Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Svari

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. FEB

Svari

Svari
debesu puses
smadzeņu puslodes
tevi un mani
un putna spārnus

saista kāds
«UN»

Ikviena procesa septītajā posmā notiek sastapšanās, satikšanās ar sev līdzīgiem un sāk veidoties visdažādākā rakstura attiecības.
Agri vai vēlu ikviens cilvēks konstatē, ka pastāv vēl kāds, un šis kāds ir cits «es». Un cilvēks redz: «Es esmu es», bet «Tu esi tu». Svaru zīme atklāj mums «tu». Ar tevi ir jārēķinās, uz tevi ir jāorientējas, ar tevi ir jāsaskaņo rīcība, ar tevi jādala atbildība... Pirmais un vismazākais Svaru likums ir: «Izturies pret otru tā, kā tu gribētu, lai izturas pret tevi.» Kāpēc vismazākais? Tāpēc, ka pret sevi pašu cilvēkam var būt visdažādākā attieksme un izturēšanās...

Ar Svaru zīmi saistīta virkne vārdu, kas iesākas ar «sa-»: saskaņotība, sa-darbība, sa-draudzība, sa-dzīve utt. Svaru zīme izpaužas parastajās partnersituācijās, kad, kopā kaut ko darot, partnerim tiek ziņots jau par nodomu, nevis viņš vēlāk tiek nostādīts fakta priekšā. Varbūt, piemēram, mums kopā pa kāpnēm jāuznes klavieres, un viens vai otrs no mums ik pa brīdim neredz, kur likt kāju, un ir spiests būt atkarīgs no otra un uzmanīgs pret otru.

Svari spilgti izpaužas, piemēram, kalnu pārgājienos vai alpīnismā, kad no kustību saskaņotības bieži vien ir atkarīga tava vai biedra veselība un dzīvība. Vai ari sporta spēles, kas prasa sa-speli un piespēles precizitāti. Tāpat ari dejojot pārī vai spēlējot duetā. Daudzas un dažādas dzīves situācijas prasa Svaru zīmes augsta līmeņa izpausmi. Jaunavas gadījumā muļķība ir neprasme atšķirt kaut ko vienu no kaut kā cita, savukārt Svaru gadījumā muļķība ir neprasme saskaņot kaut ko vienu ar kaut ko citu.

Raksturīga Svaru situācija ir jaunu cilvēku iepazīšanās. Viņi uzdod viens otram jautājumus, vērtē atbildes, provocē viens otru un vēro reakciju. Viņi ap-sver apkārtējo izpausmes un viens otra teikto, at-saucas atbalsīs un at-spogulojas viens otrā, it kā tiktu noskaņoti divi mūzikas instrumenti - viens pieskaras pie stīgas, ieklausās, kā skan otram, pēc tam pieskaras pie citas stīgas utt. Lai kaut kas izdotos, viņiem ir jākonstatē pietiekami liela savstarpēja līdzība un arī tikpat liela atšķirība. Ir jābūt pretstatiem, taču tiem jābūt nevis savstarpēji izslēdzošiem, bet gan papildinošiem. Interesanti, ka Nilsam Boram, kas noformulēja papildināmību (komplimentaritāti) kā kvantu fizikas principu, Saule bija Svaros.

Svaru zīme simbolizē attiecības. Svaru zīme ir saistīta ar visu attiecību dažādību, kas var pastāvēt jebkuru elementu starpā. Starp cilvēkiem var pastāvēt dažāda veida attiecības, un teorētiski iespējams saskaņot jebko, tikai nepieciešama izjūta, apstākli un prasme. Svari sniedz mums spēju attiecībās ar apkārtējiem ieturēt pareizu distanci, spēju acumirklī izvērtēt situāciju un uzņemties to lomu, kas var nodrošināt elementu līdzsvaru un harmoniju. Mēs iekšēji jūtam to, kas situācijā ir kompensējošs un stabilizējošs faktors, un varam tieši to ielikt savas izpausmes lomā. Svari dod mums prasmi situācijā skaitīt līdz divi, dalīt ar divi un redzēt divas puses. Ar Svaru simbolismu ir saistītas laulības.

Laulības - tā ir māksla dalīt ar divi. Bet ja raugās no otras puses, tā ir sa-vienība. Šī savienība ir līgums, kaut gan - kā šādu līgumu var parakstīt? To taču nav iespējams formulēt, jo abas puses neizprot, ko viņi viens otram piedāvā, - viņi vienkārši nepazīst ne otru, ne arī sevi. Bet tomēr - parakstās.

Jaunavas zīme veido intelektuāli smalku, savukārt Svari - emocionāli smalku pasauli. Svari rada attiecību matemātiku, ar kuras palīdzību var rast risinājumu jebkurām pretrunām, var saskaņot vi
šai atšķirīgas lietas un nodrošināt visai atšķirīgu parādību līdzāspastāvēšanu, tāpēc Svari ir saistīti ar diplomātijas mākslu.

Svari ir saistīti ar mākslu veidot - rast kopīgu valodu. Pastāv valoda, kas vieno plašu kontaktu lauku, - tā ir saistīta ar Dvīņu un Ūdensvīra zīmēm, un šo valodu ir vienkārši prast un izmantot. Bet kopīgā valoda - Svaru valoda - ir vai nu jārod, vai jārada. Šī valoda vienmēr ir kaut kas unikāls. Katra vārda saturs mūsos dzīvo kaut kā īpaši, katrs vārds mūsos īpaši atbalsojas. Un šis īpašais skanējums ir jāredz un jāsaprot. Tāpēc ar diviem dažādiem cilvēkiem nevar būt viena un tā pati kopīga valoda.

Uguns zīme Auns ir saistīta ar savas unikalitātes izpausmi, savukārt Gaisa zīme Svari ir saistīta ar unikālu attiecību izveidošanu, ar unikāla «un» rašanos starp diviem «es». Svari ir Gaisa stihijas zīme, un Gaiss ir kontaktu stihija. Mūsu attiecības - tā ir mūsu dzīves atmosfēra, dzīves klimats.
Katrā veselumā ir vesels Zodiaks, ikkatrā kaut kā darbojas Svaru zīme. Augstākā līmenī Svari saskaņo individuālos ritmus tā, ka rodas harmonija, un šajā harmonijā notiek dzīvības svārstību celšanās. Labā Svaru izpausmē veidojas tādi darba apstākļi, kad saspēles un saskaņotas darbības rezultātā palielinās efektivitāte. Laba Svaru izpausme sniedz labu savstarpēju sapratni, līdzdalību, atsaucību.

Zemā līmenī Svari pauž nevis attiecību mākslu, bet gan mākslotas - manierīgas, liekuļotas, neīstas - attiecības. Tās ir galma attiecības: tiek teikts viens, domāts otrs, bet darīts - pavisam kas cits. Vērpjas sarežģītas spēles, kurās cilvēki tiecas cits citam piekļūt, notvert un izmantot.
Tradicionāli tiek uzskatīts, ka Svaros valdošā planēta ir Venēra. Svari organismā atbild par nierēm.Fragments rokraksta (1998-2003), kas latviešu valodā iznāca ar nosaukumu  "Dzīves astroloģija", bulgāru tulkojumā - "Dzīva astroloģija" 

 

Citējot, neaizmirstiet atsaukties uz www.astropolis.lv