Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Lauva

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. FEB

Lauva

Lauva
Kā dzintara medus
lāse
kamene
ripo
no peonijas sirds

Zodiakā Lauva ir piektā zīme. Jebkurā notikumu attīstībā, jebkurā procesā piektais posms ir saistīts ar radošu spēku uzplaukumu. Tas ir radošs paisums, kad šķiet: it viss ir mūsu spēkos, un, kā nolemsim, tā arī būs. Dzīve sāk līdzināties audeklam, uz kura var klāt jebkuras krāsas. Laiks kļūst par radīšanas svētkiem, dievu spēli, mīlestības straumi. Ikviens atceras bērnības gaisotni, kura valdīja brīvība, aizrautība un gatavība jebkurā brīdī iekļauties spēlē. Nekas nebija grūti. Ja vajadzēja kaut ko izdarīt - iznest atkritumus, nomazgāt traukus vai atrisināt skolas uzdevumu - tie bija tikai dažādu spēļu noteikumi.


Lauvas zīmte ir valdnieka varas simbols. Jau minējām, ka Lauva veido centra un perifērijas attiecības. Tas tāpēc, ka Lauvas enerģija nes magnētismu un vitalitāti, apbur un pakļauj sirdis, gluži kā talantīgs aktieris pakļauj skatītāju sirdis. Viens no varas aspektiem ir mākslas vara.
Vai arī bērna vara - viņš ir nevarīgs kā šaha karalis, bet "galminieki" staigā ap viņu uz pirkstgaliem, gatavi uzminēt katru viņa vēlēšanos. Bērns ir mājas sirds.
Līdzīgi tam, kā bērns piesaista mājinieku uzmanību, ari Lauvas enerģijas izpausmes jebkurā dzīves situācijā pievelk un iekaro uzmanību un sirdis. Lauva tiecas kļūt par situācijas sirdi, uzdot toni, "diriģēt" notikumus.
Lauvas zīmē ir jebkuras jomas panākumu atslēga.
Lauva ir saistīts ar slavu. Lauvas enerģijas paisums paceļ popularitātes vilnī. Kāds dzejnieks teicis, ka pastāv divas cilvēku kategorijas - radītāji un patērētāji. Tā kā Lauva dara dzīvi skaistu un ienes tajā mums tik svarīgo spēli, mākslu un svētkus - patērētājs maksā ar uzmanību, aplausiem un naudu, savukārt reklāma nenogurst solīt vēl nebijušus dzīves svētkus.
Lauva aizrauj. Aizrauj arī Auns (arī Uguns stihijas zīme), bet Auns to dara ar dzirksteli, ar uzliesmojumiem un impulsieni. Lauva - ar nepārtrauktu izstarojumu, ar noturīgu degšanas рrocesu. Šī degšana ir dzīves radīšanas process. Cilvēki to izjūt ka varu pār īstenību, kā varu radīt dzīves teatri, un ir ar mieru kļūt par Lauvas "pavalstniekiem".

Līdzīgi Vērsim, Lauva ir bagātības simbols, taču Vērsis ir saistīts ar bagātību, kas tiek iegūta, ar bagātību, ko var uzkrāt, savukārt Lauva saistīts, ar radošo spēku un talantu bagātību, ar apdāvinātību. Atšķirībā no Vērša bagātības, šī bagātība vairojas atdodot. Gluži kā pazīstamajā Kristus līdzībā par talantiem, to nedrīkst aprakt, proti, paturēt tikai sev.
Vērsis vairāk ir saistīts ar to, ko cilvēks ir ieguvis, Lauva - ar to, ar ko cilvēks ir apdāvināts, ar to, par ko mēs sakām: tas ir Dieva dots. Vērsis bērnā tik jocīgi izpaužas, mierīgi "privatizējot" visu pēc kārtas, savukārt Lauva izpaužas bērnišķajā dāvāšanas priekā. Katrs pazīst šos divus priekus: prieku saņemt dāvanu un prieku dāvināt.

Lauva ir saistīts ar dzīves teātri - jr notikumu skatuvi, uz kuras cilvēks, gluži kā Staņislavska skolā, ir aktieris piedāvātajos apstākļos. Caur Lauvas prizmu raugoties, apstākļi ir dekorācijas, bet dzīves māksla - karmisko situāciju apspēlē.

To, kādas būs spēles, nosaka mūsu ētika un matērijas īpašības. Bērnu un pieaugušo spēles galvenokārt atšķiras ar materiālu, kurā Lauvas enerģijas izpaužas, un inieresanti, ka bērns, lai arī aizrāvies ar spēli, parasti tomēr neaizmirstas līdz tādai pakāpei, ka smilšu kastē spēlējoties, apēstu smilšu kūku. Turpretī pieaugušais diezgan viegli aizmirstas līdz pat tam, ka zaudē vadību, aizmirstas un vairs nesaprot, ka viss, ko viņš izmanto, ir "rekvizīts", kas būs jāatdod. Viņš var aizmirst noņemt masku un mainīt lomu, var "pielipt" pie maskas un "iestrēgt" lomā tadēļ, ka viņam tā patīk vai varbūt tiek uzspiesta. Situācija var nonākt līdz tādai mehanizācijai, ka cilvēks pats it kā pazūd, kustas tikai viņa maskas...

To, kuš tiek spēlēts un kīi tiek spēlēts, nosaka nevis Lauva, bet gan evolūcijas līmenis. Lauva - tā ir dabiska spēles spēja, kas piemīt visam dzīvajam, radošas enerģijas izpausme, pieplūdums, pacēlums, izpausmes izteiksmība un unikalitāte. Taču motivāciju un spēles noteikumus nosaka katras būtnes īpašības, kultūrvide utt., no garīgā viedokļa - garīgi spēki, ar ko cilvēks saista savu radošo enerģiju.

Ikdiena Lauvas zīme saistīta ar mākslu dzīvē, ar mākslu dzīvot skaisti, var teikt - ar dzīves mākslu. Lauva diktē to, ko mēs apzināti un neapzināti uztveram ka skaistas dzīves modeli, kā tās kritērijus un standartus. Lauva saistīts ar visu to, kas mūs piesaista žurnālu vākiem, reklāmas klipiem, veikalu vitrīnām, galu galā tas vienkārši lidinās gaisā un iedarbojas uz kolektīvo un neapzinālo. Mūsdienās tā ir Lauvas izpausmes "lauvas liesa", tajā slēpjas Lauvas vara.

Lauva ir varas zīme; organismā tā ir saistīta ar sirdi. Lauvas izpausme noteikti ir sākotņu, arhetipu, spēka, varas - kaut kā, ko cilvēks ir "kronējis" savā sirdī, - manifestācija. Šim, kaut kam arī atbildīs spēles, izklaides, priekšnesumi un svētki.
Lauva pauž dabisku radošumu, vienkārši -  esamības prieku. Bet prieks ir kā slavinājums, arī spēles un svētki notiek kaut kam par godu.

Olimpiskās spēles, politiskās, kara, azarta, mīlas un arī dažādas psiholoģiskas spēles, kas tiek spēlētas mājās un darbā, karnevāli un maskarādes, pompozi gājieni un masu priekšnesumi, ko visos laikos tik ļoti iecienījusi jebkura vara, - tas viss notiek kaut kam par godu un ir slavinājuma rituāls tam, kas valda pār sirdi, tādēļ Rakstās teikts: "..Iedod man savu sirdi.."

Ikvienā veselumā ir viss Zodiaks, un ikvienā veselumā izpaužas arī Lauvas zīme. Radošo spēku izpausmes līmeni nosaka attīstība, bet planētas Lauvā un leņķi, ko tās veido rāda, kā tieši visam ir jānotiek - tie nosaka izpausmes īpatnības un izpausmes mehāniku.

Luva sniedz spēkus radīt gan īstenību, gan mākslu; Lauva atver dzīvei un piepilda ar dzīvi. Lauva ienes radošu garu un iedvesmu. Lauva rada spēli un aizrautību, dzīves teātri un dzīves cirku. Lauva dara skaistu dzīvi un dara skaistus mūs, lai gan skaistuma izpratne, protams, ir dažāda.

Augstākajā līmenī caur šo zīmi izpaužas brīvība, ko mums devis Radītājs - iespēja līdz-radīt, asistēt augstāko spēku radošajos procesos.
Organismā Lauva valda pār sirdi. Tradicionāli saka, ka pār Lauvu valda Saule, bet pastāv arī cits viedoklis - ka Lauva valda vai nu Saules ārējais īzstarojums, vai Vulkāns - planēta, kas atrodas ļoti tuvu Saulei.

 

Fragments no grāmatas "Dzīves astroloģija"
Pirmo reizi publicēts žurnāla Astroloģijas Pasaule 2005.gada vasaras numurā

 

Citējot nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv