Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Strēlnieks

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. FEB

Strēlnieks

Strēlnieks
Vijas ceļš no soļa solī
no kāpura
taurenī
no cilvēka
uz zvaigzni

Virzoties pa Zodiaku no zīmes pie zīmes, mēs nonākam pie devītās - Strēlnieka. Ikviena procesa devītajā posmā parādās attīstības iespēja. Iepriekšējo - Skorpiona - posmu var salīdzināt ar iestājeksāmeniem, bet Strēlnieka zīmē notiek iestāšanās un mācības. Strēlnieks sevī nes perspektīvu, kuras dēļ bija jāiet cauri pārbaudījumiem. Tas ir kā ar avotu, kas izlauzies cauri zemes slāņiem, un tagad tā priekšā plešas saules pielijuši pasaule, dažādi ceļi un iespējas. Strēlnieks ir saistīts ar Ceļa simbolismu.

Pat ja mēs velētos nostāvēt uz vietas, tik un tā mēs kaut kur virzītos. Strēlnieks ir saistīts arī mērķiem - mēs ne tikai ejam, bet arī sekojam kaut kādiem mērķiem. Strēlnieks ir saistīts ar attīstību. Visi attīstās, un viss attīstās - gan pozitīvais, gan negatīvais. Strēlnieks saistīts arī ar pasaules izpratni - mūsu mērķus nosaka mūsu pasaules izpratne.

Mūsu pasaules izpratni savukārt nosaka mūsu pārliecība. Un mūsu pārliecība balstās ticībā. Mēs taču ticam. Kam? Kaut kādiem pamatiem, sākotnēm, arhetipiem (1), no kā izriet viss pārējais. Šī ticība nosaka mūsu ceļu. Tāpat kā pārliecības (Strēlnieks) dēļ nāk pārbaudījumi (Skorpions), tā arī dzīves pārbaudījumi ved pie pārliecības.

Strēlnieks saistīts ar kultūru - šaurā un plašā, iekšējā un ārējā nozīmē. Strēlnieks ir Uguns zīme. Strēlnieka uguns uztur dzīvu ikvienu kultūru. Strēlnieka uguns atgādina olimpiskās uguns stafeti - tā ceļo no pagātnes uz nākotni, no paaudzes uz paaudzi. Strēlnieka uguns deg visu pasaules reliģiju altāros, ap šiem altāriem rodas kultūra.

Kultūrā ir ieinteresēti visi. Ja tā dziest - iestājas tumsa un haoss, zūd mērķi un vērtības, un vairs nav, pie kā apelēt. Jebkuras sabiedrības dzīvi nosa ka sākotnes, kas tiek godinātas. Tās atspoguļojas gan cilvēku priekšstatos, gan viņu veikumos. Ikviens kultūras elements - arhitektūras celtne vai sadzīves priekšmets, mākslas darbs vai valoda -, ja paraugās caur Strēlnieka prizmu, ir pasaules uzskata apliecinājums.

Strēlnieks ir Uguns zīme, un Uguns pauž vadību. Strēlnieks ir dzīves stūrmanis, viņš saistīts ar visu to, pēc kā mēs dzīvē vadāmies. Ja raugās no Skorpiona viedokļa, visu veido kaut kādi spēki, no Strēlnieka viedokļa, - visu veido vadošas idejas, valdoši priekšstati, valdošas sākotnes.

Mēdz teikt, ka mūsdienās valda informācija. Informācija pauž gaisa stihiju. Gaiss nevalda -valda Uguns. Informācijas lauks, informācijas nesēji, informācijas sistēmas pastāv tāpēc, lai varētu īstenoties noteiktas idejas, projekti, mērķi. Ne velti V. Ļeņins Oktobra apvērsuma naktī lika vispirms ieņemt sakaru un transporta mezglus un jau pēc gada likvidēja visus preses izdevumus, kas pauda citus uzskatus. Kā gan citādi - ideoloģija pauž Strēlnieka uguni, un Ugunij ir grūti ar citādi domājošiem.

Cilvēka mūžs ir īss. Cilvēka godināto un pielūgto sākotņu mūžs ir ilgs. Un tās prasa atbilstošu kalpošanu. Kara dievību pielūgsme prasa citu, seksuālu dievību - vēl citu, prestiža un varas dievību pielūgsme - atkal citu rīcību.
Cilvēki var doties krusta karā, apgalvodami, ka dodas kalpot Kristum. Bet Kristum taču nekalpo ar vardarbību. Tātad viņi kalpo kaut kam pavisam citam, jo pastāv atbilstība starp kalpošanas veidu (rīcību) un to, kam tiek kalpots.

Ar Strēlnieku ir saistīta veidošanās, izglītošanās, attīstība. Šī veidošanās ir saistīta ar veidoliem - tēliem  (2). Tik tiešām - izglītības sistēma atspoguļo valdošās idejas, priekšstatus par pasaules uzbūvi, izglītība veido sabiedrības atbilstību sākotnēm, audzina cilvēkus atbilstoši tām. Tāpēc Strēlnieka zīme tradicionāli tiek saistīta gan ar izglītību, gan reliģiju.
Strēlniekam tiešām ir sakars ar reliģiju, tāpat ar konfesiju pretrunām - monoteistiem un politeistiem, kristiešiem un musulmaņiem utt.

Runājot par Uguns stihiju, mēs sakām, ka Uguns ir ekspansīva, Uguns ir saistīta ar vadību un varu. Ikvienai reliģijai ir iekšējā un ārējā jeb ezoteriskā un eksoteriskā puse. Iekšējā - ezoteriskajā - līmenī pretrunas ir izslēgtas; lai kādas būtu takas, kas ved kalnā, kalna virsotne tik un tā ir viena. Ja visus interesē virsotnes sasniegšana, kādi gan strīdi var rasties par ceļiem? Ceļiem un veidiem ir jābūt dažādiem. Tā ka patiesībā pastāv tikai varas jautājums.

Strēlnieks ir kustīga zīme. Visām kustīgajām zīmēm kopīga īpašība ir elastība un plastiskums, tāpēc ari vienīgā Patiesība, sevi paužot, piemērojas apstākļiem. Tā pauž sevi valodā, kas ir cilvēkiem saprotama. Eskimosiem līdzībās nestāsta par vīna koku, sējēju un kviešu graudu. Arī mēs savu domu bērnam sakām bērna valodā, pieaugušajam - pieaugušā valodā, fiziķim - fiziķu valodā utt. Turklāt visām senatnes kultūrām - indiešiem, ēģiptiešiem vai grieķiem -, kurām katrai bija sava Patiesības atklāsme, bija ari savs īpašs uzdevums, un ar katru no tām ir saistīts kāds cilvēces attīstības periods. Un tas nekur nav zudis - mēs varam sastapt visu to, ko godināja gan senais ēģiptietis, gan hellēnis vai afrikānis. Arī mēs godājam varonību un slavu, panākumus un spēku, elkus un "zvaigznes", seksa simbolus vai zelta teļu.

Uguns stihija ir saistīta ar vadību, varu, valdīšanu. Var teikt, ka Auns valda pār gribu, Lauva - pār sirdīm, Strēlnieks - pār prātiem. Strēlnieks ir saistīts ar ticību, bet ticībai piemīt kāda īpašība - tā nav pierādāma. Lietas būtība nekad nav rodama argumentos un pierādījumos.
Pierādījumu sistēmu mēs varam izveidot jebkuram apgalvojumam - prāts (Merkurs, Dvīņi), kas pierādījumus būvē, pēc dabas ir kalpotājs. Arī zinātnē aksiomas (Jupiters, Strēlnieks) mēs pieņemam, pamatojoties uz ticību jeb uzticēšanos. Mēs pieņemam un pierādām, ka paralēlas taisnes nekrustojas. Vai ari pieņemam un pierādām, ka - tieši otrādi - krustojas.
Dzīves jautājumos vairāk par Gaisu pārliecina Uguns - nevis argumenti, bet gan vara. Rakstos ir teikts: "..viņš mācīja kā tāds, kam ir vara..(3) un "..viņš tiem deva varu..(4).
Katrā cilvēkā ir viss Zodiaks, un katrā no mums kaut kā darbojas Strēlnieka zīme. Labā izpausmē Strēlnieks dod ticību, pārliecību, tiekšanos. Strēlnieka spēks ir tas pozitīvais spēks, kas patiesi ļauj pārvietot kalnus.
Strēlnieks organismā ir saistīts ar aknām un gurniem, un tam atbilst planēta Jupiters.

(1)      Grieķu arhē - sākums, tipos - tēls.
(2)      Krieviski precīzi: образование - izglītība; образ - tēls.
(3)      Mat. 7:29.
(4)      Mat. 10:1

 

No grāmatas "Dzīves astroloģija"
izmantota ilustrācija no http://www.astronet.ru

 
(Citējot  nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv)