Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Bērnu astropsiholoģiskās īpatnības

ASTROLOĢIJAS PAMATI

12. OKT

Bērnu astropsiholoģiskās īpatnības

Bērnu astropsiholoģiskās īpatnības
Jebkurš cilvēks - pieaudzis vai bērns - ir neatkārtojama individualitāte. Bet tas nozīme, ka ikviens domā, rīkojas un mācās īpatnēji, ikvienam ir vajadzīga individuāla pieeja un tas, kas der vienam, neder citam.

Bērnu astropsiholoģija pievēršas tieši bērna individualitātei, ļauj saprast viņa uzvedības motivāciju un atrast īpašu atslēgu viņa izpratnei. Ikviens bērns ir cilvēks, kas atrodas tapšanas procesā, viņam tikai pietrūkst pieredzes un gudrības. Bērnu astropsiholoģija ļauj tvert katra bērna īpašības, viņa talantus, spējas, uzvedības īpatnības un daudz ko citu, balstoties uz individuālo bērna horoskopu (dzimšanas karti). Bērnu astropsiholoģijas pamatu zināšanas var palīdzēt vecākiem, lai viņi bērna audzināšanā nepieļautu rupjas kļūdas un attīstītu bērna spējas tā, lai vēlāk viņš izraudzītos savām nosliecēm un talantiem atbilstošu profesiju. Šīs zināšanas lieti var noderēt arī skolotājiem "Kā?" - droši vien vaicās skolotāji. "Ar lādu slodzi vēl uzvelt sev kaut ko papildus - arī bez tā laika nekam citam neatliek."

Tiešam, skolotāji ir noslogoti, pat pārslogoti, taču runa ir nevis par slodzes vairošanu, bet darba sekmēšanu. To varu apgalvot no personīgās pieredzes, būdama pasniedzēja ar daudzu gadu stāžu, - astropsiholoģiskas zināšanas palīdz darbā. Protams, nebūtu par ļaunu noklausīties nelielu astropsiholoģijas kursu, iemācīties skaitļot vienkāršotas dzimšanas kartes (kosmogrammas), bet var iet arī pa vienkāršāku ce|u. Piemēram, noteikt dominējošo klases stihiju.

Kā lai to izdara? Pirmkārt, jāizraksta no klases žurnāla katra skolēna dzimšanas mēnesis un datums - vismaz jūsu audzināmajā klasē vai arī klasē, kurā jums strādāt ir visgrūtāk vai, gluži pretēji, visvieglāk; variantu ir daudz.

Otrkārt, izrakstot datus, pretim katram skolēnam jāatzīmē viņa Zodiaka zīme. Lai šis uzdevums būtu vieglāks, varat izmantot tabulu, pēc kuras var noteikt, kad apmēram sākas un beidzas katras zīmes periods, t. i., laiks, kura "Saule atrodas" katrā Zodiaka zīmē.
Tagad ir jāskaidro, cik bērnu atbilst katrai stihijai.

Zodiaka zīmes tiek iedalītas četrās stihijās - Uguns, Gaiss, Ūdens un Zeme:
•  Uguns stihijai atbilst Auns, Lauva, Strēlnieks;
•  Gaisa stihijai atbilst Svari, Ūdensvīrs, Dvīņi;
•  Ūdens stihijai atbilst Vēzis, Skorpions, Zivis;
•  Zemes    stihijai    atbilst   Mežāzis, Vērsis, Jaunava.

Kad esat saskaitījuši, cik bērnu atbilst katrai stihijai, jūs varat noteikt, kura stihija ir pārsvarā. Protams, tam ir aptuvens raksturs, tomēr mana personīga prakse skolā liecina, ka šāda informācija var atvieglot skolotāja dzīvi.

Stihiju raksturojums

Uguns Stihijas bērni parasti ir ļoti enerģiski un kustīgi. Viņi ne pārāk uztraucas par to, ko un kā saka, tāpēc skolotājai stundā nākas dzirdēt tādus komentārus, kurus viņa nav pat gaidījusi. Uguns stihijas bērniem svarīgākais ir pievērst sev uzmanību. Viņi pirmie ceļ roku, raujas pie tāfeles un nemaz neapmulst, ja viņu atbilde nav nepareiza. Šos bērnus nedriksi atstāt bez uzmanības, viņus vajag pastāvīgi noslogot ar uzdevumiem, turklāt tiem noteikti jābūt radoša rakstura. Viņu darbs lijā pārbauda pastāvīgi un jāsekmē pat mazākie panākumi. Ar Uguns stihijas bērniem strādāt ir sarežģīti, bet interesanti. Viņi ir trokšņaini, bet līksmi un labestīgi.

Gaisa stihijas bērni. Arī viņi parasti ir visai kustīgi un viņiem ir ļoti grūti nosēdēt veselu stundu, pat kontroldarbos viņi iemanās grozīties un sarunāties ar citiem skolēniem. Gaisa stihijas bērni ļoti viegli un ātri uztver jauno materiālu, prasot arvien jaunu informāciju, bet viņiem nepatīk atkārtot un nostiprināt apgūto. Atkārtošana viņiem uzdzen nepārvaramu garlaicību, tāpēc skolotājam ir jāizdomā arvien jauni un jauni veidi, lai nestiprinātu mācību vielu. Šiem līēmiem vajadzīgi individuāli uzdevumi ar testiem, vingrinājumiem un krustvārdu mīklām.

Ūdens Stihijas bērni parasti ir diezgan mierīgi un saprātīgi. Viņi ir neparasti intuitīvi; ja esat ieradusies stundā ar sliktu noskaņojumu vai satraukta, viņi acumirklī to sajūt un pat var painteresēties par iemesliem, kas izraisījuši šo stāvokli. Un, ja jūs mierīgi to izstāstīsiet, viņi aiz līdzjūtības uzvedīsies ļoti klusi. Bet, ja jūs šādā stāvokli atļausieties stundā ierasties bieži, viņi vienkārši pārslās jūs klausīt. Viņi netrokšņos, vienkārši katrs jūsu stundā nodarbosies ar kaut ko savu. Ūdens stihijas bērni darbā neiesaistās uzreiz, sākumā ir jāuzlabo viņu noskaņojums. Tādēļ šādā klasē vienmēr ir vajadzīga neliela patīkama atkāpe par vispārīgu tēmu, lai noskaņotu bērnus uz vajadzīgā viļņa un pēc tam plūstoši pārietu pie jaunās mācību tēmas.

Zemes stihijas bērni parasti ir pamatīgi, lēnīgi un rāmi. Viņiem galvenais ir uzskatāmība un apgūtā materiāla nostiprināšana. Šiem bērniem patīk grafiki un shēmas, viņi labāk vienreiz ierauga nekā simtreiz dzird. Ar tādiem bērniem strādāt ir vienlaikus gan viegli, gan grūti. Viegli tāpēc, ka disciplīna ir laba, bet grūti tāpēc, ka viņiem vajag vairākkārt izskaidrot mācību vielu, jo izpratne viņiem rodas lēnāk, toties uz mūžīgiem laikiem. Šie bērni skolotājā ciena nevis māku skaisti runāt, bet zināšanu dziļumu un enciklopēdismu.
Zemes stihijas bērni ne visu uztver stundā, tāpēc viņus labāk nesaukt pie tāfeles tūlīt pēc jaunas tēmas izklāsta, viņiem noteikti mājās vajag pasēdēt pie jaunā materiāla un pamatīgi iedziļināties tajā.

Protams, šo informāciju par stihijām var izmantot ne tikai attiecībā uz visu klasi, bet arī uz katru skolēnu atsevišķi. Un tad var arī saprast, kāpēc viens bērns stundā sēž klusi kā pelīte, bet otrs - kā uz adatām...

Gaļina Svedberga
bioloģijas zinātņu doktore
astropsiholoģijas doktore

raksta pirmā publikācija žurnāla Astroloģijas Pasaule 2005.gada vasaras numurā

 

citējot atsauksme uz www.astropolis.lv obligāta