Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Ap Astroloģiju / Par vaļiem uz kuriem turas šodienas astroloģija...

AP ASTROLOĢIJU

05. MAR

Par vaļiem uz kuriem turas šodienas astroloģija...

Par vaļiem uz kuriem turas šodienas astroloģija...

Par vaļiem uz kuriem turas šodienas astroloģija – uz kurieni šie vaļi peld?
(Mana tēma LASTRAS konferencē, feruārī, 2015.)

Parasti astroloģiju iedomājas, kā kaut ko ļoti senu un tas tā ir, taču, tikai no vienas puses. Bet no otras puses – astroloģija ir ļoti jauna, mēs varam novērot astroloģijā procesu, kas ir raksturīgs dažādām sākuma fāzēm: iesākumā ir Vārds, rodas valoda.
Kā Bībeles Ādams sauca lietas vārdos, kā vecāki iepazīstina bērnu ar lietu nosaukumiem, tā visās zinībās, sākuma fāzē notiek darbs pie terminiem un jēdzieniem,  tiek meklēti nosaukumi, veidota valoda. Mēs mēģinām noteikt vārdu nozīmi, runājam muļķības un bezjēdzības. Mācamies runāt. Veidot saturīgus un jēgpilnus tekstus. Astroloģija ir šajā fāzē.

Jā –  astroloģiskais kultūrslānis ir  biezs. Bet tajā līdzās vērtībām ir daudz kas… tie ir gan bērnišķīgi priekšstati par debesu sfēru, kā cietu kupolu, kuram piestiprinātas zvaigznes, gan naivs duālisms – labs un slikts: seno astrologu priekšstatos ir labas un sliktas planētas, ir labi un slikti aspekti, labi un slikti planētu stāvokļi… Planētas tiek raksturotas ne tikai morālās kategorijās (labi-slikti), bet arī emocionālās:  planētas priecājas vai skumst, tās draudzējas vai apskauž. Pievērsiet uzmanību – katrs no minētajiem vārdiem ir viduslaiku astroloģijas termins.

Mūsdienu astroloģija pamazām attālinās no [emocionāli vai morāli] vērtējošās pieejas, astroloģijas pieeja kļūst funkcionāla. Jēdzieni „labs” vai „slikts” kļūst relatīvi un atbilstoši konkrētam pielietojumam (teiksim tā: āmura un naglas konjunkcija, tas ir labi, bet āmura un pulksteņa konjunkcija – slikti)

Rodas vairāk dimensiju nekā ass:  labi-slikti. Rodas daudzveidīgāks raksturojuma spektrs nekā senais pretstats: spēks un vājums.

Atkāpe:
Par spēku un vājumu labi sevi parādīja pētījumi Venēras, Merkura, Mēness, Marsa profesijās, kur planēta valdīšanas zīmē uzradīja vispieticīgākos rādītājus.

Skaidrs, ka tas, ko senie sauca par spēku, mūsdienās jāsaprot kaut kas cits, jo planētai nav valdītāja…Planēta ir kā „ronins” viduslaiku Japānā, tas ir samurajs bez kunga – planēta nekam nekalpo. Planēta, kura atrodas savā zīmē - vai nu noslēdz dispozitoru ķēdi, vai ir pilnīgi atrauta no dispozitoru ķēdēm. Tādēļ senais termins „spēks” būtu jāsaprot kā pašpietiekamība un komforts. Taču mēs zinām, ka attīstība notiek tikai tad, kad komforta zona tiek atstāta.
Tādēl, piemēram, sistemātiski nākas konstatēt, ka visinfantilākais ģimenes lietās Mēness ir Vēzī…

…Senie autori citēja viens otru, tāpat kā teologi citēja apustuli Pāvilu, vai, filozofi - Aristoteli.
Dažkārt tie pat necitē. Vienkārši raksta: „ēģiptieši uzskata”, „persieši apgalvo”, „pēc indiešu domām” un tā gadsimtiem…gadsimtiem viņi cītīgi rakstīja viens no otra.
Garāmejot pievērsiet uzmanību, ka visur un visās jomās vēl nesenā pagātnē izglītība balstījās zubrīšanā un autoritāšu citēšanā.
Mūsdienīga, „ūdensvīriska”  izglītība tiek virzīta uz nestandarta domāšanas, kreativitātes attīstīšanu un pētījumiem. To prasa Ūdensvīra laikmets.

Atkāpe:
Daži mīļi citāti no diža 12. gadsimta astrologa Ben Ezras , kurš tā rakstīja par ascendentu Aunā: Ar šo zīmi uz ascendenta dzimušajam būs silts ķermenis, iegarena seja, lielas acis, lejup nolaists skatiens, resns kakls, ļenganas ausis, kupli mati,  lokanas kājas. Viņš pratīs skaisti runāt, būs uzbudināms, viņam patiks garšīgi paēst, patiks taisnīgums, un viņa balss nebūs skaļa.

Par ascendentu Lauvā:  ar šo zīmi uz ascendenta dzimušais būs ruds, ar kaķa acīm, asiem vaibstiem un tievām kājām… Viņš būs labi audzināts, aizvainojams, viņš būs sieviešu mīlulis, atvērts, neauglīgs…

Par ascendentu Vēzī: ar šo zīmi uz ascendenta dzimušajam būs varenas rokas un kājas, reti zobi, plata piere, viņš raustīs valodu, būs godīgs un cilvēku mīlēts…

Mūsdienās skan dīvaini, lai neteiktu stiprāk, bet tā tas bija …

Skaidrs ir tas, ka senie astrologi – priekšstatos dzīvoja vairāk nekā realitātē. Teorija tiem šķita kā mūžīga patiesība vai dievišķa aksioma. Pārbaudīt daudz ko viņiem pat neienāca prātā.
  
Un pat ja ienāktu prātā – produktivitāte bija zema, aprēķini aizņēma ļoti daudz laika, tādēļ viņi tīri fiziski nevarētu apsekot pietiekami daudz piemēru iz dzīves.

Seno astrologu priekšstati atbilda sava laika realitātei, sabiedrībai ar stingriem rāmjiem un lomām, stabilu un nemainīgu dzīves veidu – laika gaita bija lēna, ļoti maz kas mainījās. Piemēram, nosaukums „viduslaiki” radās tiešām viduslaikos, jo cilvēki domāja, ka viņi dzīvo laikā starp pirmo un otro Kristus atnākšanu…”Kas guļ tas negrēko” – nav kur steigties, jo tūdaļ viņš nāks un sāksies Pastardiena…

Viena no mūsdienu problēmām, pētot senos tekstus, ir tulkošanas problēma – gan tajā ziņā, ka ir maz speciālistu senajās valodās, kuri vienlaicīgi būtu arī astrologi, gan tajā ziņā, ka valoda tika lietota un izmantota savādāk, nekā tagad.

Ja mēs definējam cilvēku, kā būtni, kurai mīt gan ārējā, gan iekšējā pasaulē, būtni, kura attīstās risinot problēmas un dzīves uzdevumus – gan iekšējā, gan ārējā pasaulē – kuras ir savstarpēji saistītas… tad lūk, ne tādai būtnei bija domāta un kalpoja senā astroloģija.
 
Nekur neesmu redzējis, ka kāds senais astrologs analizētu cilvēka iekšējas norises, izskaidrotu kādu reakciju virkni, kādu smalku mehānismu,  transformāciju procesu vai problēmas risināšanas metodi. Senā astroloģija ar to nenodarbojās.

Vēl:
Mēs esam pilsētu civilizācija. Lielāka daļa cilvēces dzīvo pilsētās. Mūsdienu astrologam ir acīmredzams tas, kas nebija acīmredzams senajam astrologam, piemēram:
ka vienā un tajā pašā laikā un vietā dzimst DAUDZ KAS …un visiem, kas dzimuši [„šeit un tagad” vai „tad un tur”] ir viens un tas pats horoskops – tie var būt cilvēki, mājdzīvnieki, uzņēmumi…
Līdzko mēs to apjēdzam, uzreiz rodas skaidrība piemēram mūža ilguma jautājumā, kuru noteikt patika senos laikos – tas tak’ nevar būt vienāds dzīvniekam un cilvēkam [kuri ir piedzimuši vienā un tai pašā laikā]. Bet pastāv virkne periodu, kuros vienlaicīgi darbojas gan 1) transformācijas, gan 2) nobeiguma simboli, tie darbojas ka durvis, pa kurām var iziet. Atstāt šo pasauli. 

Gan astroloģija vispār, gan dažādas astroloģijas tradīcijas bija domātas citām būtnēm, citam laikam un citai sabiedrībai – turklāt ne visai sabiedrībai, bet sabiedrības elitei. Astrologi neskaitīja kartes, piemēram, zemniekiem vai sievietēm…

Kas ir tas, ko daudzi šodien sauc par astroloģijas zināšanām? Kas veido šo informācijas kopumu?

1. Senie avoti - tie ir kā mantots īpašums, kurā, lai varētu normāli dzīvot, jāveic revīzija, jāpārskata, akurāti jāpūš nost putekļi, jātīra bēniņi un pagrabi. Un daudz kas jāpārbūvē atbilstoši šī laika vajadzībām.

 2. Teorijas un hipotēzes, koncepcijas un sistēmas, kuras radījuši harizmātiski un talantīgi autori jaunākos laikos. Taču viņi bieži vien ir bijuši teorētiķi un par teoriju atbilstību īstenībai tiem nereti pietrūcis intereses, vai varbūt, datora un interneta...

3. Konsultējošu astrologu pieredze un prakse. Bet te darbojas savs sinhronisms. Ne velti saka : „katram astrologam savi klienti”. Tā ir.

4. No mērķtiecīgiem pētījumiem. Tas ir neizbēgami,  mums ir jāatzīst, ka mēs daudz ko nezinām. Mēs esam jaunos apstākļos, cita laikmetā, mēs apkopojam jaunus faktus un rodam jaunas likumsakarības daudzās mūsdienu dzīves norisēs, nozarēs, dzīves jomās, tāpat, cilvēka iekšējā pasaulē.
Tā, ka jautājums „no kurienes tu to zini”,  mūsdienu astrologam ir diezgan neērts jautājums, jo par krietnu daļu viņam jāatbild – kā padomju laiku anekdotē par pratināšanu  VDK, kur pratināmajam jautā „no kurienes jums ir Evaņģēlijs?”– Bet viņš atbild: „No Mateja…”
Astrologs atbildētu : \\\"no Ptolemaja...\\\"
Astroloģijā joprojām valda autoritāra pieeja un lielākā daļa astroloģiskās informācijas nāk no autoritatīviem avotiem – kā viduslaikos.    

Un beigās daži vārdi par to, ko esam darījuši ar kolēģiem un līdzautoriem Astropolis projektu ietvaros. Tie ir pētījumi  
– par dažādu namu sistēmu efektivitāti (Placidu, Kohu, Regiomontanu, Kampano);
– sacensību uzvaru prognozēšanā;
– par aiziešanu dzīves;
– par planētu spēku un vājumu profesijās
– par bērnu dzimšanu;
– par dzīves vietu maiņām;
– par darba maiņām;
– par laulībām un attiecībām;
– par uzņēmumu dibināšanām;
– patlaban notiek darbs ar onkoloģiju  

Svarīgi ir tas, ka mūsdienu astroloģija virzās uz skaidrību: kur ir ticība [senajiem avotiem vai autoritātēm], kur ir sistēmas loģika, un kur ir zināšanas.
                                                                                                                                                                                                                                      05.03.2015.