Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Neptūna cikls

ASTROLOĢIJAS PAMATI

09. FEB

Neptūna cikls

Neptūna cikls
Visam, kas saistīts ar Neptuna simbolismu raksturīgs tas, ka tas ir grūti izsakāms vārdiem.
Ūdeņu valdnieks Neptūns astroloģijā gan tiešā, gan simboliskā nozīmē ir saistīts ar ūdeni. Tiešā nozimē tie ir ūdeņi dabā, simboliskā nozimē - psihes, jūtu, dzīvības, dvēseles ūdeņi. Visas transsaturna planētas ir saistītas ar cilvēku kopumiem, kolektīviem veselumiem:
Urāns veido informatīvus veselumus, domubiedru lokus, cilvēces kopējo mentālo ķermeni, bet nākamā planēta aiz Urāna - Neptūns veido un uztur psihiskos veselumus, līdzīgi jūtošu cilvēku kopumus un galu galā cilveces kopīgo astrālo, jeb jūtu, ķermeni.

Neptūniska vienotība var būt dažāda rakstura un dažādas noturības. Tā var būt saplūsme reibuma stāvoklī vai kopējas vīzijās un sapņojumos, kopējā pārdzīvojumā. Tā var būt vienotība lūgšanā, konfesionāla vai nacionāla vienotība - svarīgi, ka tās pamatā ir rezonanse un saplūsme.

Noturīgām kopībām ir raksturīga dzīvesveida līdzība.
Ar Neptūnu ir saistīta gan acumirklīga jūtu rezonanse - ikvienam vismaz reizēm gadās otru būtni sajust kā sevi pašu, un to mes saucam par līdzjutību, līdzcietību. Un ar Neptunu ir saistīta noturīga psihiska vienība, piemēram, tauta vai religiska konfesija - tai ir savs mūžs, liktenis un misija.

Ūdens ir dzīvības šūpulis. Neptūns ir saistits ar dažāda "blīvuma" ūdens stihijas izpausmēm - ar ūdeņiem, kas plūst mūsu asinsvados, ar ūdeniem, kuros atrodas auglis mātes organismā, ar ūdeniem, par ko Mozus saka: "Dievs šķīra ūdeņus, kas zem velves, no ūdeņiem virs velves", un par ko Kristus saka: "Kas Man tic... no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes."  Teiktais vedina domāt, ka tas viss ir kaut kas viens, tikai sevi dažādi pauž dažādos līmeņos.

Neptūns ir saistīts ar visiem izjūtu procesiem - noskaņojumu, saviļnojumu, pārdzīvojumiem. Tas ir saistīts ar pašu dvēseles "audumu", kura pavedienus mēs iegūstam no tiem psihiskajiem laukiem jeb kolektīvajām dvēselēm, kuros esam iekļauti. Tie var būt dažāda līmeņa veselumi, kas dod dažāda līmeņa barību sajūtām, emocijām un dvēselei. Tā, piemēram, mākslinieks smeļas materiālu tautas mantojuma avotos, radniecīgo dvēseļu loka vai garīgos avotos - smeļas no turienes, ar ko viņš ir saistīts.

Neptūna kustība pa zīmēm ietekmē gan individuālās, gan kolektīvās psihiskās norises visos līmeņos līdz pat kopējai cilvēces psiho-sfērai jeb cilvēces astrālajam ķermenim. Neptūna cikls ilgst 165 gadus, un katrā zīmē Neptūns atrodas divreiz ilgāk nekā Urāns - aptuveni 14 gadus. Zīme, kurā atrodas Neptūns, ir līdzīga kamertonim, kas noskaņo psihiskās norises. Katrā zīmē mūsu pārdzīvojumi atšķiras. Katra zīme dod savas uztveres īpatnības, mūs īpaši uztrauc ar šo zīmi saistītās tēmas, ar to ir saistītas īpašas psiholoģiskas problēmas. Neptūna cikls nodrošina pārdzīvojumu kompleksu, kas individuālajai un kolektīvajai dvēselei ir jāpārdzīvo, jāasimilē un kaut kas no tā jāgūst. Tas atgādina lielas formas skaņdarbu, kas mums visiem kopā ir jāspēlē kā vienotam orķestrim - tajā skan mūsu sirds balsis un dvēseles stīgas, mēs ieliekam tajā savu izjūtu krāsas un ievijam katrs savas dzīvības līnijas...

Neptūns ir cieši saistīts ar visdažādākajām mākslas izpausmēm. Māksla ir mērinstruments, kas atspoguļo cilvēces psihiskās norises. Intuīcija ļauj māksliniekam izpausties pravieša lomā, apsteigt lielos pasaules notikumus. Piemēram, 20. gadsimta sākumā glezniecībā radies kubisms lauza formas, futūrisms manifestēja, ka "karš ir cilvēces higiēna", un patiesi - drīz sākās Pirmais pasaules karš. Līdzīgi bija arī ar muzikālajām revolūcijām, kas sākās 50. gadu beigās, un varenajiem 6o. gadu notikumiem pasaulē.

Neptūns ir saistīts ar ilūzijām, māņiem un saindēšanos - par to šī zīme runā katrā laika periodā. Turklāt Neptūns izpaužas arī kā "šķīdinātājs" un "šķīdina" savas atrašanās zīmi. Piemēram, periodā, kad Neptūns ir Vēzī (1902-1915), "šķīst" pamati - dzīvesveids, tradīcijas; kad Neptūns ir Lauvā (1915-1929), izšķīst lielās Eiropas monarhijas utt.

Centīšos Neptūna kustību pa Zodiaka zīmēm saistīt ar psihiskajām pārmaiņām cilvēces psihosfērā un ar pasaules notikumiem, kuros uzskatāmi redzama saikne ar Neptūna pozīciju. Turklāt katrā periodā dzimst cilvēki - tie taču arī ir notikumi un vienlaikus arī nākotnes projekcijas. Proti, mēs pārdzīvojam stāvokli, kādā pašlaik atrodas Neptūns, bet paaudze, kas tagad dzimst, šo Neptūna stāvokli nesīs sevī. Un nākotnē mēs redzēsim, ka šī perioda noskaņojums un pārdzīvojumi atspoguļosies tās paaudzes izjūtās, kas tagad nāk pasaulē.
 

Neptūns Aunā

(..1535-1549,1698-1712,1863-1877,2025-2039..)

Kad kāda planēta pāriet Aunā, viss, kas ar šo planētu ir saistīts, nonāk starta stāvoklī. Kad Aunā pāriet Neptūns, sākas paisums cilvēces psihiskajās norisēs - cilvēces psihosfērā sākas kaut kas līdzīgs pavasara paliem. Dzimst nacionālas, reliģiskas, estētiskas idejas un kustības, rodas līdzjūtības, līdzcietības, garīgu jūtu izpausmes. No kaut kurienes nāk iedvesma, atdzimst nacionālie un garīgie simboli, norisinās zīmīgi un simboliski notikumi.

Tas līdzinās sēklas iesēšanai dvēseļu ūdeņos - it kā tajos tiktu iemests kaut kas, no kā visā turpmākajā ciklā pa ūdens virsmu ies loki un apļi - kaut kas turpinās cilvēkus saviļņot.

Tagadējais Neptūna cikls sākās periodā no 1863. līdz 1877. gadam, kad Neptūns iegāja Aunā. Minēsim dažus notikumus, kas labi ilustrē cikla sākumu.

Šai periodā, piemēram, tika dibināta starptautiskā Sarkanā krusta biedrība (1963). Ar Neptūnu ir saistīta ķīmija, un tieši šai laikā D. Mendeļejevs atklāja periodisko likumu (1869) un drīzumā publicēja darbu "Ķīmijas pamati" (1871). Šai periodā Japāna otrreiz atvērās pasaulei, tās vēsturē sākās jauns periods (1867). Starp citu, ari pirmā Japānas atvēršanās notika laikā, kad Neptūns atradās arī Aunā (1545). Šai laikā K. Valdemārs nodibināja pirmo jūrskolu Latvijā (1866), Rīgā tika dibināta Rīgas Latviešu biedrība (1868). Beidzās Itālijas apvienošanās (1870), notika arī Vācijas apvienošanās (1864-1871). Latvijā šai periodā notika spēcīga tautas manifestācija - Pirmie Vispārējie dziesmu svētki (1873). Pasaules mākslā 19. gs. 6o.- 70. gadu periodā dzimst impresionisms, kas atspoguļo jaunas, citādas pasaules izjūtas.

Šai laikā Ļ. Tolstojs raksta romānu "Karš un miers" (iznāk 1869), F. Dostojevskis laiž klajā pravietisko darbu "Velni" (1872). Šai laikā Persijā sāk sprediķot Mirza Huseins Alī jeb Bahāullāhs - pasaulē dzimst jauna reliģija bahaisms (1869). Šai laika notiek Vatikāna koncils (1863), kas pasludina dogmatu par pāvesta bezgrēcību. Šis formulējums, kas nav pieņemams nevienai konfesijai, vienīgi katoļiem, kļūs par vienu no lielākajiem šķēršļiem, kas kavē kristīgo konfesiju tuvošanos.

Paaudze, ko aptver Neptūns Aunā, ir iedvesmotāju paaudze. Cauri viņiem dažādās dzīves jomās jāieiet psihisko spēku vilnim, dvēseles impulsam. Viņiem no augstākām sfērām ir jāuztver un jānodod ideju kopums, kas nosaka psihosfēras attīstību šai Neptīina ciklā. Viņiem ir jāpiešķir jēga, jārada sajūtama saikne starp cilvēces psihisko veselumu un smalkākām sfērām. Viņi nes vibrāciju, kas līdz cikla beigām dod toni, saviļņo, iedvesmo un atjauno saikni ar arhetipiem.

Drūmākajās izpausmēs Neptūns var kaitīgi ietekmēt jomas, kas saistītas ar Auna zīmi, piemēram, organismā galvas smadzenes un muskuļus. Tās var būt arī hipnotizējošas idejas domāšanā. Psihes tēli, kas rosina uz savādu rīcību, izraisa reibumu vai apmātību un, līdzīgi skābei, saēd domāšanu un gribu.

Neptūns Aunā ir

• filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: skolotājam Beinsam Duno (P. Donovam) (11. 07. 1864.), Šri Aurobindo (14.08.1872.), N. Berdjajevam (6. 03.1874.), Vivekānandam (13. 01.1863.), Grigorijam Rasputinam (22. 01. 1872.);
• aktieriem, režisoriem: V. Meierholdam (9. 02. 1874.), K. Staņislavskim (17.01.1863.);
• zinātniekiem, konstruktoriem,  ceļotājiem:  V. Vernadskim
(12. 03.1863.), E. Rezerfordam (30.08.1871.), Ž. L. Lumjēram (5.10. 1864.), ceļotājam R. Amundsenam (16. 07.1872.), M. Sklodovskai-Kirī (7. 11. 1867.);
• literātiem: O.Haijāmam (18. 05.1048.), R. Kiplingam (30.12.1865.), I.Buņinam
(22. 10. 1870.), T.Mannam (6. 06. 1875.), M.Gorkijam (28.03.1868.), K.Baļmontam (14. 06.1867.), H. Velsam (21. 09. 1866.), Rainim (11. 09.1865.), valodniekam J.Endzelīnam (22. 02.1873.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: Somijas prezidentam K. Mannerheimam (16. 06.1867.), M. Gandijam (2. 10, 1869.), admirālim A.Kolčakam (16.11. 1874.), premjeram V. Čerčilam (30. 11. 1874.), V.Ļeņinam (22. 04. 1870.), B.Franklinam (17.01.1706.), ģenerālim A.Deņikinam (16.12.1872.), P.Stolipinam (14. 04.1862.), Nikolajam II (19.05.1868.), ASV prezidentam V. Hārdingam (2.11. 1865.);
• māksliniekiem: J.Rozentālam (18.03.1866.), Jānim Valteram (3.02.1869.), A.Matisam (31.12.1869.), M.Čurļonim (22. 09. 1875.), V.Kandinskim (16.02.1866.), El Grēko (1541), Ernstam Barlaham (2. 01. 1870.), N.Rēriham (9. 10. 1874.), V.Serovam (19. 01.1865.);
• mūziķiem, komponistiem: S.Rahmaņinovam (1.04.1873.),
F. Šaļapinam (13. 02.1873.), K. Debisī (22. 08. 1862.), M.Ravēlam (7.03.1875.),
A.Skrjabinam (6. 01. 1872.), J. Sibēliusam (8.12.1865.), R.Strausam (11.06.1864.).

 

Neptūns Svaros

(.. 1616-1630,1779-1793,1943-1956...)

Līdz ar Neptūna pāriešanu Svaros sākas psihosfēras elementu līdzsvarošanās. Ir jātiek izšķīdinātiem cietiem šķēršļiem attiecībās. Šai laikā var veidoties svārsta efekti, līdzsvaroti dažādu attiecību pāri. Jaunavā dažādi psihiskie veselumi centās izslēgt viens otru, jo bija neatbilstība kaut kādiem kritērijiem. Turpretī Svaros tiem ir jāsatiekas. Neptuns Svaros sekmē psiholoģisku sastapšanos ar realitāti. Šī realitāte nostājas tieši pretī, un tai piemīt savas īpašības, kas noteikti atšķiras no cilvēka priekšstatiem. Neptūns Svaros ļauj izjust no otras puses, iejusties otra vietā, "cita ādā". Vēl Svari ir saistīti ar tiesību izpratni - šai laikā var rasties jauna tiesību un tiesiskuma izpratne vai, precīzāk, izjūta.

20. gadsimtā līdz ar Neptūna pāreju Svaros (1943-1956) sākās krass kara notikumu pavērsiens (1943)- Nacistu ideoloģijā ar tās īpašās rases koncepciju kaut kas aizlūza. Vācieši it kā ieraudzīja sevi ar citām acīm, un brašā pārākuma apziņa sāka plakt. Sabiedrotie uzsaka cīņu otrā frontē (1944). Karš beidzās, notika Nirnbergas prāva. Svari ir saistīti ar vērtējumu, un šai laikā daudz kas tika vēr-tēts un pārvērtēts - savējie, svešie, realitāte; daudziem cilvēkiem karš ļāva nonākt ārzemēs un apskatīt pasauli. Šai laikā V. Čērčils Cīrihē uzstājās ar iniciatīvu par Eiropas savienoto valstu izveidošanu - tas bija Eiropas apvienošanās sākums (1946). Pēc Hāgas kongresa izveidojās Eiropas padome (1948-1949).

Šai laikā reāli sāka īstenoties kompromisa filozofija starptautiskajās attiecībās. Tika izveidota ANO (1946-1949) un NATO (1949), neatkarīga kļuva Indija (1947), tika dibināta Izraēla (1948) un Ķīnas Tautas republika (1949)-Padomju Savienībā šai periodā notika pēdējās represijas un tika meklētas iespējas uzsākt vēl vienu karu (1949). Tas viss vainagojās ar auksto karu - izveidojās divu nometņu pretstatījums, kurā abas puses sāka darboties kā divriteņa pedāļi, uzturot saspringtu pasaules līdzsvaru un nosakot notikumu attīstību.

Pēc kara mākslā attīstījās dažādi abstrakcionisma virzieni, bet abstrakcionismā nav fiziskās realitātes, un tā, šķiet, ir dabiska reakcija uz pasauli, ko karš ir apgriezis kājām gaisā. Varbūt tas ir garīgu meklējumu ceļš, radošs komandējums iekšienē. Šai laikā rodas ab-straktas konstrukcijas, kas kustas un šūpojas vējā, - pasaules trausluma simboli. Tajā pašā laikā attīstījās neoreālisms, kurā kā fotogrāfijā tika tēlota fiziskā pasaule, sociālie jautājumi utt.

Laikā, kad Neptuns atrodas Svaros, pasaulē nāk paaudze, kurai ir jāharmonizē psihosfēra, jāizšķīdina dažādi šķēršļi un jāaizpilda ar jūtām tukšumi un plaisas cilvēku attiecībās. Šai paaudzei atšķirībā no iepriekšējās piemīt daudz lielāka atsaucība. Tie ir cilvēki, kas psiholoģiski dziļi ieaužas attiecībās un ir atkarīgi no attiecībām. Viņiem ir vajadzīgs psiholoģiskais atsvars - otrs svaru kauss, kura stāvoklis psiholoģiski ir saistīts ar viņu pašu stāvokli, vai kaut kas līdzīgs savienotajiem traukiem. Vienlaikus Neptūna spēja Šķīdināt var veidot it kā saplūsmes stāvokļus, kuros zūd savstarpējas robežas, rodas psiholoģiski Siāmas dvīņi un attiecību vietā veidojas atkarība. Neptūna stāvoklis Svaros var radīt dažādas ilūzijas par izvēles brīvību. Izvēles brīvība patiešām pastāv, bet tikai tad, ja iestājas "bezsvara" stāvoklis attiecībā pret svarīgiem realitātes faktoriem.

Neptuns Svaros ir

• filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem:
Rambamam (30. 01. 1135.), A. Šopenhaueram (22. 02.1788.);
• aktieriem, režisoriem: S. Stallonem (6.07.1947.), S.Spīlbergam (18. 12.1947.);
• zinātniekiem, konstruktoriem: R.Boilam (25. 01.1627.), G.Omam (16.03.1789.),
S. Morzem (27.04.1791.), B.Paskālam (19.06.1623.);
• literātiem: P. B. Šellijam (4.08.1792.), Dž. Baironam (22. 01.1788.), V.Žukovskim (9. 02. 1783.), Žanam de Lafontēnam (8.07.1621.), Dž. Savonarolam (21. 09. 1452.);
•  politiķiem, valstsvīriem: premjeram B. Netanjagu (21. 10. 1949.), K.Raisai (14. 11. 1954.), V.Žirinovskim 25. 04.1946.),
• mūziķiem, komponistiem: H. Karerasam (5.12.1946.), B.Grebenščikovam (27.11.1953.), Luī Kuperēnam (1626), Dž. Harisonam (25. 02. 1943.), D.Barenboimam (15. 02.1942.);
• uzņēmējiem: Bilam Geitsam (28.10. 1955.), Mozem Montefjorem (24.10.1784.).

Neptūns Skorpionā

(.. 1630-1643,1793-1807,1956-1970...)

Jebkurai planētai pāreja Skorpionā atgādina eksāmenu. Tā ir pāreja citā līmenī, kāds upuris, atbrīvošanās no kaut kā. Tā ir ūdensšķirtne starp pagātni un nākotni it visās jomās, kas saistītas ar šīs planētas simbolismu. Kad Neptūns atradās Svaros, psihiskos procesos veidojās polarizācija, polu līdzsvarošanās. Līdz ar pāreju Skorpionā ir jārodas psiholoģiskai krīzei un izejai no tās. Jātiek atrastām psiholoģiskas transformācijas metodēm, jānorisinās pārvērtībai visā jūtu spektrā - reliģiskajās, estētiskajās, nacionālajās un seksuālajās jūtās. Skorpions - tā ir riska zona, un Skorpions ir saistīts ar sabiedriskajām vērtībām, līdzekļiem un resursiem. Neptūna pārejai Skorpionā ir jāizraisa dažādi saviļņojumi kolektīvajā psihē, izšķīšana ar Skorpionu saistītās tēmās, ilūziju transformācija, psihes satura atkailinašanās, iespējams, — sabiedrisko vērtību pārvērtējums.

20. gadsimtā Neptūna atrašanās Skorpionā (1956-1970) tiešām bija riskants periods. Tas bija laiks, kad optimistiskie amerikāņi de-vās uz Vjetnamu, Hruščova atkušņa laiks, naudas reforma Padomju valstī (1961). Kubā notika revolūcija, radās Kārību krīze (1959) ar reāliem kodolkara draudiem. Norisinājās atbrīvošanās kustību kāpums - sacelšanās Ungārijā (1956) un Čehijā (1968), gandrīz visas Lielbritānijas kolonijas ieguva neatkarību (6o. gadi).

Tradīcijām uzticīgie ķīnieši šai laikā organizēja "kultūras revolūciju", proti, sāka kultūru graut (1965). Šai pašā laikā Rīgā pirmo reizi notika Dzejas dienas (1965). Tika sasaukts II Vatikāna koncils (pirmais notika, kad Neptūns atradās Aunā), kurā izvirzījās trīs galvenie jautājumi: Baznīcas atjaunošanās, Baznīcas adaptācija pārmaiņām pasaulē un konfesiju dialogs (1962-1965).
Šai laikā Rietumu pasaulē sāka ieplūst Austrumu mācību vilnis, piemēram, ASV izveidojās KriŠnas apziņas biedrība (1966). Notika arābu-izraēliešu attiecību saasināšanās, kas izraisīja Sešu dienu karu (1967).
 
Laika, kad Neptūns atrodas Skorpionā, rodas jauna mākslas izpratne. Šai jaunajā izpratnē pilnīgi transformējas saite starp estē-tiskajām jūtām, harmonijas izjūtu un garīgām jūtām. Tā radās popārts - masu kultūra, mākslas konveijers. Bet tajā pašā laikā ir dzimuši arī avangarda virzieni, kuros tiek radīta tikai darbība, principiāli izslēdzot rezultātu - radīšanas akta produktu. Tā tiešām ir revolūcija - pirmajā gadījumā nav radīšanas akta, bet ir auglis, otrajā gadījumā ir radīšanas akts, bet nav augļa. Šai pašā laikā sākās seksuālā revolūcija.

Francijā pirmo reizi parādījās kinofilma ar tekstu "bērniem līdz sešpadsmit..." (1956), pārdošanā nonāca pirmās pretapaugļošanās tabletes (1960) un pirmoreiz tika mākslīgi apaugļota olšūna (1969). Visā kristietības vēsturē eiropieša apziņas uzmanība bija pievērsta cilvēka sejai, galvai. Pārējais ķermenis bija it kā galvas transporta līdzeklis. Ķermenis tika siets, tīts, kalts bruņās kā tankists tankā. Bet, lūk, Neptūns Skorpionā atraisīja eiropieša ķermeni, izlaida džinu no pudeles, un seksuālā enerģija sāka plūst visos virzienos. Tieši šai laikā parādījās minikleitas, šokējošas frizūras, narkotikas, neparasta uzvedība un dzīvesveids, un galvenais, ka tas viss izrādījās ārkārtīgi "lipīgs".

Piemēram, hipiju kustība kā ciklons šķērsoja visas robežas un izspiedās pat cauri "dzelzs aizkaram". Atbrīvoto enerģiju Rietumu sabiedrība sāka adaptēt, praktiski tuvinot skanējumā līdzīgos vārdus sociāls un seksuāls. Tas ir popmūzikas rašanās, masu kultūras pasākumu laiks, kas atgādina senas kulta darbības, kurās tiek kopīgi transformētas seksuālas enerģijas. Sociums legalizē zemapziņas spēkus un cenšas no tiem kaut ko veidot. Senāk zinātnieki šādu klaji seksuālu sociālo vidi uzskatīja par pirmatnējām kultūrām raksturīgu pazīmi. Un kā to lai saprot tagad? Vai kā civilizācijas risinājumu vai kā degradēšanos? Tomēr šai laikā enerģijas spiedienam tiek atrasti drošinātāji, kas laiž ārā tvaiku un kaut ko ar šo tvaiku dara, - tāds nu ir Neptūns Skorpionā. Padomju valstī šai laikā radās autordziesma - inteliģentu folkmūzika, kas arī ir psihiskās transformācijas veids, tikai strādā ar citiem jūtu līmeņiem.

Paaudze, kas nāk pasaulē laikā, kad Neptūns atrodas Skorpionā, ir cilvēki, kam dzīves laikā ir jāiemācās transformēt kolektīvās psihiskās enerģijas. Tie ir psihosfēras tīrīšanas mākslinieki,
psihisko atkritumu pārstrādes virtuozi, kas audze ziedus šauteņu stobros. Smagākās izpausmēs šis Neptūna stāvoklis izpaužas kā nespēja kaifu atšķirt no svētības. Tieksme pēc iekšējo robežu nojaukšanas var izpausties kā morālu bremžu trūkums un vāja personīgā ētika. Šo cilvēku dvēseles spēkus diezgan viegli var ieraut kopējā psihiskā lauka "notekūdeņos", viņi diezgan viegli var kļūt par kopējo kaišu spoguli. Bet šai laikā dzimušajiem ir lielas iespējas veidot saikni ar augstāk organizētu kolektīvo spēku lauku.

Neptūns Skorpionā ir
• filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: B. Spinozam (24. 10.1632.), Sērenam Kirkegoram (5. 05. 1813.), Ludvigam Feierbaham (28. 07.1804.), Džonam Lokam (29. 08. 1632.);
• zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem:  N. Kopernikam (19.02.1473.), N. Lobačevskim (1.12.1792.), V. Hamiltonam (4.08.1805.);
• literātiem: A. PuŠkinam (6. 06.1799.), O. de Balzakam (20.05.1799.), A. Dimā (tēvam) (24.07.1802.), A. Mickevičam (24.12.1798.),
H. Heinem (13.12.1797.), Džonam Kītsam (31.10.1795.), V. Igo (26.02.1802.), P. Merimē (27.09.1803.), H.K.Andersenam (2. 04.1805.);
• māksliniekiem: K. Brilovam (23.12.1799.), Mikelandželo (6.03. 1475.), E.Delakruā (26. 04.1798.), Albrehtam Dīreram (21.05.1471.), Ticiānam (1477), Džordžonem (1477);
• mūziķiem, komponistiem: M. Gļinkam (1.06.1804.), F. Šūbertam (31.01.1797.),
H.Berliozam (11.12.1803.), Džovanni Batistam Lullī (28.11.1632.), Madonnai (16. 08. 1958.), J. Strausam (14. 03. 1804.), V.Bellīni (3.11. 1801.), Normundam Šnē (10. 11.1960.).

Neptūns Strēlniekā

(.. 1643-1657,1807-1821,1970-1984...)

Kad Neptūns pāriet Strēlniekā, idejām, kas dzimušas šī cikla sākumā, ir jāienākas, jābriest, jāveidojas par pasaules priekšstatiem.

Katra psihiska veseluma attīstībā Šai posma ir jātiek apjaustām dzīves pozīcijām, kopējām tendencēm, virzienam. Psihiski veselumi sāk aptvert sevi attīstības kontekstā, rodas ceļa izjūta - vēsturiskā, garīgā, jau noietā un tā, kas vēl ir priekšā. Negatīvā izpausmē var notikt perspektīvas izšķīšana, attīstības aizkavēšanās, ceļa neskaidrība. Kad Neptūns bija Skorpionā, psihiskajā laukā kaut kas "vārījās", jo Skorpions ir kā krāsns. Strēlniekā no šīs vārīšanās kaut kam ir jādzimst - jārodas nākotnes ainai, cerībai. Strēlnieks ir ekspansīvs, un Neptūna pāreja Strēlniekā var dot noteiktu psihisku stāvokļu ekspansiju, iespējams, arī infekciju ekspansiju. Var izplatīties, socializēties jaunas ideoloģijas, kas izturējušas laika pārbaudi, kamēr Neptūns atradās Skorpionā. Tajā pašā laikā var šķīst un šļūkt tās ideoloģijas, kurām nav nākotnes.

20. gadsimtā, Neptūnam esot Strēlniekā (1970-1984), cilvēces psihosfērā samazinājās spriedze, starptautiskajās attiecībās tika panākta vienošanās par bruņojuma samazināšanu, beidzās Vjetnamas karš. Tika asimilētas dažādas jaunatnes revolucionārās izpausmes, uzvedība, dzīvesveids. Šai laikā sāka kāpt ekonomiskie rādītāji. 1970.gadā pasaulē sāka mazināties nabadzības un analfabētismu rādītāji.

Notika divu pasaules sistēmu tuvošanās mēģinājumi, piemēram, VFR sāka īstenot jauno austrumu politiku attiecībā pret sociālisma valstīm. Šai laikā notika pirmā Eiropas kopienas paplašināšanās līdz deviņām dalībvalstīm (1973), pēc tam - pirmās Eiropas parlamenta velēšanas (1979). Padomju Savienībā šai laikā bija krīze - Brežņeva stagnācijas laiks. Padomju inteliģentu virtuvēs pamazām rūga "jaunais vīns", līdz 8o. gados "vecie vīna maisi" plīsa. Šai laikā Krakovas kardināls K. Voitila kļuva par katoļu baznīcas galvu - pāvestu Jāni Pāvilu II (1978), par savu galveno uzdevumu izvirzot kristietības apvienošanu pēc tūkstoš gadu ilgas sašķeltības (kopš 1054.gada). 70. gadu mākslā parādījās konceptuālais virziens, kas ideju, projektu vai koncepciju pasniedz kā mākslas darbu. Radās landārta virziens, kas ar mākslas starpniecību propagandē ekoloģiskas idejas. Popmūzikā šai laikā radās pankroks, jaunais vilnis un smagais metāls.

Latvijā šajā laikā notika pirmais nelegālais rokfestivāls (Iecavā), pēc kura varas orgāni bija spiesti komjaunatnes komitejas paspārnē organizēt Rīgas roka klubu. 19. gadsimtā laika, kad Neptūns atradās Strēlniekā (1807-1821), Eiropas monarhijas pēc Napoleona impērijas sagrāves izveidoja Vīnes sistēmu (1815) un atguva savas pirmskara teritorijas. Vēl vienu Neptūna ciklu iepriekš (1642-1658) Krievijā patriarhs Nikons uzsāka Baznīcas reformas (1653).

Šī laikposma paaudzei ir jāizšķīdina šķēršļi pasaules uztverē un redzesloka aprobežotība. Iespējams, viņiem ir jāatrod vienojošas pozīcijas dažādu garīgo skolu un konfesiju pretrunās, varbūt jāielaiž dzīvas plūsmas akadēmiskajos priekšstatos. Šai paaudzei ir jāattīsta un jārod mūsdienām atbilstoša izteiksme dvēseles impulsam, kas radusies šī Neptūna cikla sākumā.

Tas atgādina trīsdaļīgu simfonisku skaņdarbu (kardinālā, fiksētā un kustīgā daļa), no kura paaudzei, kas dzimusi ar Neptūnu Strēlniekā, ir jāatskaņo pēdējā - trešā daļa; pirmās divas daļas atskaņoja paaudzes ar Neptūnu Aunā un Lauvā: pirmie sludināja, otrie radoši improvizēja, bet trešie radīs kultūras bagātību. Negatīvā izpausmē Neptūns Strēlniekā var paust idejisku infantilismu, psiholoģiski vai garīgi dezorganizēt.

Neptūns Strēlniekā ir

• filozofiem, mistiķiem, garīgiem līderiem: Bahāullāham (jeb Mirzam Huseinam Alī)
(12. 11. 1817.), M. Luteram (9. 11. 1483.), K.Marksam (5. 05.1818.), I.Lojolam (23.10.1491.);
• zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: fiziķim Dž. Džoulam (24. 12. 1818.), astronomam Dž.Flamstīdam (8.09.1646.), Č.Darvinam (12.02.1809.), I.Ņūtonam (4.01.1643),
G. V. Leibnicam (1.07.1646.), E. Halejam (29.10.1656.);
• literātiem: M.Ļermontovam (15.10.1814.), N. Gogolim (1.04.1809.), Edgaram Alanam Po (19. 01. 1809.), Č.Dikensam (02. 1812.), I.Gončarovam (18. 06.1812.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: 0. fon Bismarkam i. 04. 1815.), karalienei Viktorijai (24. 05. 1819.), ASV prezidentiem A. Linkolnam (12. 02.1809.) un E. Džonsonam (29.12.1808.);
• māksliniekiem: Rafaelam (27. 03.1483.), Žanam Fransuā Milē (4.10.1814.), G.Kurbē (10. 06.1819.), I.Aivazovskim (29.07.1817.);
• muziķiem, komponistiem: F. Šopēnam (22. 02.1810.), R. Vāgneram (22. 05.1813.), F. Listam (22. 10.1811.), R. Šūmanim (8.06.1810.), Ž. Ofenbaham (20.06.1819.).

No grāmatas "Dzīves Astroloģija" nodaļas "Planētu cikli".
1998-2003