Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Zodiaks - stihiju krusti un trīsstūri

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. OKT

Zodiaks - stihiju krusti un trīsstūri

Zodiaks - stihiju krusti un trīsstūri
Astroloģija joprojām "dzīvo" Ptolemaja sistēmā, kur visu procesu centrā atrodas nevis Saule (kā Kopernika modelī), bet gan Zeme. Tam ir savs pamatojums, un tā savā ziņā ir patiesa aina, jo mūsdienu cilvēkā centrālo vietu ieņem dzīves fiziskā puse, ap to griežas viss pārējais. Arī dzīvības avotu cilvēks redz, griezdamies ap savu Ego. Nākotnes cilvēks, bez šaubām, attīstīs sevī heliocentrisku vai vēl augstāku apziņas stāvokli, un tad Ptolemaja modelis vairs nespēs raksturot viņa dzīvi, bet pagaidām tas vēl to dara.
Un, lūk, Saule gada ciklā virzās pa ekliptiku, tātad iet cauri visām Zodiaka zīmēm. Savā kustībā tā šķērso četrus svarīgus gada punktus. Tie ir saulgriežu punkti, kuros notiek gadalaiku maiņa: Auna 0 grādos sākas pavasaris (mūsu, Ziemeju puslodē), Vēža 0 grādos -vasara, Svaru 0 grādos - rudens, Mežāža 0 grādos - ziema.
Šīs četras zīmes - Auns, Vēzis, Svari un Mežāzis - ir jauna procesa aizsācējas. Tās vieno kopējas īpašības - griba, apņēmība, noteiktība, iniciatīva. To uzdevums ir pavērst, ievirzīt jaunā gultnē, dot toni turpmāk notiekošajam. Katru sezonu iesāk sava stihija, un šīs četras zīmes astroloģijā ir pieņemts saukt par kardinālām zīmēm.
Nākamais zīmju četrinieks satur enerģiju, dod atbalstu un izvērš iesākto tēmu. Kopējas īpašības, kas piemīt nākamajām četrām zīmēm, ir spēks, enerģija, inerce, stabilitāte. Šīm zīmēm ir jānodrošina ar iespējām kardinālās zīmes gribas impulss. Šis zīmes ir Vērsis, Lauva, Ūdensvīrs un Skorpions.
Auna spontānajam impulsam ir vajadzīgi Vērša fiziskie resursi. Ikviens aizsākums prasa atbilstošu fizisko sagatavotību, tāpēc ļaudis saka: "Būtu tik veselība!" Sēklai, kas sāk dīgt, ir vajadzīga augsne, liesmai - kurināmais, aizdedzei- degviela, entuziasmam - materiāls atbalsts.

lesakņošanās impulss (Vēzis) prasa radošu atvēršanos (Lauva). Audzināšana (Vēzis) var balstīties tikai radošā pieejā, spēlē (Lauva). Māju (Vēzis) atdzīvina bērns (Lauva). Saknei (Vēzis) ir vajadzīgs dzinums, kas tiecas uz Sauli (Lauva).
Attiecības (Svari) uztur kopīga enerģija (Skorpions). Attiecības (Svari) prasa pastāvīgu pašuzupurēšanos (Skorpions); tās gūst spēku kopīgos pārbaudījumos (Skorpions) un noteikti ved uz jaunu pakāpi (Skorpions).

Realizēšanās impulsam, ko nes Mežāzis, par atbalstu kalpo Ūdensvīra informatīvās iespējas. Mūsdienās, lai kaut ko panāktu, ir vajadzīga reklāma; sociāliem panākumiem un izaugsmei (Mežāzis) ir nepieciešami sakari un domubiedru atbalsts (Ūdensvīrs).
Šīs četras zīmes sauc par enerģētiskām, (jeb fiksētām) zīmēm.

Nākamais zīmju četrinieks pauž divu iepriekšējo zīmju mijiedarbības rezultātu, turklāt šīs zīmes sagatavo pāreju uz jaunu tēmu. īpašības, kas tās apvieno, ir kustīgums, lokanība, asimilēšanas spēja. Šo zīmju krustu veido Dvīņi, Jaunava, Strēlnieks un Zivis.
Auna zīmi mēs varam asociēt ar bērna pirmo kliedzienu, ar viņa pirmajām izpausmēm šai pasaulē, turpretī Vērsis ir saistīts ar viņa barošanu un organisma veidošanos, bet Dvīņi - ar pirmajiem soļiem, runas sākumu un pasaules iepazīšanu.

Vēža zīme raksturo pirmo pašnoteikšanos, savas vietas un dzimtās vides apzināšanos, Lauva - bērna spējas un dotības, ar kuru palīdzību bērns to darīs, savukārt Jaunava saistīta ar darbu pie šīm spējām un īpašībām, ar bēma dotību attīstīšanu, līdz tās kļūs par izkoptām funkcijām.
Svaru zīme raksturo periodu, kad notiek aktīva iepazīšanās ar cilvēkiem un sabiedrību, Skorpions - pilnīgu ieiešanu sociumā un iegremdēšanos tā enerģētiskajos procesos, savukārt Strēlnieks raksturo priekšstatus, filozofiju un dzīves stratēģiju, kas radīsies tā rezultātā.
Mežāža zīme raksturo tieksmi dzīvē kaut ko sasniegt, par kaut ko tapt jeb "izsisties uz augšu", Ūdensvīrs - ideālus, kas "baro" tieksmi pēc sasniegumiem, tāpat ari draugu loku, ko vieno līdzīgi ideāli. Nākamā zīme - Zivis - raksturo visplašāko kopīgas dzīves kontekstu, kurā cilvēks izjūt savu vietu.
Pēdējās četras zīmes sauc par kustīgajām (mutablajām) zīmēm.

Stihiju trīsstūri

Tātad katrai stihijai ir trīs izpausmes formas - kardināla, enerģētiska (jeb fiksēta) un kustīga (jeb mutabla). Aplūkosim uguns stihiju, kurai raksturīga aktivitāte, un tās trīs izpausmes (Auns, Lauva, Strēlnieks).

Kardinālajam Aunam raksturīga sākotnēja aktivizēšanās, impulsivitāte, aiz-svilšanās. Fiksētajai Lauvai - pastāvīgs degšanas process, noturīga gaismas un siltuma enerģijas plūsma. Savukārt kustīgajam Strēlniekam piemīt spēja aiznest un sniegt liesmu ikvienam un visiem, arī sūtīt uguni caur laiku un telpu, piemēram, caur kultūru vai priekšstatu sistēmu.

Gaisa stihiju (Svari, ūdensvīrs, Dvīņi) raksturo kontaktspēja.
Svari, balstoties uz simpātijām, savieno divus elementus, dibina kontaktu.
Svari veido attiecību pāri. Ūdensvīrs ir fiksēta zīme, tas veido kontaktu lauku, sabiedriskas attiecības. Dvīņi, būdami kustīga zīme, uztur sakaru aktualitāti, arvien tonizējot kontaktu ar svaigiem signāliem: Hallo, hallo! Čau, čau!

Ūdens stihija (Vēzis, Skorpions, Zivis) ir saistīta ar dzīves vidi, dzīves saturu, tās piepildījumu un jēgu. Kardinālais Vēzis .saistīts ar vidi, no kuras mēs nākam, - ar tuviniekiem, ģimeni, māju, tēviju, ar dzīves telpu, ko izjūtam par savu. Enerģētiskā zīme - Skorpions - saistīta ar apstākļiem, kuros mēs ieejam, atraujoties no saknēm, ar apstākļiem, kuros veidojamies.

Skorpions pauž enerģijas lauku, kurā mēs "vārāmies". Skorpions mūs pār-veido. pārvērš, kaut ko no mums darina. Kustīgās Zivis ir saistītas visplašāko lauku, kurā cilvēks sevi izjūt; viņš to jūt nevis kā "savu", bet kā "mušu", piemēram, sakot: "Mūsu Tēvs debesīs..", viŗiš to ietver vārdā "mūsu''.

Zemes stihija (Mežāzis, Vērsis, Jaunava) ir saistīta ar formu un materiālu.
Mežāzi - kardinālu zīmi raksturo modeļa, projekta, konstitūcijas radīšana Vērsim - enerģētiskai zīmei - raksturīgas dabiskas iespējas, resursi un materiāli, kas nepieciešami projekta īstenošanai. Kustīga zīme - Jaunava - apstrādā un pārstrādā materiālu, kaut ko no tā darina saskaņā ar sākotnējo ideju un citiem izstrādājumiem. Izstrādājums ieņem savu vietu sistēmā un sāk kaut kam kalpot.

Zīmes un to "atslēgas" vārdi

Auns esmu, izpaužos, iesaku, apgalvoju, aizsvilstos, aizrauju, vedu
Vērsis gūstu, pieder, iegādājos, pelnu, pērku, veidoju, krāju
Dvīņi
tiekos, uzzinu, apmainos, sazinos, pārrunājam, ziņoju
Vēzis
iedzīvojos, iekārtojos, iejūtos. pamatojos, mājoju, rūpējos
Lauva
radu, spēlēju, organizēju, tēloju, valdu
Jaunava
darbojos, kalpoju, pētu, šķiroju, šķetinu, risinu, kārtoju, analizēju, tīru
Svari
esi, mijiedarbojamies, sadarbojamies, saskaņoju, norunāju, vienojamies
Skorpions
varu, piederu, maksāju, norēķinos, upurēju, atbrīvojos, gūstu, pārtopu, pārveidoju, izpērku
Strēlnieks
ticu, sekoju, vadu, vados, orientējos, eju, virzos, gūstu
Mežāzispārliecinos, realizēju, topu. īstenoju, sasniedzu, kontrolēju, esmu atbildīgs
Ūdensvīrsieslēdzamies, atklāju, publiskoju, radām, diskutējam
Zivisapjēdzu, nonāku, secinu, sintezēju, vienojamies, savienojamies vai saplūstam


Pirmo reizi publicēts žurnāla Astroloģijas Pasaule 2004.gada ziemas numurā.

 

(citējot nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv)