Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Vēzis

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. FEB

Vēzis

Vēzis
klusos līčos
tur
kur netraucē
ziņkārīgs vējš un zivis
naktīs
rāmi guļ zvaigznes

Esam nogājuši vienu ceturtdaļu Zodiaka. Otru ceturtdaļu iesāk Vēža zīme, kas saistīta ar iesakņošanos, iegremdēšanos dzīves saturā un dzīves apstākļu veidošanos.
Lai kaut kas varētu labi augt, tam jābūt iekļautam radniecīgu elementu lokā, jābūt nodrošinātai noteiktai atbilstībai. Katram ir jājūtas kaut kur pieņemtam, jābūt «savējam», jājūtas iekļautam kādā mantojamības ķēdē, paaudžu secībā. Ienākot šai pasaulē, cilvēks nokļūst vidē, ko daudzas paaudzes -saprotot to vai ne - ir gatavojušas viņa atnākšanai.
Tauta un dzimta ar savu dzīvesveidu ir gatavojušas matēriju, kurai piemīt noteiktas īpašības. Šo matēriju cilvēks ņem, izmanto savai izaugsmei, un viņam tā būtu jāatdod atpakaļ ar uzviju.

Vēža simbolismā visa sākums ir sieviete. Dzīves ceļš sākas ar māti - no mātes maiguma un mātes siltuma, no viņas rokām un viņas dziesmām. Cilvēks ienāca šai pasaulē, un kāds iznāca viņam pretī. Kāds ielaida viņu pie sevis, deva viņam miesu un asinis. Un pēc tam negulēja naktis, spieda bērnu pie krūtīm, priecājās līdzi viņa priekos un raudāja viņa bēdās. Viss lielais sākas no kaut kā maza. Sirds ir kā pasaules okeāns! Bet ari tā sākas no klusa līča, no mazām un mīļām lietām. No izjūtas, ka kaut kur nav nodzēsta gaisma un tevi gaida, kaut kur deg uguns, vārās tējkanna... Tu ienāc, un kāds pasaka: «Nu beidzot!» - šis jūtu spektrs ir saistīts ar Vēža zīmi. Vēzim ir jākondensē siltums. Vēzis ir saistīts ar rūpēm. Paldies Dievam, pasaule ir tāda, ka tajā ir, par ko rūpēties.
Tās ir rūpes par dzīvību - pirmais Vēža uzdevums ir izdzīvošanas nodrošināšana.

Vēzis ir Ūdens zīme. Vēža simbolisms ir saistīts ar ūdeņiem, kuros mīt auglis mātes organismā, ar ūdeņiem, kas baro zīdaini, arī ar ūdens spoguli, kurā atspoguļojas debesis. Auns ir aizsākuma simbols, toties Vēzis simbolizē pamatu, saknes, augsni. Viss, kas saistīts ar Vēzi, ir maigs, bet vienlaikus arī - loti spēcīgs. Pat pavisam barbariskā stāvoklī vārdi māte, dzimtene, mājas saglabā nozīmi, spēku un iedarbību. Bieži vien lietas, kas saistītas ar Vēža simbolismu, ir pēdējā stīga, kas cilvēkā rezonē un uztur siltasiņu būtnes temperatūru viņa jūtās.

Ar Vēzi saistīts tradīcijas jēdziens. Plašā nozīmē tradīcija ir viss, ko mēs saņemam mantojumā un kā stafeti nododam tālāk. Sākotnēji tas ir garīgais mantojums (piemēram, Kabala ir vārds, kas aptuveni nozīmē tradīciju). Garīgā tradīcija ir jebkuras kultūras īstenais saturs, bet rituāli, paražas un dzīvesveids ir «iepakojums», «transporta līdzeklis», kas šo saturu nes cauri gadsimtiem. Jebkurai kultūrai ir tās avoti, un Vēzis nodrošina gultni, kas ļauj avota ūdenim plūst cauri laikam. Vēža zemākā, instinktīvā daba liek katrai paaudzei to sargāt kā tautas dzīvībai svarīgu faktoru.
Ja tradīcija zaudē saikni ar avotu un paliek tikai forma, tā līdzinās izžuvušai upes gultnei, kas nespēj veldzēt slāpes, - tas ir kultūras noriets.

Tradīcijas spēks ir Vēža zinies spēks, un šis spēks var būt patiešām varens. Kā piemēru var minēt G. Gurdžijeva stāstu par savu tēvu, kas bija dziedātājs un svētkos izpildīja dažādus episkus dziedājumus, teiksmas utt. Un, lūk, Gurdžijevs raksta, ka tad, kad zinātnieki atšifrējuši eposu par Gilgamešu, tas bijis sensacionāls atklājums, bet... šo tekstu - teic Gurdžijevs - viņš bērnībā bija dzirdējis sava tēva izpildījumā. Lūk, tā tik ir tradīcija!
Vēzis veido sakņu sistēmu. Visi mēs esam saistīti ar tādām vai citādām saknēm - cilvēki var cits cita saknes bojāt, tās var transformēties, bet bez tām nevar iztikt, tāpat kā nevar iztikt bez gremošanas un adaptācijas sistēmas, ar kurām arī ir saistīta Vēža zīme.

Vēzis ir pievērsts pagātnei, viņš iet it kā atmuguriski, kāpjas atpakaļ. Tas tādēļ, ka pagātnē ir avoti un Vēzis baidās zaudēt saikni ar tiem. Atgriešanās ir ļoti spēcīgs Vēža vārds. Cilvēkam ir vajadzība atgriezties, lai arī kādu mantojumu viņš ir saņēmis no dzimtas, tautas un kultūras. Cilvēks atgriežas, tāpat kā putns atgriežas ligzdot tur, kur ir izšķīlies. Vēzis ir saistīts ar bērnības apstākļiem, kuri kā xīmogs saglabājas visu mūžu. Ja šie apstākli nes gaismu un dzīvību, cilvēks, kaut vai domās tajos atgriežoties, kā Antejs atgūst spēkus no mātes Zemes vai kā mākslinieks tautas daiļradē smeļas materiālu savam darbam.

Taču cilvēks atgriežas pat tad, ja Šis bērnības nospiedums ir sāpīgs vai traumatisks, - ari tad, ja viņa atmiņu kinolentē ierakstīta koncentrācijas nometne vai nakts bombardēšanas, kā tas mēdz būt kara laika bērniem. Jebkura parādība, nonākot Vēža sfērā, gūst atspoguļojumu, ievijas audos, asimilējas un tiek mantota. Vēzis ir saistīts ar audzināšanu. No Vēža viedokļa, viss, kas ir ap mums, ir audzināšanas faktors. Un ar to saistīts likums: jebkas, kas mūs iespaido, nekur nepazudīs, bet noteikti gūs mūsos kaut kādu formu, par kaut ko izvērtīsies. No Vēža viedokļa, nav vienalga, kādus iespaidus mēs saņemam, kā iespaidojam cits citu un kādu veidojam realitāti, kas mūs pašus turpmāk iespaidos.

Ūdensvīra laikmetā viens no lielākajiem satricinājumiem bija saistīts tieši ar Vēža zīmi - ar priekšstatiem par tradīciju, audzināšanu, ģimeni, dzimteni, mantojamību utt. Vēža struktūras joprojām turpina transformēties.

Jebkurā veseluma - vai tā būtu tauta vai atsevišķs cilvēks - Vēža īpašības izpaužas dažādi. Vēzis dod dzīvīgumu - spēku izdzīvot un pārdzīvot. Vēzis ir Ūdens zīme - tas dod spēju ielīt jebkurā formā, pārdzīvot jebkurus laikus un apstākļus, līdzīgi zālei, kas tik un tā izspraucas cauri asfaltam. Vēzis ir sievišķa zīme. Vēža spēks ir tas spēks, kas palīdz sievietēm dzīvot caurmērā ilgāk nekā vīriešiem.

Zemākā Vēža izpausmes līmenī cilvēks ir pārņemts ar rūpēm par savām ērtībām, ar iekārtošanos un pielāgošanos, un nekas cits viņam nepastāv. Cilvēks stingri turas pie sava, attiecības veido pēc principa «kurš kuru apēdīs» (Vēzis saistīts ar gremošanas sistēmu) vai «dabiskās atlases apstākļos vājie nav vajadzīgi».

Noteiktas Vēža problēmas saistītas ar visu, ko mēs mantojam. Tas var būt visdažādākās kvalitātes materiāls - pat bīstami reaģējošs vai eksplozīvs. Savējo, tuvinieku, dzimtā vide var kļūt par «astrālu purvu», kur uzglūn astrāli «krokodili», par vidi, kur ir nenormāli savīti attiecību mezgli un kur neko nav iespējams noskaidrot, - viss tīts miglainā puskrēslā un elpot ir grūti kā mitrā tropu mežā. Un dīvainākais ir tas, ka visi, kas tajā mīt, tiecas to uzturēt un saglabāt vienkārši tāpēc, ka tas ir savs ierastais dzīvesveids. Vārdam savs Vēzī (līdzīgi kā Vērsī) piemīt burvju spēks.

Augstā līmenī Vēzis dod īo brīnišķīgo, ko mēs reizēm jūtam cilvēku attieksmē pret dzimteni, - Vēzis patiesi darbojas kā spogulis, kas atspoguļo debesis. Šajā attieksmē ir kaut kas garīgs, un mēs jūtam, ka tai vietai ir svētība. Laba Vēža izpausme sniedz tādu pielāgošanās spēju, ka cilvēks, piemērodamies apstākļiem, neko sevī ne-kropļo. Vēzis piešķir vienkāršu un brīnišķīgu izjūtu - to var nosaukt par labas dzīves izjūtu, kurā harmoniski saskaņojas gan garīgā, gan fiziskā cilvēka daba. Augstā līmenī Vēzis sniedz spēju mazajā īstenot lielo un piešķir audzinātāja talantu - mākslu piepotēt, izaudzēt noteiktas īpašības.

Vēzim pretējā zīme - Mežāzis - ir saistīta ar loģiku, un loģika runā par to, kas no kā izriet un kas no kā neizriet, savukārt Vēzis sniedz loģikai pretēju īpašību. Tā ir izjūta - kas no kā izaug un kas no kā neizaug.
Organismā Vēzis atbild par adaptāciju un gremošanas sistēmu. Pār Vēzi valda Mēness.Fragments rokraksta (1998-2003), kas latviešu valodā iznāca ar nosaukumu  "Dzīves astroloģija", bulgāru tulkojumā - "Dzīva astroloģija" 

 

Citējot, neaizmirstiet atsaukties uz www.astropolis.lv