Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Ievads Horarajā Astroloģijā

ASTROLOĢIJAS PAMATI

06. OKT

Ievads Horarajā Astroloģijā

Ievads Horarajā Astroloģijā
Horārā astroloģija ir viens no senākajiem un interesantākajiem astroloģijas veidiem. Senās izcelsmes dēļ tajā ir saglabājušās specifiskas īpatnības, piemēram, ar retiem izņēmumiem tajā gandrīz netiek izmantotas augstākās (aizsaturna) planētas, bet tiek ņemtas vērā tikai septiņas redzamās. Patīkamākais šajā astroloģijas virzienā ir tas, ka horārā karte nav jārektificē (nav jāprecizē dzimšanas brīdis pēc dzīves notikumiem), — praktizējoši astrologi zina, cik tas ir darbietilpīgs un nepateicīgs darbs. Šajā astroloģijas virzienā viss ir vienkārši: tiek uzdots jautājums, fiksēts jautājuma uzdošanas laiks un šim brīdim tiek aprēķināta karte. Būtībā nosaukums horārā ir cēlies no latīņu vārda hora, kas nozīmē - stunda. Tādēļ šis astroloģijas veids reizēm tiek saukts par horoloģiju jeb stundu astroloģiju.

Kāda tad tā ir? Dereks Eplbijs sava grāmatā horāro astroloģiju definējis kā astroloģiskās prognozēšanas mākslu. Tātad tiek uzdots jautājums, astrologs aprēķina jautājuma uzdošanas brīža karti un pēc tās izsaka spriedumus par jautājuma tēmu. Pēc horārās kartes var redzēt, cik derīga vai pareiza ir doma, kas cilvēkam ir ienākusi prātā, kā atrisināsies situācija.
Horārā astroloģija tiek izmantota visās mūs interesējošās dzīves jomās, sniedzot atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar zinātni vai veselību, mācībām vai darbu, bērniem vai laulībām un daudzām citām dzīves jomām, īpaša nozīme horārajai astroloģijai ir pazaudētu priekšmetu vai dzīvnieku meklēšanā.

Iespējams, tam ir grūti noticēt, taču karte, kas tiek aprēķināta brīdim, kurā klients ir uzdevis jautājumu, satur cēloņseku saites, kas uzvedina uz situācijas risinājumu. Vārdu sakot, horārā astroloģija, tāpat kā astroloģija kopumā, mūs pārliecina par to, ka mēs esam saistīti ar Visumu gan ārējā (fiziskā), gan arī garīgā līmenī, un šī saistība atspoguļojas simbolu veidā. Man gandrīz katru dienu nākas rēķināt horārās kartes, un ikreiz es jūtu daļēju pārsteigumu un cieņu pret saviem senajiem kolēģiem, pateicoties kuriem līdz mums ir nonācis šis brīnišķīgais astroloģijas virziens, un redzu, cik pareizas un precīzas atbildes uz jautājumiem sniedz horārās kartes.

Dereks Eplbijs saka: "Kad jautājums ir uzdots godīgi un karte atbilst noteikumiem, kas ļauj izteikt spriedumu, atbilde uz jautājumu ir ieausta kartē. Astrologam ir jāliek lietā visa sava intuīcija un iztēle, lai atšifrētu debesu audumu un izteiktu spriedumu. Brīžiem atbilde ir skaidra uzreiz: jā vai nē, taču biežāk atbilde prasa lielu uzmanību un koncentrāciju, tāpēc ka debesis savus noslēpumus slēpj visai atjautīgi."

Kā jau minēju, horārā astroloģija ir ļoti sena astroloģijas daļa un tajā tiek izmantoti visai specifiski likumi un paņēmieni, lai varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.
Horārajā astroloģijā klientam tiek izvirzīti vairāki noteikumi:
•  jautājumam ir jābūt precīzi formulētam, tas nedrīkst būt izplūdis un miglains;
• jautājums ir jāuzdod, lai klients varētu nošķaidot kaut ko sev svarīgu, nevis lai pārbaudītu astrologa kvalifikāciju;
• vienu un to pašu jautājumu nedrīkst atkārtoti uzdot ātrāk kā pēc sešām nedēļām — šis noteikums ir loti svarīgs.

Saņēmis jautājumu, astrologs aprēķina tā brīža karti, kad ir ticis uzdots jautājums. Horārā karte tiek veidota pēc tā paša principa kā natālā (dzimšanas karte), un visbiežāk tiek izmantotas divas namu sistēmas - Placida un Regiomontāna. Kartē ir jāiekļauj Mēness Mezgli (Rahu un Ketu), kā arī Fortūnas punkts, kas tiek rēķināts pēc formulas Asc + Mēness - Saule    naktī dzimušajiem; dienā dzimušajiem: Asc + Saule - Mēness).

No seno astrologu darbiem ir zināms, ka Ziemeļu mezgls jeb Rahu, ko sauc arī par Pūķa Galvu, tiek uzskatīts par labvēlīgu faktoru, kam ir Jupitera raksturs, bet Dienvidu Mezgls, ko sauc par Ketu vai par Pūķa Asti, gluži pretēji, - par nelabvēlīgu faktoru, kam piemīt Saturna raksturs.
Ja horārais jautājums, piemēram, skar tēmu "Vai es apprecēšos ar viņu?", es iekļauju kartē arī Laulību punktu, kas tiek izskaitļots pēc formulas Asc + Dsc — Venēra.

Lekcijās un semināros man diezgan bieži mēdz vaicāt, kurai vietai ir jārēķina karte, proti, kurš garums un platums ir jāņem vērā, ja jautātājs atrodas kaut kur tālu. Literatūrā par šo jautājumu ir atšķirīgi uzskati. Daži astrologi iesaka rēķināt karti tai vietai, no kuras atskanējis telefona zvans vai pienākusi vēstule, bet citi (pie tiem piederu arī es) uzskata, ka karti jārēķina tai vietai, kurā atrodas astrologs.

Horārajā astroloģijā pastāv sava terminoloģija, pie kuras var pierast diezgan ātri.
Pirmais termins ir signifikators (latīņu significator) - valdītājs, un mūsdienās šis termins diezgan plaši tiek izmantots ari citos astroloģijas virzienos. Signifikatoru noteikšana ir galvenais solis, pirms gatavojaties interpretēt horāro karti.

Signifikatori tiek iedalīti trijās grupās.
1. Primārie signifikatori; pie tiem pieder kve-rents un kvezīts. Termins kverents apzīmē personu, kas uzdod jautājumu. Kvezīts apzīmē lietu, par kuru interesējas kverents. Horārajā astroloģijā kverentu vienmēr pauž Ascendents, proti, planēta, kas valda pār Ascendentu, ir tā signifikators. Un nama valdnieks, ar kuru ir saistīts jautājums, ir kvezīta signifikators.
Piemēram, sieviete uzdod jautājumu par darbu. Ascendents atrodas Lauvā, tātad kverenta signifikators ir Saule, bet VI (darba) nams ir Strēlniekā, tātad kvezīta signifikators ir Jupiters. Vēlāk tas kļūs skaidrāks pēc konkrētiem piemēriem.

2. Mēness ir viens no svarīgākajiem signifikatoriem horārajā astroloģijā. Mēness noteikti tiek analizēts visos horāras astroloģijas jautājumos, ņemot vērā pilnīgi visu - zīmi, kurā atrodas Mēness, tās grādu, aspektus pret citām planētām. Piemēram, aspekti, ko Mēness veido, ieiejot zīmē, - separācijas aspekti - stāsta par to, kas jau ir noticis, bet aspekti, ko Mēness veido, izejot no zīmes, - aplikācijas aspekti - liecina par" to, kam būs jānotiek tajā lietā, par kuru ir uzdots jautājums. Tikpat svarīgs ir nams, kurā atrodas Mēness, tāpat arī nams, pār kuru tas valda horārajā kartē utt. Ja kartē nevar izmantot primāros kverenta signifikatorus, par signifikatoru tiek izmantots Mēness. Pēc Mēness tiek noteikts notikumu laiks, klienta patiesā ieinteresētība un vēl daudz kas cits.

3. Sekundārie signifikatori - šis termins aptver tās planētas, kas ir svarīgas saistībā ar uzdotā jautājuma raksturu. Piemēram, jebkurā jautājumā par dokumentiem Merkurs, būdams klasisks III nama valdnieks, vienmēr ir sekundārs signifikators, turklāt sekundāri signifikatori ir arī planētas, kas atrodas horāras kartes III namā. Laulību jautājumos sekundārs signifikators ir jebkura planēta, kas atrodas horāras kartes VII namā, veselības jautājumā — jebkura planēta, kas atrodas VI namā, utt.

Pirms astrologs aprēķina horāro karti, viņam ir jāpieņem stingrs lēmums — pieņemt vai nepieņemt jautājumu, jo ikviena konsultācija ir unikāla, tā prasa ne tikai laika, bet arī enerģijas ieguldījumu. Pēc tam, ja karte ir aprēķināta, pirms to analizē, ir jāizvērtē tās radikalitāte (latiņu radix — sakne, pamats), proti, ir jāpārliecinās, vai uzdotais jautājums cilvēkam tiešām ir būtisks. Piemēram, ja cilvēks jautā par laulībām, bet kartē nekādi neizceļas VII nams, klientam uzticēties nedrīkst, jo acīmredzot viņš ir domājis kaut ko citu.
Ja klients vēlas saņemt atbildi uz jautājumu, viņam nav jābloķē astrologa darbs, bet ir jāuzticas un nav jābaidās no astrologa atbildes. Prakse liecina, ka tieši bailes saņemt atbildi, kas atbilst patiesībai, klientam liek mānīties. Horāra karte ļauj atbildēt uz jebkuru jautājumu, ko uzdod klients, taču saprātīgi ir jautājumu formulēt tā, lai uz to būtu viegli atbildēt. Jo precīzāk ir formulēts jautājums, jo vieglāk rast uz to atbildi kartē.
Tātad jautājums ir uzdots, karte ir aprēķināta un ir jāpārbauda tās radikalitāte. Kādas pazīmes liecina, ka karte nav derīga, lai astrologs varētu atbildēt uz uzdoto jautājumu?

Kartes radikalitātes kritēriji

1.  īpaši svarīgs ir Ascendenta (Asc) grāds. Ja Ascendenta grāds jebkurā Zodiaka zīmē iekrīt starp nulli un trim grādiem, tas norāda, ka jautājums ir uzdots priekšlaikus un vēl ir pārāk agri sniegt uz to atbildi. Turpretī, ja Ascendenta grāds jebkurā zīmē iekrīt starp divdesmit septīto un trīsdesmito grādu, tas liecina, ka spriest par konkrēto jautājumu ir jau par vēlu, kaut kas jau ir noticis.

2.  "Mēness bez kursa" jeb brīvi aizejošs Mēness ir termins, kas apzīmē periodu, kurā Mēness pirms iziešanas no Zodiaka zīmes, kurā tas tobrīd atrodas,  līdz ieiešanai  nākamajā zīmē  neveido nevienu  mažora aspektu  (jāuzsver,  ka  horārajā astroloģijā tiek ņemti vērā tikai mažora aspekti). Saskaņā ar senajiem horārajiem noteikumiem par uzdoto jautājumu nedrīkst spriest, ja Mēness ir "bez kursa", proti, ja Mēness nav efektīvs. Taču prakse liecina, ka reizēm pie šī faktora nav jākavējas, jo dažos jautājumos šāds Mēness stāvoklis var liecināt par to, ka viss jau ir pagātnē un tagad vairs nav par ko satraukties.

3.  Via Combusta ("Sadegušais ceļš"). Atbilstoši senajām horārajām likumībām, ja Mēness, Ascendents vai jautājuma signifikators  atrodas no Svaru 15° līdz Skorpiona 15°, tad tie atrodas uz "sadeguša ceļa" un astrologam nav nekaitīgi runāt par uzdoto jautājumu. Daudzi mūsdienu astrologi  ignorē šo  noteikumu,  īpaši  tādēļ,  ka Svaru 23° atrodas zvaigzne Spika, kas tiek uzskatīta par "laimīgu" zvaigzni. Manuprāt, šo noteikumu pilnībā ignorēt nevajadzētu, jo jebkura planēta, nonākusi uz "sadegušā ceļa", daļēji tomēr zaudē savu spēku.

4.  Sadegšana. Planēta tiek uzskatīta par "sadegušu" vai "cietušu", ja tā atrodas triju grādu attālumā  no  precīza savienojuma ar  Sauli  un tās spēks mazinās. Slikti, ja "sadedzis" ir uzdotā jautājuma signifikators. Prakse liecina, ka visnelabvēlīgākais rādītājs ir "sadedzis" Mēness, proti, jauns mēness.

5.   Saturna atrašanās VII namā.   Horārajā astroloģijā VII nams tiek uzskatīts par astrologa namu (meistara namu, jautājuma uztvērēja namu). Kad Saturns iekrīt VII namā, tas ierobežo astrologa pilnvaras, brīdina astrologu par to, ka viedoklis ir jāizsaka īpaši uzmanīgi vai arī vispār jāatsakās strādāt ar karti. Lai gan reizēm tas ir brīdinājums par to, ka ir jāpārbauda matemātiskie aprēķini, piemēram, vai pareizi ir norādīta starpība ar Griniču, vai datorā ir pareizi ievadīti dati utt.

Bet tagad pievērsīsimies konkrētas horārās kartes piemēram.
Jautājums tika uzdots 18. 05. 2005., plkst. 14.28, Rīgā.


Asc ir 18°28' Jaunavas zīmē.
Jautājums: vai šodien tiks noslēgts dzīvokļa pārdošanas darījums?
Jautājumu uzdeva sieviete; viņa bija nolēmusi doties uz ārzemēm un vēlējās pārdot savu dzīvokli. Vairāki mēģinājumi to pārdot ir bijuši neveiksmīgi, jo cena sievieti ne reizi nebija apmierinājusi.
Jautājums - uzdots, laiks - fiksēts, kartes aprēķini - veikti.

Tagad jāpārbauda kartes radikalitāte.
1. Ascendents atrodas Jaunavas 19° - tas liecina par to, ka karte ir radikāla.
2. Mēness nav "bez kursa", jo Mēness pirms iziešanas no Jaunavas zīmes izveidos kvadrātu (90°) ar Plutonu - arī tas liecina, ka karte ir radikāla.
3.  Ne Mēness, ne Ascendents, ne Ascendenta valdnieks Merkurs neatrodas uz "sadegušā ceļa" — un arī tas liecina par kartes radikalitāti.
4.   Kartē  nav  "sadegušu"   planētu,   primārie signifikatori, Ascendenta valdnieks Merkurs un IV nama valdnieks Jupiters (dzīvokļa jautājumos vienmēr jāskatās IV nams) atrodas tālu no Saules - arī tas liecina par kartes radikalitāti.

Tātad karte ir radikāla un var gatavot atbildi uz jautājumu.
Sāksim ar to, ka noteiksim kartē kverentu un kvizītu.
Kā jau tika minēts iepriekš, kverents ir persona, kas uzdod jautājumu. Konkrētajā kartē Ascendents ir Jaunavā, tātad ir jāaplūko Merkurs (kas valda pār Jaunavu) - šī planēta atrodas IX namā Vērša zīmē. Starp citu, IX nams ir ari ārzemju braucienu nams, tātad tas ir vēl viens kartes radikalitātes apstiprinājums.

Un tagad noteiksim kvezītu. Tā kā jautājums ir par dzīvokļa pārdošanu, ir jāanalizē IV nams. Tā virsotne ir Strēlnieka zīmē, tātad IV nama signifikators ir Jupiters, kas atrodas tieši uz II (līdzekļu) nama virsotnes. Tiešām — runa ir par dzīvokļa pārdošanu, tātad - par līdzekļiem. Taču pašā IV namā nav septenera planētu, tajā ir tikai Plutons, kas veido kvadrātu ar Mēnesi.
Ievērojot senās horārās astroloģijas tradīcijas, protams, var nepievērst uzmanību Plutonam (transsaturna planētai). Taču es to iekļāvu darbā, tāpēc ka citu planētu šajā namā nav, turklāt Plutons veido aspektu pret klasisko IV nama valdnieku Mēnesi. Un, tā kā jautājumu uzdevusi sieviete, tad Mēnesim šajā kartē jāpievērš īpaša uzmanība.

Mēness atrodas Jaunavā, un tas nav labākais stāvoklis. Mēness atrodas I namā, cilvēka namā, kas uzdod jautājumu, - tas ir vēl viens apstiprinājums, ka sieviete ir loti ieinteresēta pārdot dzīvokli, bet baidās no zaudējuma.
Mēness kartē veido sekstilu (60°) ar Saturnu (šai planētai tāpat jāpievērš uzmanība, kad jautājums ir par nekustāmo īpašumu), un Saturns stāv uz XI (draugu) nama virsotnes. Acīmredzot draugi palīdz viņai dzīvokļa pārdošanā vai arī dod padomus, kā to labāk izdarīt, taču Mēness neveido nevienu aspektu pret galveno IV nama signifikatoru - Jupiteru. Turklāt Jupiters neveido nevienu mažora aspektu pret Merkuru, kas ir Ascendenta valdnieks. Starp tiem ir kvinkonss - simt piecdesmit grādu aspekts, bet tas norāda uz situācijas atkārtojumu.

No tā izriet astrologa secinājums: darījums nenotiks.
Tā arī bija. Darījums nenotika, jo dzīvokļa cena neapmierināja ne dzīvokļa saimnieci, ne pircēju.


Literatūra.
1.    Лявуа А. Потеряй эту книгу... - Москва: ЦАИ, 1997.
2.    Марч И., Мак-ЗвереДж. Лучший способ выучить Астрологию. - Москва: ЦАИ, 1996.
3.    Эппелби Д. Хорарная астрология. - Москва: "РИКОНА", 2000.
 

 Raksta pirmā publikācija žurnāla Astroloģijas Pasaule 2005.gadarudens numurā 

 

(citējot nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv)