Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Dvīņi

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. FEB

Dvīņi

Dvīņi
tik uz mirkli pieveru acis,
un
pilnas debesis smejošu
bezdelīgu

Dvīņu zīme ir saistīta ar ikviena procesa trešo posmu, kurā starp vides elementiem veidojas kontakti. Kad ķermenis bērnam sāk kaut mazliet klausīt, viņš tūdaļ konstatē, ka tuvumā ir vēl kaut kas. Un vēl kaut kas, un vēl... Un viņš dodas ciemos pie bumbas, pie krēsla, pie tevis. Grib visu paņemt rokās, ja izdodas - arī mutē, lai kontakts būru pilnīgāks. Protams, ir interesantāk, ja šis cits prot arī kustēties, bet, ja turklāt spēj izdot ari skaņas - tas ir vienkārši sajūsminoši!

Iespaids aiz iespaida, kadrs aiz kadra. Rakstos ir teikts: "..Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku, un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu." (1. Mozus 2:7)
Ik jaunā kadrā, ik tuvplānā - jauna elpa, bet - tikai viena. Mirklis, un atkal vajadzīgs jauns skats, svaigs iespaids. Kā spēlē, kura spožs objekts parādās un tūdaļ pazūd - lieta vēl nupat bija interesanta, bet tagad tāda vairs nav.

Interese ir kā mērinstrumenta bultiņa, kas rāda, cik dzīvības impulsu cilvēks spējīgs gūt no konkrētās situācijas (šo instrumentu vajadzētu saukt par prānometru, atvasinot no vārda prāna). Un, raug, pēc mirkļa bultiņas rādījums krītas, interese zūd un bērns dodas tālāk pēc jaunas dzīvības elpas...

Dvīņi ir Gaisa zīme. Gaiss saistīts ar pastāvīgu atjaunošanos, un, paliesi, tam vienmēr jābūt svaigam, tīram, jaunam. Ir jābūt jaunām vēsmām, jauniem kontaktiem, ir jāapmainās ar jaunumiem un jādzīvo svaigā, rosinošā gaisotnē. Domas nedrīkst "iestrēgt" vai "ieciklētiies", tām ir jārit pastāvīga straumē - jārodas, jādzimst, jālido.

Īstais vārds īstajā brīdī - paskat, kā cilvēks atdzīvojās!
Nevajag garas runas - tas nogurdina, un ja tiek lasītas no papīra, vispār nekam neder. Runai ir jābūt spontānai, vieglai, dzīvai. Nedrīkst būt tā kā Atēnu oratoram, kas atbrauca uz Spartu teikt runu, taču spartieši runas sākumu aizmirsa un beigas nesaprata, jo bija aizmirsuši sākumu...

Ja tev ir, ko pateikt, - saki! Ja nav - lai saka citi, jo visi vēlas runāt!
Cilvēks var ilgi iztikt bez barības, daudz mazāk - bez ūdens, bet bez gaisa - tikai pavisam īsu bridi. Dvīņu zīme ir saistīta tieši ar gaisa apmaiņu - ar svaigu ieelpu. Ar Dvīņu zīmi saistītais orgāns ir plaušas.

Ar Dvīņiem saistīti tādi kontakta instrumenti kā tauste un oža. Mēs nevaram iepazīties, vienkārši skatoties, - mums noteikti vajag pieskarties, pataustīt, paņemt rokās. Iepazīstoties mēs spiežam viens ātram roku, tā apmainoties ar saviem signāliem, kas vēstī par mums. Divu cilvēku rokasspiedienā ir kaut kas ielīksmojošs, tonizējošs - protams, ja viņi viens otram ir kaut mazliet simpātiski.

Rokas ir prāta instruments - bērnībā mums virs gultiņas karājās spožas rotaļlietas un grabuļi, kam vajadzēja tonizēt nervu sistēmu. Rokas cilvēka dzīvē veic līdzīgu funkciju kā dzīvniekiem deguns.

Ar Dvīņiem ir saistītas it visas zīmes. Pasaule, ja raugās caur Dvīņu prizmu, ir pilna visdažādāko zīmju. Un Dvīņi rada valodas - zīmju sistēmas.
Merkurs - Dvīņu valdnieks, tika attēlots ar kaduceju - maģisku zizli, ap kuru vijas čūskas. Ar Dvīņiem saistīti visi burvju zižļi, spieķi un nūjiņas no pasakām un leģendām, piemēram, Mozus zizlis, kas spēja pārvērsties par čūsku. Tie ir Dvīņu instrumenti - roku un pirkstu turpinājums.

Ar Dvīņu simbolismu ir saistīti triki, pārģērbšanās, pārvēršanās, bet tāpat arī - meli, krāpšana, apmuļķošana. Jebkuru faktu mēs varam dažādi etērpt, "iepakot" citā formā, citādi pasniegt, un tas pārvēršas par kaut ko citu. Turklāt pastāv speciālistu valodas, un, tā kā mēs daļēji domājam valodā, viens un tas pats notikums psihologu valodā kļūst par kaut ko vienu, juristu valodā - par kaut ko citu, mediķu valodā - vēl par kaut ko citu. Valoda spēj dažādi izgaismot un atklāt faktu. Valoda ir kā pārģērbšanās. Bet kas tad īstenībā notika? Jāsaka, ka tas bieži vien nešķiet īpaši svarīgi, - interesantāka ir pārģērbšanās un pārvēršanās.

Pastāv situācijas, kurās, pārejot uz citu valodu, rodas labāka saistība, kā tautā saka - "pielec" labāk. Tieši tā - valodas maiņa var nodrošināt labāku kontaktu, signāls aiziet, mums uzplaiksni gaisma, un kļūst skaidrs. Bet ir arī situācijas, kad valoda gluži kā bikses kalpo tam, lai noslēptu fakta kailumu. Un redzēt šo faktu kaut kādu iemeslu dēļ nav vēlams.

Tе parādās specifiska valodas īpašība, kas regulē mūsu attiecības ar īstenību vai patiesību. Tā gādā, lai kontakta pakāpe atbilstu mūsu spēkiem. Jo, lai uztvertu un izturētu patiesību, ir vajadzīga vesela virkne īpašību, piemērām, morāls spēks. Valoda tuvina mūs īstenībai tādā mērā, kāds mums ir pa spēkam. Arī mīta valoda, Svēto Rakstu valoda - tā ir cilvēka uztverei pielāgota valoda, kas vienlaikus izrādās ļoti ietilpīga un ir piemērota dažādiem iztveres līmeņiem.

Valoda ir Dvīņu brīnums! Ir taču zināms: ja kaut kas dzīvē gulstas uz mums kā smags slogs, tad, ietērpjot" to vārdos, kļūst vieglāk - kaut kas pārvēršas. Turklāt šīs pārvērtības produkts var izrādīties mākslas darbs, tātad valoda dzīves materiālam var piešķirt māksliniecisku vērtību. Vai arī - īstie vārdi spēj kaut ko darīt skaidrāku sevī, apgaismot to, kas bijis tumšs. Vārds var kļūt par enerģijas nesēju, kas pārvēršas gaismā, izkliedē zemapziņas tumsu, ieslēdz "alķīmiskas reakcijas", kurās kaut kas sāk reaģēt un mainīties.

Psihē, tāpat kā dabā, ir procesi, kas notiek tikai tumsas aizsegā. Ja cilvēks nolaižas savas zemapziņas krēslā, nesdams gaismas avotu, efekts ir tāds pats kā tad, ja viņš nokāptu vecas mājas pagrabā un tur ieslēgtu gaismu. Kaķi, peles vai prusaki - lai ari kas tur mitinātos - saprot, ka viņu laiks ir beidzies. Bet ir vajadzīgs gaismas avots, ko varētu te iedegt, ir vajadzīgas zināšanas un noteikta tehnika.

Ar Dvīņu zīmi saistīta īpaša izjūta - humora izjūta. Arī ar to var iedarboties uz savas dzīves materiālu, mainīt tā svaru un īpašības - smagu situāciju pārvērst par vieglu, neitralizēt kaut ko rūgtu vai indīgu. Reizēm humors kļūst pat par ieroci.

Dvīņi ir viegla zīme - vairums lietu, kas saistītas ar šo zīmi, atvieglo dzīvi. Piemēram, Vērsis tiecas radīt resursu krājumus, daudzumu, masu, savukārt Dvīņi tiecas pēc viegluma un kustīguma.

Ikdienā ar Dvīņu zīmi saistīti mūsu parastie maršruti tuvākajā vidē - veikalu apmeklējumi, braucieni uz darbu, iepazīšanās ar presi un korespondenci, sarunas pa telefonu, apmainīšanās replikām ar kaimiņiem un kolēģiem. Ar Dvīņiem (arī ar Ūdensvīru) ir saistīta mūsu parastā burzma un grūstīšanās pilsētās. No kurienes, ja ne no šīs burzmas, var rasties, piemēram, videoklips, kurā mirkšķinās skati, tēli nirst un gaist, asociācijas zib un plīst un kura uzdevums ir trīs minūtes noturēt skatītāja uzmanību autora fantomu pasaulē?

Katrā cilvēkā ir viss Zodiaks, un viena no zīmēm ir Dvīņi. Šīs zīmes, tāpat kā jebkuras citas zīmes izpausme, protams, atkarīga no cilvēka attīstības. Bet planētu stāvoklis un citi rādītāji raksturo izpausmes mehāniku. Zemākajā līmenī Dvīņi svaigā gaisa vietā, gluži pretēji, izplata dažādas intelektuālas infekcijas - baumas, tenkas, melus, kompromitējošus materiālus. Tā nervu sistēma tiek nevis tonizēta, bet gan radīts nervu spriegums, nemiers un juceklis. Kontakts tiek nevis veidots, bet gan bojāts, pārraidot kaut ko patiesībai neatbilstošu.

Tā kā Dvīņi ir divi, zemākajā līmenī rodas div-kosība, div-ējādas spēles, div-domības. Tā kā Dvīņi ir saistīti ar rokām, noteiktā morāles līmenī "veiklās rokas" nepārtraukti sacenšas ar redzes asumu.

Augstākā izpausmē Dvīņi veido pamatu brīnišķīgai cilvēka spējai - spējai domāt un saprast. Tieši Dvīņi ļauj mums saistīt jēdzienus un kaut kam ienākt mūsu galvā. Tā kā Dvīņi ir divi, mēs varam redzēt ari otru pusi - šī puse vēl neatklājas tik pilnīgi kā Svaros, taču kontaktam, informatīvai apmaiņai ar to pietiek.

Tieši tādēļ, ka šī zīme ir viegla, mēs varam viegli un brīvi elpot, viegli un brīvi domāt un dažreiz - pat viegli un brīvi dzīvot. Dvīņi gādā par to, lai mēs ik pa brīdim saņemtu gaišus signālus - kāds otrā galā iesaucas "Sveiks!", un tik tiešām mums uzvēdī dzīvības dvesma.
Organismā Dvīņi ir saistīti ar elpošanas sistēmu, ar rokām un plaukstām.
Pār Dvīņiem valda planēta Merkurs.


fragments no grāmatas "Dzīves Astroloģija"
pirmo reizi publicēts žurnāla "Astroloģijas Pasaule" 2005. gada pavasara numurā.

ilustrācijai izmantots foto no www.lensart.ru

(citējot nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv)