – Tas, kas ir miris. Cits iesaka nogalināt sevī vēlēšanos. Nē, tā nav pareiza ideja – cilvēkam nav jānogalina vēlēšanās, bet pakāpeniski tās jāaudzina. Sākumā jādarbojas ar vienu, pēc tam ar citu. Un, cilvēks nevar darboties ar daudzām vēlmēm vienlaicīgi.

25.oktobris

Dabā enerģijas nevar ilgāku laiku palikt neizpaustas. Enerģijas noteikti izpaudīsies, bet tam jānotiek ir dabiskā veidā. Ja enerģijas aizkavēsies, beigu beigās tās tik un tā izpaudīsies, bet nedabīgā ceļā un ar lieliem iekšējiem satricinājumiem. Tam, kurš nevēlas labprātīgi paust savas enerģijas, neredzamā pasaule piespiedīs caur lielām ciešanām atdot visu, ko ir paņēmis. Nelaimju un ciešanu uzdevums ir piespiest cilvēku dot kaut ko no sevis, atteikties no sava egoisma.

***
Ir cilvēkā vēlmes, kas ir pretrunīgas pēc sava rakstura, un kuras harmonizēt spēj viena cita – augstāka pēc savas dabas. Ar šīs augstākas vēlmes palīdzību, cilvēks saistās ar augstāku būtņu apziņu. Tās palīdz viņam šīs vēlmes realizēšanā. Šai gadījumā cilvēks nonāk šo, augstāku būtņu apziņā kā gaismā. Vispār, augstākas būtnes izmanto pat visniecīgākās cilvēku domas un vēlmes, kā sīkus ziediņus vai avotiņus. Augstākas būtnes izmanto jebkādas cilvēku enerģijas, lai arī cik tās būtu negatīvas pēc savas dabas. Piemēram, niknumu, kas ir postoša enerģija, tās iekļauj darbā, līdzīgi, kā mēs iekļaujam darbā elektrību...

26.oktobris

Ja vecie cilvēki zinātu kā līdzsvarot savu nervu sistēmu, tie nekad nenonāktu stāvoklī, ka pavājinās redze. Lai nenonāktu šādā stāvoklī, cilvēkam ir jāpaceļ sava domāšana un apziņa kādā augstākā līmenī salīdzinājumā ar to, kurā tā patreizējā brīdī atrodas. Tas nozīmē apgūt atjaunošanās likumus. 
...Kad cilvēks daudz satraucas, satraukums sākumā rada satricinājumu gremošanas sistēmā; pēc tam tas tiek nodots elpošanas sistēmai, no elpošanas sistēmas smadzenēs, bet no smadzenēm – redzes nervam. Lai atjaunotu redzi, cilvēkam ir jāiet pretējs ceļš, jāatjauno normālais orgānu stāvoklis: sākumā smadzeņu, pēc tam plaušu, un beidzot, gremošanas sistēmas, kur radies satricinājums.     

***
 Daži baidās no no kaislību vētrām, baidās, ka tās viņus ievirzīs kaut kur ne tur. Kās tas ir par spēku – kaislība? Ja jūs pamēģinātu kaislības strāvu novadīt pa metāla vadiem, jūs redzētu, ka šī spēka tiktikko pietiks, lai sapurinātu mušu... Ja jūs cilvēku, kas saka viņu sagrābusi savā varā kāda kaisle, apliesiet ar aukstu ūdeni, redzēsiet, ka piecās minūtēs viņš būs pilnīgi atskurbis. Tie ir dzīves afekti, ar kuriem var viegli tikt galā. Jūsu dzīves vētras, tās īstenībā ir vājas pūsmas, kas tiktikko spēj sašūpot koka lapas... Kāds saka, ka viņa sirds deg. Vai esat mēģinājis uz šīs uguns kaut ko uzvārīt? Nē jūs neesat pētījuši,  kas ir kaislības, tādēļ baidaties. Skolniekam nav jābaidās, bet jāstrādā pie sevis. Nākotnes kultūra nes metodes, kas ļaus cilvēkam izmantot savu domu un jūtu enerģiju, kā tiek izmantota gaisma un siltums. Jo intensīvākas ir cilvēka domas un jūtas, jo spēcīgāka ir gaisma un siltums, ko tie izstaro.  

27.oktobris

Kad sakām, ka cilvēkam no personīgā sevī ir jāatsakās, ar to ir domāts, ka cilvēkā jāienāk kaut kam diženam. Jo tikai diženais var aizvietot personīgo. Arī atteikties no kaut kā ir viegli, ja tā vietā tiek pasniegts kaut kas cits – lielāks.

***
Lai gūtu domu gaismu un sirds siltumu cilvēkam ir jādzīvo tīra un svēta dzīve. Lai kādām pretrunām cauri ietu, tīrs un svēts cilvēks nesatricinās un nesvārstās. Viņš mīl savu kungu un nešaubās.  Viņam piemīt stingrība – viņš zina, ka tas kas nastu ir uzlicis, šo nastu viņam arī noņems. Ēzelim nesamais tiek likts virsū un tiek ņemts nost. Kad krauj ēzelim nastu, viņa saimnieks domā par sevi, kad ņem nastu nost – viņš domā par ēzeli. Ēzelis kā stingrības un spīta simbols mīt katrā cilvēkā.  

28.oktobris

 Kad skolnieks saslimst, viņam nebūtu jāsauc ārsts. Kādēļ? – Tādēļ, ka slimība viņam ir iedota kā uzdevums, kas viņam ir jāatrisina. Uzdevums, kura risināšanā ir jāliek lietā savs prāts un sava sirds. Lai izārstētos skolniekam ir jāliek lietā, lūk kāda formula: M2 Ž4 S5. tas nozīmē, ka viņam ir jāņem divas daļas mīlestības, četras daļas žēlsirdības un piecas daļas saprātīguma, jāizveido no tām šķīdums, ar kuru ārstēties. Šo šķīdumu izveidosiet lūk kā: paņemsiet tīru stikla trauku un tajā ieliesiet puskilogramu tīra ūdens. Pēc tam tīri nomazgāsiet rokas un iegremdēsiet ūdenī trīs pirkstus – lielo pirkstu, rādītājpirkstu un vidējo un turēsiet desmit sekundes, ieliekot tajā vajadzīgās divas daļas mīlestības. Pēc kāda brīža  iegremdēsiet ūdenī četrus pirkstus un turēsiet tajā piecpadsmit sekundes un ieliksiet tajā četras daļas no žēlsirdības. Visbeidzot iegremdēsiet ūdenī piecus pirkstus, turot tos divdesmit sekundes un ieliksiet tajā piecas daļas saprātīguma. Kad pagatavosiet šo recepti, pateicieties Dievam, ka tā jums dota un jūs to varat izmantot. Ja esat slikti noskaņots vai ciešat no kādas slimības, lietojiet ūdeni trīs reizes dienā: no rīta, pusdienā un vakarā pa vienai ēdamkarotei. Kad darāt šo vingrinājumu, nevienam jūs nav jāredz. Tas ir dots tikai skolniekiem.    

***
 Ja cilvēks dod sev kādu solījumu, viņam tas ir jāizpilda. Ar “sevi” es domāju Dievišķo sākotni sevī. Šajos solījumos cilvēkam ir jābūt stingri izpildīgam. Ja cilvēks novēršas no solītā, viņa iekšējā mierā, viņa ticībā rodas svārstīšanās. Ja  ticībā kļūst svārstīgs, seko nomāktība, nospiestība, izmisums. Kad cilvēks izmist? – Kad zaudē dzīvē kaut ko būtisku. Kad jauneklis un meitene zaudē mīlestību, tie izmist; kad tirgotājs zaudē savus kapitālus, viņš izmist... Bet tai pat laikā, lai cik liels būtu izmisums, tajā vienmēr ir kāda izejas iespēja. Mēs sakām, ka pats izmisums slēpj sevī iespēju – mazu vai lielu. Līdzīgi kā tumsa glabā sevī garīgas gaismas iespējas...Ja gribat atbrīvoties no izmisuma, atrodiet kādu, kas ir vēl izmisušāks par jums. Ja jūs satiksieties, jūs viens otram palīdzēsiet. 

29.oktobris

Kādēļ ne vienmēr Dievs uzklausa cilvēku un atbild uz viņa lūgšanu? Iedomājieties, ka kāds cilvēks slīkst upē. Jūs ejat gar upes krastu, redzat slīkstošo un uzreiz vēršaties ar lūgšanu, lai Dievs jums palīdz cilvēku glābt. Un Dievs vienā mirklī jums iedod gan spēkus iespējas to veikt. Jūs izvelkat cilvēku krastā un pēc tam sakāt: Tikko vērsos pie Dieva, Viņš uzreiz mani uzklausīja. Un domājat, kas tas tādēļ, ka jūs esat tik izcils. Tiešām, Viņš jūs uzklausīja, bet tas notika slīkstošā, nevis, jūsu dēļ. Augstākās cilvēka vēlmes un impulsi tiek uzklausīti drīzāk nekā personiskie.

***
Starp šo un to pasauli mums ir jāuzceļ Mīlestības tilts, pāri kuram mēs varam iet. Ja nav šī Mīlestības tilta – jānāk kādam enģelim, kas pārved pāri. 
 
30.oktobris

Lietas tiek apgūtas caur pretstatiem. Cilvēki mirst , lai saprastu kādēļ dzīvo. Dzīves jēga un nozīme tiek izprasta caur nāvi. Caur nabadzību cilvēks apgūst bagātības, labumu un svētības nozīmi, kas viņam tikusi dota. Ja paņem cilvēka bagātību, viņa prāts uzreiz apskaidrojas. Izzinot dzīvi, jūs vispār redzat, ka cilvēki nav apmierināti ar to, kas viņiem ir. Viņiem ir bagātība, bet viņi nav apmierināti, viņiem ir zināšanas, bet viņi nav apmierināti, viņiem ir veselība, bet viņi atkal nav apmierināti.
 
***
Visi jūs ciešat no divām lietām: jūs baidaties, ka jūs kāds neiegūst un paši gribat iegūt. Ar šīm divām idejām: ka, mūs var iegūt, un, ka, mēs varam iegūt, mēs sevi iznīcinām. Ir jātiek vaļā no šiem maldiem. Visu cilvēku sirdis ir Dieva rokās, un beigu beigās katrs īstenos Dieva gribu.

31.oktobris
  
Kamēr zvēra dresētājs skatās acīs indīgai čūskai, tā ir mierīga, bet mirklī, kad viņš kļūst izklaidīgs, tā var viņam mesties virsū un viņš aizies bojā. Mirklī kad pārstāj darboties Mīlestības likums, ienāk ļaunums – čūska var iedzelt. Kamēr domu caurauž mīlestības likums, nekas nevar cilvēku skart, bet kad apziņas modrība zūd, un cilvēks aizraujas, tad grēks var nākt. Tas ir kaut kas saprātīgs pasaulē, kas gaida mirkli, kad jums nav mīlestības, lai jums uzbruktu.

***  
Neizvairieties no pārdzīvojumiem, bet tos izmantojiet... Apziņas atmošanās nenotiek mehāniski, bet, caur impulsiem, kas nāk no pārdzīvotā. Jo vairāk cilvēkam pretrunu, jo lielākas ir viņa iespējas augt. Dižās dvēseles ir gājušas caur lielām pretrunām. Tas nenozīmē, ka tiem bijušas tikai ciešanas – viņi pārdzīvoja lielu prieku, tādu prieku, ko vienkāršs cilvēks nepazīst.
...Cilvēka uzdevums nav vairīties no ciešanām, viņam ir jācieš, bet, saprātīgi – no ciešanām viņam jāgūst kaut kas skaists.