Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Saule un Mēness kritiskajos grādos

ASTROLOĢIJAS PAMATI

05. OKT

Saule un Mēness kritiskajos grādos

Saule un Mēness kritiskajos grādos
Saule kritiskajos grādos
Saules stāvoklim kritiskajos grādos ir īpaša nozīme.
Saule simbolizē cilvēka radošo Garu, viņa esamības centru. Astroloģiskajā simbolismā radošums (kreativitāte) ir saistīts ne tikai ar teātri, mākslu, poēziju vai mūziku, bet arī ar cilvēka spēju sevi paust unikālā un neatkārtojamā veidā. Saule ir saistīta ar cilvēka individualitāti, tā viņam dod dzīvības spēkus, gribu un nepieciešamību sevi īstenot, kā ari nosaka viņa nolūkus.

Kopā ar Saturnu Saule simbolizē tēvu, bet sievietes kartē - mīļoto vīrieti, vīru. Arī bērni ir radoša izpausme. Saules stāvoklis liecina arī par cilvēka spēju mīlēt. Un tā ir nevis īpašnieciska, piesaistoša un tāpēc egoistiska Venēras mīlestība, bet dzīvības spēka un enerģijas izstarošana, kas apgaismo un sasilda apkārtējos cilvēkus.

Tā kā Saule ir esamības centrs, šis spīdeklis horoskopā sniedz cilvēka pamatraksturojumu. Tādēļ jebkura Saules īpatnība iespaido visu horoskopu kopumā. Ja dzimšanas horoskopā Saule atrodas zīmes pirmajos trijos grādos, cilvēka tieksme paust savu individualitāti kļūst īpaši aktīva, uzstājīga, pat uzmācīga. Cilvēks ar šādu Saules stāvokli var nemitīgi tiekties pievērst sev uzmanību, uzstājīgi projicēt sava "Es" īpašības apkārtējā pasaulē, neviļus nerēķinoties ar apkārtējiem. Tās zīmes un nama īpatnībām, kuros atrodas Saule, it kā piejaucas Auna zīmes īpašības - impulsivitāte, subjektivitāte, spars un pat daļēja agresivitāte. Piemēram, cilvēks ar Sauli Vēža zīmes sākuma grādos pauž pārliekas rūpes, pārmērīgu uzmanību pret ģimenes locekļiem, bet tuviniekiem var trūkt elpas no viņu uzmācīgās gādības.

Gan tēvi, gan mātes ar šādu Saules stāvokli ģimenes dzīvē ir autoritāri. Atrazdamās Svaru pirmajos grādos, Saule nejūt partneri, cenšas pēc līderpozīcijas attiecībās, var būt pārāk uzstājīga mīlestībā. Vienlaikus cilvēkam var būt tik aktīva tieksme pielāgoties partnerim, ka tas šķiet nedabiski. Viņš ir patiesi norūpējies par to, lai izpatiktu mīļotajai vai draugam, bet dara to visai savdabīgi, neapzināti uzspiežot savu gaumi un ieradumus.

Cilvēks ar Sauli Zivju sākumā var nevietā un nelaikā uzmākties ar savu palīdzību, kad viņu neviens to nelūdz darīt. Turklāt pirmo grādu subjektivitātes dēļ cilvēks var īstenot palīdzību tieši tajā veidā, kurš pašam šķiet atbilstošs un piemērots, bet kurš parasti neatbilst objektīvajiem apstākļiem un tam, ko no viņa gaida apkārtējie.

Tiesa gan, kopumā dienas spīdekļa stāvoklis zīmes pirmajos grādos nepauž lielu disonansi. Pirmo grādu enerģija nepretojas Saules - vīrišķas radošas aktivitātes - principam, bet, gluži pretēji, stimulē tā īstenošanos. Viskrasāk tādas Saules neatbilstība izpaužas sievišķās zīmēs, īpaši Ūdens stihijas zīmēs, kā arī izraidījuma un krituma zīmēs. Šo zīmju kritiskajos grādos Saule pauž sev neraksturīgas īpašības. Saulei "dzimtajā" Uguns stihijā pirmo grādu īpatnība atgādina Auna zīmi, tie pastiprina sparu un subjektivitāti. Neadekvātās Saules izpausmes zīmes pirmajos grādos vispirms jau ir saistītas ar pieredzes trūkumu šajā zīmē, tādēļ, laikam ejot un cilvēkam uzkrājot pieredzi, disharmoniskās izpausmes izlīdzinās.

Saule pēdējos grādos nozīmē iedzimtas radošas spējas, noturīgu un dziļi apgūtu pašizteiksmes veidu atbilstošās zīmes un nama jomās. Taču ārējas aktivitātes trūkums neļauj to pilnībā atklāt un īstenot. Bērns ar šādu Sauli agri atklāj savas dotības, bet ar gadiem zaudē par tām interesi vai arī dzīve cilvēku ievirza citā gultnē. Ja cilvēka aicinājums ir saistīts ar aktīvu Saules principa realizāciju, tad noteiktā vecumā viņš atkal sāk izmantot no pagātnes līdzi atnestos talantus, bet jau pavisam citā līmenī.

Cikla beigu fāze īpatnēji raksturo to, kā cilvēks ar Sauli pēdējos grādos pauž savu "Es". No vienas puses, tas liecina par noformējušos, nobriedušu individualitāti. No otras - nespēju pilnībā atklāt savu radošo potenciālu aktivitātes un spara trūkuma dēļ. Un tas savukārt var radīt kompleksu un neapmierinātības izjūtu par dzīvi. Cilvēks ar šādu Sauli var atstāt iespaidu, ka viņš ir atkarīgs no apkārtnes, ietekmējams, kaut arī īstenībā tā nemaz nav.

Kā jau tika minēts, perioda beigās, kurā planēta virzās pa zīmi, tā var apgūt jebkādu - gan evolūcijas, gan involūcijas - attīstības pieredzi. Un reālajā dzīvē parasti ikviena cilvēka pieredze ir divējāda un satur gan pozitīvas, gan negatīvas iestrādnes. Apzināšanās un izvēles vieta ir cikla vidus. Ja dzimšanas horoskopā redzam planētu zīmes beigās, tas nozīmē, ka izvēle par to, kas šobrīd jau ir kļuvis par ieradumu, ir izdarīta - un ne šajā dzīvē. Tādēļ par uzkrātās pieredzes raksturu mēs spriedīsim pēc netiešiem faktoriem, ko gūsim no planētas stāvokļa kopējā horoskopa kontekstā. Šāds faktors vispirms jau ir planētas harmonija vai disharmonija ar zīmi un namu, kuros planēta atrodas, kā arī tās aspekti. Piemēram, Saule pēdējos Ūdensvīra vai Svaru grādos XI vai VII namā var liecināt par Saules principa adekvātas realizācijas problēmām. Šīs problēmas ir sen izveidojušās, tām piemīt iedzimts raksturs, un tās ir kļuvušas par neatņemamu personības raksturotāju. Un tās ir grūti mainīt, tāpēc ka tās dziļi sakņojas cilvēka bezapziņā. Saule Lauvas vai Auna zīmju beigās V vai I namā var liecināt par noturīgām pozitīvām iestrādnēm Saules principa izpausmē, uz kurām cilvēks šajā dzīvē var balstīties.

Saules stāvoklis valdīšanas, eksaltācijas, krituma un izraidījuma zīmēs un namos ir diametrāli pretēja pieredze. Reālā horoskopā viss ir sarežģītāk, jo, analizējot kādas konkrētas planētas stāvokli, ir jāņem vērā virkne faktoru, kas bieži vien cits ar citu ir pretrunā.
Pamatojoties uz augstāk teikto, cilvēkus ar Sauli Zodiaka zīmes pēdējos grādos nosacīti var iedalīt divos pretējos tipos atkarībā no asimilētās pieredzes rakstura.

Pirmais tips reiz ir bijis spēcīgs, autoritārs, valdonīgs un par sevi pārliecināts cilvēks, kam turklāt piemīt arī cēlsirdība. Tas ir cilvēks, kas sasniedzis pilnīgu savu radošo spēju uzplaukumu, cilvēks, kas radis vadīt un uzstāt uz sava. Taču pēdējo grādu pasivitāte neļauj šīm īpašībām izpausties ārēji. Cilvēks daudz ko prot, bet viņam nav interesanti to iemiesot dzīvē. Viņš nespēj pašapliecināties, nespēj paust un izmantot to autoritāti, uz ko iekšēji pats pretendē, tāpēc ka pietiekami nepiepūlas, lai gūtu panākumus. Un tas savukārt izraisa nepārliecinātību par sevi un neapmierinātību ar dzīvi. Nerealizētā tieksme valdīt pārspīlētā formā projicējas uz tuvākajiem cilvēkiem, izpaužoties kaprīzēs un patvaļā.

Otru tipu raksturo atkarība no ārējās pasaules, vadāmība, gribas trūkums, iespaidojamība un pārliecinātības trūkums, šāds cilvēks nelabprāt vērš uz sevi uzmanību. Viņam nav tieksmes pēc līdera pozīcijas un radošas realizēšanās, bet viņš var būt svešu nodomu īstenotājs. Taču, tāpat kā pirmais tips, viņš var būt autoritārs saskarsmē ar tuvākajiem, kaprīzs un patvaļīgs.

Pirmajam tipam Saule bieži vien atrodas Uguns stihijas zīmju beigās. Otrais tips bieži ir vērojams Saules izraidījuma un krituma zīmēs, reizēm arī Zivju zīmē. Šeit minētais raksturojums ir nedaudz pārspīlēts, lai parādītu kādas iekšējas problēmas var izpausties cilvēkā, kam Saule ir anaretā. īstenībā reālos cilvēkos apvienojas abu tipu izpausmes, lai gan parasti maigākā formā. Turklāt, interpretējot šādu spīdekļa stāvokli horoskopā, ir jāņem vērā Saules zīmes un nama īpašības.

Mēness kritiskajos grādos

Mēnesim, nakts spīdeklim, kritiskajos grādos tāpat ir liela nozīme.
Mēness simbolizē cilvēka instinktīvo dabu, izdzīvošanas spējas, no kurām izriet bioloģiska, psiholoģiska un sociāla adaptācija, kas ļauj cilvēkam pašsaglabāties pastāvīgi mainīgā apkārtējā vidē. Tādēļ Mēnesim ir jābūt kustīgam, lai adekvāti reaģētu uz ārējiem apstākļiem. Tā kā Mēness ir sievišķās sākotnes simbols, harmoniskā izpausmē tam ir jādarbojas iekšēji, jāuzņem un jāpārstrādā jebkādas ārējas ietekmes. Mēness ārējās reakcijas ir iekšējās pielāgošanās atspoguļojums un sekas.

Mēness zīmes sākumā var atgādināt jauna Mēness fāzi, kad cilvēks, līdzīgi bērnam, nevar objektīvi novērtēt savas iespējas un vēlas vairāk nekā spēj, un pastāvīgi paliek neapmierināts. Atrašanās zīmes sākuma grādos sievišķam simbolam neizbēgami nozīmē disonansi. Ingresija jaunā zīmē ir jauna adaptācijas veida apgūšanas sākums, ko pavada pārspīlētas ārējas reakcijas, kuras pēc izpausmes spēka bieži vien pārspēj cēloni, kas tās ir izraisījis. Tādēļ

Mēness sākuma grādu izpausme bieži šķiet neadekvāta. Pirmie grādi virza planētas enerģiju uz āru, kavējot iekšējos procesus. Tā vietā, lai pieņemtu pasauli tādu, kāda tā ir, un tai pielāgotos, Mēness pirmajos grādos mēģina to pakļaut sev. Pirmā un dabiskā reakcija uz jebkuru situāciju cilvēkam ar šādu Mēnesi ir nepieņemšana, nepiekrišana, protests. Tikai paejot noteiktam laika sprīdim, sākas pielāgošanās process atbilstoši Zodiaka zīmes īpašībām.
Ja Mēness atrodas kāda no sievišķajām zīmēm, cilvēks ar gadiem kļūst uztverošāks un var iemācīties reaģēt uz ārējo pasauli harmoniskāk. Pirmajos vīrišķo zīmju, īpaši — Uguns stihiju, grādos Mēness jūtas sevišķi smagi, gandrīz vai zaudējot spēju pieņemt situāciju.

Horoskopā Mēness atrašanās zīmes pēdējos grādos liecina par to, ka pagātnē cilvēks ir radījis un asimilējis stabilu pielāgošanās un reaģēšanas veidu, kas atbilst zīmes un nama īpašībām. Daudzie stereotipi Mēness tēmās, pat ja tas atrodas visatbilstošākajā - Vēža — zīmē, apgrūtina adaptāciju, dara psihi rigīdu. Ideālam Mēnesim, līdzīgi spogulim, ir jāatspoguļo pastāvīgi mainīgā pasaule un uz ārējām situācijām ikreiz ir jāreaģē citādi. Mēness anaretā jauno pieņem ar grūtībām ierasto uzvedības modeļu dēļ, kas dziļi sakņojas cilvēka bezapziņā.

Turklāt pēdējo grādu pasivitāte ir kavēklis emociju brīvai ārējai izpausmei. Ar šādu Mēnesi cilvēks var izskatīties ārēji mierīgs, līdzsvarots un nesatricināms, bet viņa dvēselē virmo kaislības. Ja viņš ir aizkaitināts, ja viņam rodas vēlme uzkliegt vai triekt dūri pa galdu, kaut kāds spēks it kā notur šo impulsu iekšienē. Krājoties negatīvām emocijām, cilvēks pēc laika var "uzsprāgt" ar dubultu spēku. Emociju apspiešana apkārtējos cilvēkos var provocēt aizkaitinājumu un negatīvi atsaukties uz paša cilvēka veselības stāvokli.

No pagātnes cilvēks līdzi var atnest gan pozitīvu, gan arī negatīvu Mēness principa īstenošanas pieredzi. Pamatojoties uz to, cilvēkus ar Mēnesi anaretā var iedalīt divos tipos.
Pie pirmā tipa pieder tie, kas ir iemācījušies pieņemt pasauli, izdzīvot un pielāgoties pie situāciju daudzveidības. Visbiežāk tie ir cilvēki ar harmonisku Mēnesi sievišķajās zīmēs. Taču, par spīti pozitīvajai pieredzei, anaretā šiem cilvēkiem sagādā noteiktas emocionālas un dzīves situāciju grūtības, par kurām bija runa iepriekš.

Pie otrā tipa pieder nejūtīgi, emocionāli agresīvi cilvēki, kas pasauli tiecas pielāgot un pakļaut sev. Šīs īpašības ir dziļi iesakņojušās un izpaužas instinktīvi, automātiski, tāpēc tās ir grūti mainīt. Visbiežāk tie ir cilvēki ar Mēnesi Uguns stihijā vai ar Mēnesi stipri disonējošā stāvoklī.
Vīriešiem ar Mēnesi pēdējos grādos ir izveidojies strikts attieksmes stereotips pret sievišķo sākotni, kas izpaužas mātes un sievas lomā, attieksmē pret dzimteni un ģimenes tradīcijās. Šī stereotipa raksturs ir atkarīgs no cilvēka personīgās pieredzes. Tā var būt gan spēcīga atkarība no sievietes, gan arī, gluži pretēji, visa sievišķā nepieņemšana.

Pēdējie grādi liecina par to, ka Mēness tēmās cilvēkam ir jāsasniedz jauns sievišķās sākotnes uztveres līmenis gan sevī, gan apkārtējos, kā arī par to, ka ir jāpārskata sava attieksme pret ģimenes tradīcijām. Šāds stāvoklis var liecināt par to, ka cilvēks noslēdz dzimtas sievišķās līnijas karmu. Šī noslēguma nozīmi un jēgu, tāpat kā jaunu Mēness principa attīstības virzienu, nosaka viss Mēness stāvokļa īpatnību kopums dzimšanas horoskopā.

 

Pirmā raksta publikācija žurnāla "Astroloģijas Pasaule" 2005-2006 ziemas numurā

(izmantojot materiālu nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv)