Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Skorpions

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. FEB

Skorpions

Skorpions
sāpīgi un baisi
ūdens lāsei
zemes tumsā
bet tūlīt
dzims avots!

Ikviena procesa astotajā posmā pilnīgi mainās notiekošā raksturs. Viss līdzšinējais paliek aiz muguras, sākas eksāmeni, kuros tiek pārbaudīta atbilstība nākamā līmeņa prasībām, vai rēķinu pārbaudes; nākas par kaut ko maksāt vai par kaut ko norēķināties. Palielinās asums un intensitāte. Sāk noskaidroties, kas ir kas un kas kurš ir. Par Skorpiona fāzi teikts: «..Ikviens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī.»* (*Mt.3:10) Šai posmā graudi tiek nošķirti no pelavām, tiek dedzinātas nezāles. Netīrs ūdens ciezdams laužas caur zemes slāņiem, lai piedzimtu par avotu.

Skorpions ir transformācijas simbols, šī zīme simbolizē pāreju no vienas realitātes otrā. Skorpions pārdod jaunās dzīves «vīzu» un liek par to maksāt vai kaut ko upurēt.
Upuris vienmēr tiek nests dzīvības dēļ, un pats upuris ir dzīvība (Skorpions-Vērsis). Vecajā Derībā ir teikts, ka dzīvība (dvēsele) ir asinīs* (*2.Mz.12:23; 3.Mz.17:11) un ka upura asinis tīra dvēseli. Iespaidīgi aprakstīts, kā tad, kad ķēniņš Dāvids ved Derības šķirstu, ik pēc sešiem soliem tiek upurēts vērsis un teļš*(*2.Sam.6:13). Kad ķēniņš Sālamans iesvēta Templi, tiek upurēti 22 tūkstoši liellopu un 120 tūkstoši sīklopu* (*1.Ķēn.8:63). Tādas enerģijas transformācijas metodes tika izmantotas Vecajā Derībā.

Skorpions ir galēju kontrastu zīme. Un tikpat kontrastaina ir upurēšanas filozofija, kuras vienā polā atrodas Kristus ideja: «..Nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.»*(1.Jn.15:13) Bet otrā polā: «Es gribu, lai man būtu, bet tev par to ir jāmaksā» vai «Es gribu dzīvot, bet tev jākļūst par upuri.» Viena lieta ir tā, ka cilvēks saprot: lai kaut ko gūtu, tas no viņa kaut ko prasa, viņam kaut kas ir jāvelta mērķa sasniegšanai. Viņam tam ir jāupurē dzīves dala, kas izteikta laika, spēka un naudas vienībās. Bet ir arī cita skorpioniskā simbolisma izpratne: cilvēks vēlas kaut ko gūt, taču grib, lai par to maksā cits.

Šādas izpratnes galējā variantā rodas nacistu ideoloģija, saskaņā ar kuru «zemākām rasēm» ir jāattīra dzīves telpa «augstākām rasēm». Visos laikmetos, visās kultūrās bijis zināms likums, kas saistīts ar Skorpionu, proti: lai saņemtu kaut ko jaunu, ir jāupurē vecais, vai, lai saņemtu kaut ko augstāku, ir jāupurē kaut kas zemāks. Ar to ir saistīti jebkurā tradīcijā esošie iniciācijas, iesvētīšanas rituāli. Arī mūsdienās ikviens saprot, ka uz jebkuru nākamo attīstības pakāpi ir «jāpērk biļete» - nākamās dzīves labad nākas upurēt savu līdzšinējo dzīvi.

Skorpions veido krasi polarizētu realitāti, kuras viens pols ir negatīvs, bet otrs - pozitīvs. Dabā negatīvajā polā atrodas plēsoņas, parazīti un «dabas sanitāri». Cilvēku sabiedrībā tā ir kriminālā pasaule, ar kuru cīnās, tomēr vienlaikus jūt pēc tās nepieciešamību, tāpēc tā nekad nezūd. Patiešām, cilvēki jūt pēc tās nepieciešamību, jo, pastāvot kriminālajai pasaulei, pārējai sabiedrībai ir iespēja apzināties sevi esam pozitīvajā polā. Turklāt, ja negatīvo polu mēģinātu vienkārši iznīcināt, tik un tā kāds tajā nonāktu. Tas attēlots pasakās par pūķiem, kam nocirsto galvu vietā izaug jaunas, bet, ja pūķis tomēr tiek pieveikts, par pūķi pārvēršas pats uzvarētājs.

Militārs režīms vai diktatūra viegli tiek galā ar noziedzīgo pasauli. To «Odesas stāstos» aprakstījis I. Bābels: ar Krievijas impērijas laikā Odesā sazēlušo kontrabandistu, zagļu un laupītāju paradīzi ātri vien tika galā jaunā proletariāta diktatūra. Un kas notika? Skorpionu no Zodiaka neizgriezīsi - mainās tikai izpausmes formas un līmeņi. Negatīvajā polā nonāca visa padomju sistēma, kas jau pirmajos sarkanā terora gados prasīja trīs miljonus upuru, pēc tam vēl miljonus Staļina režīmā utt. Neviena vara visā vēsturē nav prasījusi tādu upuru skaitu, tāpēc arī R. Reigans nosauca PSRS par «ļaunuma impēriju». Bet tai pašā laikā šī «ļaunuma impērija» sekmēja demokrātijas attīstību otrā pasaules daļā.

Skorpiona zīme ir saistīta ari ar attīrīšanās procesiem. Jo attīstītāka ir sistēma, jo pilnīgākas ir metodes, kā tā tiek galā ar savas dzīves atkritumiem - ne tikai ar fiziskiem, bet ari ar intelektuāliem un psihiskiem. Šīs matērijas izvadīšana un apstrāde ir viena no Skorpiona funkcijām. Svarīgi ir tas, kas šīs funkcijas uzņemas, kā tās īstenojas un par ko pārvēršas šis dzīves materiāls. Primitīvākajā variantā tas tiek vienkārši nostumts turpat malā vai uzgāzts virsū tuvākajam. Tipiska Skorpiona situācija ir, piemēram, tāda: klasē visi bērni ir kārtīgi, bet viens - palaidnis. Ja palielinās spriegums, visi zina, ka tieši viņš «norausies»; ja kaut kas notiek, visi zina, ka vainīgais ir tieši viņš, un viņam arī tiks brāziens. Viņš ir grēkāzis. Gan audzinātājam, gan klasesbiedriem viņa loma ir izdevīga — viņš veido sistēmu, kas uzņem visu negatīvo. Tomēr pietiekami augsta līmeņa sabiedrībā Šādām skorpioniskām lomām vienmēr ir jābūt «ceļojošām», tās nedrīkst ilgi aizkavēties pie viena cilvēka. Jebkurā sabiedrībā kāds vienmēr uzņemas tieši negatīvās Skorpiona lomas, šī vieta nav palikusi tukša pat pie eņģeļiem. Tomēr ir jācīnās par to, lai uz šīm lomām vienmēr būtu «konkurss» un lai pastāvīgi notiktu «kadru maina».

Pastāv arī verbāla Skorpiona izpausme - lamas. To mērķi, šķiet, ir divi. Viens - atbrīvoties no liekas enerģijas, otrs - apveltīt ar šo enerģiju kādu citu. Lamāšanās - psihisko atkritumu novadīšana -parasti saistīta gan ar izvadfunkciju, gan ar dzimumfunkciju pieminēšanu. Un tiešām - ar Skorpiona zīmi organismā ir saistīta izvad-sisīēma un dzimumsistēma.
Skorpions ir transformācijas zīme. Jo pilnīgāks ir veselums, jo labāki transformācijas rezultāti. Zemnieka saimniecībā jebkura lieka matērija tiek pārvērsta auglīgā augsnē un pēc tam - augļos. Cilvēka attīstība agri vai vēlu nonāk tai Skorpiona izpausmes līmenī, kurā jebkura negatīvā enerģija pārvēršas par kaut ko vērtīgu. Piemēram, Anna Ahmatova kādā dzejoli piemin puķes: ak, ja mēs zinātu, no kādiem pīšļiem tās aug, nemaz par to nekaunoties!
Skorpiona zīme ir saistīta ar dzīvības un nāves, ar labā un ļaunā pretstatiem.

Ar Skorpionu saistīts čūskas simbolisms - jau minēju Čūsku, runājot par Dvīņiem un Merķura zizli. Šis zizlis, ap ko vijas čūskas, apzīmē prātu, kas valda par Skorpiona enerģiju un transformācijas procesiem. Bet čūskas simbolisms ir divējāds. No vienas puses, Čūska jeb Skorpiona enerģija simbolizē krišanu. To apzīmē čūska - kārdinātāja Bībeles stāstā, un sākas labā un ļaunā izziņas ceļš, kurā abi poli darbojas kā dzinējs, kas ved cilvēku arvien tālāk prom no radīšanas Centra. Tas ir individualizācijas ceļš, ko mēdz saukt arī par cilvēka involūciju. No otras puses, Skorpions saistīts ar pretēju kustību, kurā čūskas simbolisms parādās citā gaismā. Kristus saka: «Esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.»*(*Mt.10:16) Un, «kā Mozus paaugstinājis Čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam..»*(Jņ.3:14)

Augšupeja sākas ar iekšēju transformāciju, ar garīgu piedzimšanu, par kuru ir teikts: «Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens; bet, ja tas mirst, tad tas nes daudz augju.» Un, «ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības».
Tā Skorpiona zīme pauž vārtus, caur kuriem notiek divvirzienu kustība.

Skorpions ir nākamā zīme pēc Svariem. Svaros notiek izvēle, tiek paustas simpātijas, notiek saskaņošanās, tiek veidota atbilstība. Mēs esam vai neesam ar kaut ko vienisprātis, piekrītam vai nepiekrītam. Svaros izveidojas kontakts, bet Skorpionā šis kontakts stājas spēkā. Sāk darboties varena enerģija, kas vērš likteni atbilstošā virzienā, ieslēdzas transformatori un likteņa dzirnakmeņi. Izvēle ir izdarīta, un Skorpionā vai nu jāsākas iestājeksāmeniem nākamajā līmenī, vai jāmaksā par izvēli.

Skorpiona zīme izpaužas visās jomās, kas saistītas ar svešu enerģiju - ar kopīgas energosistēmas vai kādas augstāka līmeņa enerģijas ieslēgšanos. Drūmākās izpausmēs Skorpions dod kārdinājumus un provokācijas, parazitēšanu un citu izmantošanu.
Skorpiona izpausmes formas ir politika, sekss, nauda un ekonomika vispār - kā kopīgu enerģiju cirkulācijas joma. Ikdienas dzīvē ar Skorpionu saistīta šķietami nevainīga vēlēšanās apspriest negācijas, iedziļināties aizkulišu norisēs, jebkādu procesu «notekūdeņos», tieksme pacelt notikuma plīvuru vai jebko atkailināt - viss, ar ko informācijas līdzekļi cenšas uzturēt publikas interesi.

Un, patiesi, ar Skorpiona jomu saistīta jebkura līmeņa tematika nevienu neatstāj vienaldzīgu. Ar Skorpionu saistīta izjaukšana un sabrukums, vajāšana un izrēķināšanās, visdažādākās ekstremālas un robežsituācijas. Skorpiona tendence uzņemties izpaužas gan kā negatīvās lomas uzņemšanās, kas ļauj novadīt kopīgo negatīvo enerģiju, gan kā spēja uzņemties kopīgu problēmu vai grūtību nastu.

Augstākā izpausmē Skorpions sniedz atbrīvošanos un izglābšanos, pārtapšanu un atdzimšanu. Skorpions dod brīnišķīgu prasmi - būt īstajā laikā un īstajā vietā ar spēju pavērst vai pārvērst situāciju, kad tā ir «par mata tiesu»... Skorpions saistīts ar glābēja lomu un spēju uzupurēties. Šī zīme izpaužas visparastākajās psiholoģisko stāvokļu transformācijās, pārejās no viena enerģētiska stāvokļa otrā.
Tiek uzskatīts, ka pār Skorpiona zīmi valda planēta Plutons.Fragments rokraksta (1998-2003), kas latviešu valodā iznāca ar nosaukumu  "Dzīves astroloģija", bulgāru tulkojumā - "Dzīva astroloģija" 

 

Citējot, neaizmirstiet atsaukties uz www.astropolis.lv