Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Mēness un emocijas

ASTROLOĢIJAS PAMATI

23. JAN

Mēness un emocijas

Mēness un emocijas
Bieži vien Mēness simbolisms tiek saistīts ar emocijām. Nav nekādu iebildumu pret to, ka Mēnesim ir sakars ar emocionalitāti, bet tas nebūt nav būtiskākais Mēness simbolismā.

Vienā no senākajiem sacerējumiem astroloģijā - "Smaragda tabulā" - ir teikts, ka Saule ir tēvs, bet Mēness - māte.

Astroloģijas tradīcijā divus debesu ķermeņus — Sauli un Mēnesi - sauc par spīdekļiem, lai gan mēs zinām, ka spīd tikai Saule, turpretī Mēness atspīd, atstaro. Abi debesu ķermeņi simbolizē tēvišķo un mātišķo sākotni. Tēvišķā sākotne sēj, mātišķā - audzē, tēvišķā - rada, mātišķā - iemieso. Mēness simbolisms ir saistīts ar mātišķo sākotni.

Jebkas, kas ienāk šajā pasaulē, tiek iznēsāts, izauklēts un izbarots. Lai dzīvība pastāvētu, par to ir jārūpējas. Tas ir būtiskākais Mēness simbolismā - rūpes par dzīvību. Tāpēc emocijas ir tikai viena no Mēness izpausmēm, jo, lai izdzīvotu, ar emocijām vien nepietiek.

 

Par emocijām svarīgāka Mēness funkcija ir barošana. Mēs zinām, ka gan Mēness, gan Vēža zīme, kurā Mēness valda, gan dzimšanas kartes IV nams (planētas tajā un valdnieki) ir saistīti ar gremošanas sistēmu. Cilvēkam ar fizisku baroša nu vien nepietiek — ir jārūpējas par barošanu visos līmeņos. Patiesībā it visi cilvēka būtnes līmeņi prasa atbilstošu uzturu; ja šī uztura nav, funkcija vai īpašība nokalst kā sauss zars. Mēs uzturam ari attiecības ar kādu; ja nespējam tās uzturēt, tad dzīvības spēki, kas tās baro, apsīkst. Jo augstākā līmenī ir dzīva būtne, jo augstāka līmeņa nodrošinājums tai ir nepieciešams. Visi ir dzirdējuši par "maugļiem" - bērniem, kas izauguši starp vilkiem vai pērtiķiem. Viņiem Mēness funkcijas neīstenoja cilvēka māte, tāpēc "maugļi" ir pielāgoti dzīvei tikai dzīvnieku barā.

Līdz ar barošanu jebkura dzīvība prasa piemērotu vidi, atbilstošus apstākļus - arī tas ir saistīts ar Mēness mātišķo sākotni. Viena no raksturīgākajām izjūtām, kas saistīta ar Mēness simbolismu, ir mājīguma izjūta, kas katram rodas sev piemērotā vidē. Līdz noteiktam vecumam bērna adaptācijas sistēmas daļa ir māte. Viņa pielāgo pasauli bērnam un palīdz bērnam pielāgoties pasaulei.

Tātad būtiskākais Mēness simbolismā ir dzīvības nodrošinājums. Pirmkārt, tas nozīmē nodrošināt izdzīvošanu visprimitīvākajā nozīmē - lai neiestājas bioloģiska nāve. Otrkārt, tas nozīmē noteikta dzīvības līmeņa nodrošinājumu, tāpat kā mēs rūpējamies, lai ziemā dārzā nenosalst roze, kaut arī zinām: ja tā nosals, nomirs tikai krāšņais uzpotējums, — rožu krūms nosalstot pārvērtīsies mežrožu krūmā. Tāpat, piemēram, smagas traumas dēļ cilvēks reizēm var turpināt tikai bioloģisko eksistenci, bet cilvēciski viņš aiziet bojā. Arī no vēstures ir zināms: kad civilizācija mirst, tā mirst kā noteikta dzīvības forma, turpretī cilvēki vēl daudzus gadsimtus var pastāvēt, stāstot leģendas par to, ka Prometejs viņiem atnesis uguni vai Kecalkoatls - kukurūzu un tomātus.

Saule dzīvību dod, bet Mēness par to rūpējas.

Cilvēka psiholoģisku stāvokļu gammā viens no raksturīgākajiem Mēness noskaņojumiem ir norūpējies noskaņojums — tas piemīt ne tikai cilvēkam, arī citas dzīvās būtnes ir norūpējušās par dzīvības nodrošinājumu. Un jebkurā būtnē tieši tik daudz, cik daudz tā ir pārņemta ar dzīvības nodrošinājuma jautājumu, pār to valda un dominē Mēness.

Vienas no spēcīgākajām ar Mēnesi saistītajām izjūtām ir bailes. Bailes ir dzīvības aizsargmehānisms. Bet bailes ir arī slēdzis daudzām organisma reakcijām un darbībām. Bailes un bads ir divi galvenie stimuli, ar kuriem Daba modina organismu no slinkas snaudas, kurā tas ieslīgst, līdzko ir pārliecināts, ka "viss ir kārtībā". Dzīvniekam, kad tas ir paēdis un jūtas droši, vienīgā vēlme ir ērti atlaisties.

Līdzīgu ainu var vērot ikdienā ar vīrieti: mājās pēc labas maltītes viņš iegrimst klubkrēslā pie televizora vai avīzes. Un līdzīgi ir sievietei, kad dzīves draugs viņu pilnībā nodrošina, lai viņa var dzīvot bez rūpēm un raizēm, – no tā rodas anekdotes par blondīnēm.

Viens no svarīgākajiem faktoriem Mēness simbolismā ir tas, ko mēs saucam par instinktu. Daudzām būtnēm tas ir galvenais uzvedības regulētājs. Tas valda gan pār izjūtām, gan pār domāšanu un rīcību. Šajā automātismā izpaužas noteiktas dzīvības formas kolektīvā pieredze. Tas, ka Mēness ir saistīts ar kolektīvu pieredzi, ir ļoti būtiski. Noteiktā apziņas līmenī ģimene, bars, populācija, būdami kolektīvi veselumi, pilnībā nosaka indivīda uzvedību.

Visās senajās civilizācijās kolektīvs pret indivīdu izturas tāpat kā dzīvnieku bars pret tā locekli. Ja ar vilku kaut kas nav kārtībā, bara locekļi to vienkārši nokož. Arī senie spartieši bērnus ar kaut kādām novirzēm no normas aukstasinīgi nometa no klints. Bībelē lasām, ka sieviete, kas pārkāpa laulību, tika nomētāta ar akmeņiem. Vispār senajās kultūrās nāvessods ir visizplatītākais soda veids. Proti, ikviens grupas loceklis tiek uzlūkots līdzīgi koka zaram, ko dārznieks, ja kaut kas nav kārtībā, vienkārši ņem un nozāģē.

Līdzīgi kā dzīvnieku barā, arī cilvēkam instinkts liek ievērot sabiedrības normas. Cilvēks lielākoties uzvedas tā, kā viņam ir mācīts uz vesties.

Un, lūk, ar Mēnesi ir saistīta audzināšana, un pirmā audzinātāja ir māte. Gan lauvēnam un kucēnam, gan teliņam un jēriņam māte pirmā māca, kā uzvesties, lai izdzīvotu.

Mēness gaisma - tas ir atstarojums, atspoguļojums. Mēness ir atspoguļotājs. Pasaule mūsos atspoguļojas iespaidu veidā. Mēs gūstam iespaidus, tos asimilējam, tie pamazām pārvēršas pieredzē, un mēs savā pieredzē dalāmies ar tuvākajiem un nākamajām paaudzēm.

Ir svarīgi tas, ka zīme, kurā dzimšanas brīdī atrodas Mēness, liecina par maksimālo daudzumu iespaidu, ko dvēsele guvusi saistībā ar noteiktu zodiakālo principu; šī zīme liecina par labi apgūtu enerģiju veidu. Visā, kas ir saistīts ar šo zīmi, cilvēks jūtas komfortabli, viņa organisms ir pielāgots un noskaņots uz šīs zīmes enerģijām līdzīgi mūzikas instrumenta skaņojumam uz noteiktu kamertoni.

Vēl jāuzsver, ka ar Mēnesi ir saistīta gan mātes, gan bērna loma. Mātišķā funkcija Mēness simbolismā ir daudzmaz skaidra, bet bērna loma parasti nez kādēļ netiek minēta, kaut gan zināms, ka savas Mēness zīmes (nama) tēmās cilvēks īsteno gan mātes, gan bērna lomu.

Tātad Mēness zīmē ļauj organiski un dabiski justies tās zīmes tēmās, kurā tas atrodas. Tajā cilvēks jūtas "kā zivs ūdenī", "kā savās mājās", vārdu sakot, cilvēks ir pielāgots šīm enerģijām. Tā kā cilvēks šajā zīmē jūtas komfortabli, viņš var parūpēties ne tikai par sevi, bet arī par tuvāko. Tas cilvēkam ļauj darboties kā adaptācijas sistēmai, palīdzēt kādam un justies vajadzīgam un noderīgam, proti, paust mātišķo principu. Piemēram, partnerattiecībās, ja cilvēka kartē augšējais mezgls ir Ūdensvīra zīmē vai savienojumā ar Urānu (tas nozīmē, ka cilvēkam jāiemācās rīkoties ar Dabas elektriskajām plūsmām, jāmācās domāt, komunicēt, dzīvot informatīvā vidē) un ja viņa partnera Mēness ir Ūdensvīrā, tad partneris tiek uztverts kā sekmējošs, veicinošs faktors, nozīmīgs utt. Savukārt partnerim tas ļauj justies vajadzīgam — un tas ir ļoti svarīgs vadmotīvs, īpaši sievietei.

Bet, tā kā Mēness ir saistīts ne tikai ar mātes, bet arī ar bērna lomu, vieta horoskopā, kurā Mēness atrodas ļauj cilvēkam atslābt un regresēt infantilos stāvokļos, kad viņš sāk uzvesties ne vairs kā pieaudzis, bet gan kā bērns. Nav iespējams minēt visas izpausmes, tādēļ tikai ieskicēsim dažas.

Piemēram, cilvēks ar Mēnesi Aunā reizēm nevis rīkojas izlēmīgi, bet sāk uzvesties pārspīlēti braši, plātīties un "demonstrēt muskuļus". Cilvēks var atļauties jēlības vai rupjības, huligāniskas vai pat vaļīgas izdarības. Bet brīžiem var iegrimt omulīgā snaudā no rūcoša auto skaņas vai pat rūkt tam līdzi, kā to dara četrus piecus gadus vecs bērns.

Mēness Vērsī var izpausties naivi attieksmē pret materiālām lietām. Cilvēks var kā mazs bērns lielīties ar mantiņu, ko tikko ir ieguvis. Jūs uzsākat ar cilvēku sarunu, bet tās vidū viņš pēkšņi izvelk no somas piezīmjdatoru vai mūzikas atskaņotāju, ar visu izskatu paužot: "Re, kas man ir!" Mēnesim Vērsī ir raksturīga "meditācija par lietiņām", kad lietiņas tiek tīksmi spiestas pie vaiga un maigi glāstītas - tāpat kā bērnībā mīļotās rotaļlietas.

Mēnesim Dvīņos ir tendence iegrimt pasīvās uztveres stāvokļos. Cilvēks, piemēram, iegrimstot laikrakstā, sāk murrāt kā kaķis. Viņš "zīž" informāciju kā bērns knupi, turklāt domāšana šajā laikā pilnīgi atslēdzas. Ir ļaudis, kuri, ja viņus traucē ziņu raidījuma laikā, kļūst neparasti nikni, sāk rūkt kā suņi, kad tiem traucē grauzt mīļoto kauliņu.

Mēness dažādās zīmēs pauž bērnišķību tieši atbilstošās zīmes tēmās, savukārt Mēness Vēzī ir savās "mājās", un tas "diagnozi" var ļoti vispārināt. Vispārējā omulība, ko rada Mēness Vēzī, var kavēt cilvēka kopējo attīstību, tā, ka cilvēks var būt bezpalīdzīgs daudzās jomās. Viņš var dzīvot kā pa sapņiem, gaidot, kad kāds slaucīs viņam muti un dibenu, un var dziļi pārdzīvot, ja neviens to nedara.

Cilvēks ar Mēnesi Lauvā var agresīvi — kā tas reizēm notiek ar bērniem — pieprasīt uzmanību. Līdzīgi kā situācijā, kad bērnudārzā pie bērniem ciemos nāca Salavecis. Salavecis teica: "Kas pirmais noskaitīs dzejolīti, dabūs dāvanu." Tā arī pieaudzis cilvēks joprojām, visus grūstīdams, lec uz ķeblīša un skaita dzejolīti Salavecim. Noskaitījis dzejolīti, viņš skaļi sauc, ka zina vēl vienu, un tūlīt sāk skaitīt arī to un pēc tam vēl... Līdz skatītāji pošas prom, un tad ir lielais aizvainojums.

Mēness Jaunavā var ieslīgt transā, knibinoties detaļās. Jūs cilvēkam pasakāt, kas viņam jādara, – uzdevums ir skaidrs, un tad nu noskaidrojas tūkstošiem nianšu, kurām vienkārša lieta ir jāpadara par sarežģītu zinātni.

Cilvēks ar Mēnesi Svaros šķietami ir ļoti orientēts uz attiecībām, taču bieži vien attiecības viņam nozīmē nevis otra izprašanu un izjūtu vai mijiedarbības efektivitāti, bet gan īpašu "kaifa" stāvokli, ko viņš gūst no kopības. Ja jums ar šo cilvēku jādejo, viņš, iespējams, jums pamatīgi nomīs kājas, bet toties pats būs pilnīgā eiforijā no kopējā pasākuma.

Tā kā Skorpiona zīme ir saistīta ar līdzekļiem, tad ļaudis ar Mēnesi šajā zīmē mēdz veidot "kopīgu kasi", no kuras reizēm var smelt katrs, bet reizēm – tikai pats cilvēks ar Mēnesi Skorpionā. Šāds Mēness stāvoklis brīžiem var veidot arī ne lāgu izmantošanas situāciju, kad gan cilvēks iz manto citus, gan viņš pats tiek izmantots. Starp citu, nemaz nav svarīgi, kurš kuru izmanto: ja cilvēks ļauj, lai viņu izmanto, tad arī viņš izmanto citus. Naudas lietās var veidoties tāds kolhozs, kur pat ģeniālākais grāmatvedis nekad līdz galam nesapratīs, kas, cik un kuram pieder vai arī kurš kuram ir parādā.

Cilvēks ar Mēnesi Strēlniekā attieksmē pret autoritātēm var būt pirmsskolas bērna līmenī. Tās viņu hipnotizē, fascinē, valda pār prātu. Cilvēks var kopēt to stilu, uzvedību un runasveidu. Viņš var citēt, kā tiek citētas autoritātes visos autoritārajos režīmos, – tā, ka intelektam var pietrūkt patstāvīgas gremošanas (analītiskā) un izvērtēšanas funkcijas.

Cilvēks ar Mēnesi Mežāzī, būdams bērns, ļoti agri aptver, ko no viņa grib vecāki un audzinātāji. Viņš zina, kāds ir "labs puisītis", "laba meitenīte" un kas ir "kārtīgs bērns". Skolas stundās viņš ir sēdējis ar taisnu muguru un nopietnu sejas izteiksmi, gludi saķemmētiem matiem vai, ja tā ir meitene, ar visstingrākajām bizītēm. Mēness Mežāzi atgādina stāstus par vācu 1918. gada revolūciju, kad demonstranti, bēgot no policistiem,


Par emocijām svarīgāka Mēness funkcija ir barošana. Mēs zinām, ka gan Mēness, gan Vēža zīme, kurā Mēness valda, gan dzimšanas kartes IV nams (planētas tajā un valdnieki) ir saistīti ar gremošanas sistēmu. Cilvēkam ar fizisku baroša nu vien nepietiek — ir jārūpējas par barošanu visos līmeņos. Patiesībā it visi cilvēka būtnes līmeņi prasa atbilstošu uzturu; ja šī uztura nav, funkcija vai īpašība nokalst kā sauss zars. Mēs uzturam ari attiecības ar kādu; ja nespējam tās uzturēt, tad dzīvības spēki, kas tās baro, apsīkst. Jo augstākā līmenī ir dzīva būtne, jo augstāka līmeņa nodrošinājums tai ir nepieciešams. Visi ir dzirdējuši par "maugļiem" - bērniem, kas izauguši starp vilkiem vai pērtiķiem. Viņiem Mēness funkcijas neīstenoja cilvēka māte, tāpēc "maugļi" ir pielāgoti dzīvei tikai dzīvnieku barā.

Līdz ar barošanu jebkura dzīvība prasa piemērotu vidi, atbilstošus apstākļus - arī tas ir saistīts ar Mēness mātišķo sākotni. Viena no raksturīgākajām izjūtām, kas saistīta ar Mēness simbolismu, ir mājīguma izjūta, kas katram rodas sev piemērotā vidē. Līdz noteiktam vecumam bērna adaptācijas sistēmas daļa ir māte. Viņa pielāgo pasauli bērnam un palīdz bērnam pielāgoties pasaulei.

Tātad būtiskākais Mēness simbolismā ir dzīvības nodrošinājums. Pirmkārt, tas nozīmē nodrošināt izdzīvošanu visprimitīvākajā nozīmē - lai neiestājas bioloģiska nāve. Otrkārt, tas nozīmē noteikta dzīvības līmeņa nodrošinājumu, tāpat kā mēs rūpējamies, lai ziemā dārzā nenosalst roze, kaut arī zinām: ja tā nosals, nomirs tikai krāšņais uzpotējums, — rožu krūms nosalstot pārvērtīsies mežrožu krūmā. Tāpat, piemēram, smagas traumas dēļ cilvēks reizēm var turpināt tikai bioloģisko eksistenci, bet cilvēciski viņš aiziet bojā. Arī no vēstures ir zināms: kad civilizācija mirst, tā mirst kā noteikta dzīvības forma, turpretī cilvēki vēl daudzus gadsimtus var pastāvēt, stāstot leģendas par to, ka Prometejs viņiem atnesis uguni vai Kecalkoatls - kukurūzu un tomātus.

 Saule dzīvību dod, bet Mēness par to rūpējas.

Cilvēka psiholoģisku stāvokļu gammā viens no raksturīgākajiem Mēness noskaņojumiem ir norūpējies noskaņojums — tas piemīt ne tikai cilvēkam, arī citas dzīvās būtnes ir norūpējušās par dzīvības nodrošinājumu. Un jebkurā būtnē tieši tik daudz, cik daudz tā ir pārņemta ar dzīvības nodrošinājuma jautājumu, pār to valda un dominē Mēness.

Vienas no spēcīgākajām ar Mēnesi saistītajām izjūtām ir bailes. Bailes ir dzīvības aizsargmehānisms. Bet bailes ir arī slēdzis daudzām organisma reakcijām un darbībām. Bailes un bads ir divi galvenie stimuli, ar kuriem Daba modina organismu no slinkas snaudas, kurā tas ieslīgst, līdzko ir pārliecināts, ka "viss ir kārtībā". Dzīvniekam, kad tas ir paēdis un jūtas droši, vienīgā vēlme ir ērti atlaisties.

Līdzīgu ainu var vērot ikdienā ar vīrieti: mājās pēc labas maltītes viņš iegrimst klubkrēslā pie televizora vai avīzes.

Un līdzīgi ir sievietei, kad dzīves draugs viņu pilnībā nodrošina, lai viņa var dzīvot bez rūpēm un raizēm, – no tā rodas anekdotes par blondīnēm.

Viens no svarīgākajiem faktoriem Mēness simbolismā ir tas, ko mēs saucam par instinktu. Daudzām būtnēm tas ir galvenais uzvedības regulētājs. Tas valda gan pār izjūtām, gan pār domāšanu un rīcību. Šajā automātismā izpaužas noteiktas dzīvības formas kolektīvā pieredze. Tas, ka Mēness ir saistīts ar kolektīvu pieredzi, ir ļoti būtiski. Noteiktā apziņas līmenī ģimene, bars, populācija, būdami kolektīvi veselumi, pilnībā nosaka indivīda uzvedību.

Visās senajās civilizācijās kolektīvs pret indivīdu izturas tāpat kā dzīvnieku bars pret tā locekli. Ja ar vilku kaut kas nav kārtībā, bara locekļi to vienkārši nokož. Arī senie spartieši bērnus ar kaut kādām novirzēm no normas aukstasinīgi nometa no klints. Bībele lasām, ka sieviete, kas pārkāpa laulību, tika nomētāta ar akmeņiem. Vispār senajās kultūrās nāvessods ir visizplatītākais soda veids. Proti, ikviens grupas loceklis tiek uzlūkots līdzīgi koka zaram, ko dārznieks, ja kaut kas nav kārtībā, vienkārši ņem un nozāģē.

Līdzīgi kā dzīvnieku barā, arī cilvēkam instinkts liek ievērot sabiedrības normas. Cilvēks lielākoties uzvedas tā, kā viņam ir mācīts uz vesties.

Un, lūk, ar Mēnesi ir saistīta audzināšana, un pirmā audzinātāja ir māte. Gan lauvēnam un kucēnam, gan teliņam un jēriņam māte pirmā māca, kā uzvesties, lai izdzīvotu.

Mēness gaisma - tas ir atstarojums, atspoguļo jums. Mēness ir atspoguļotājs. Pasaule mūsos atspoguļojas iespaidu veidā. Mēs gūstam iespaidus, tos asimilējam, tie pamazām pārvēršas pieredzē, un mēs savā pieredzē dalāmies ar tuvākajiem un nākamajām paaudzēm.

Ir svarīgi tas, ka zīme, kurā dzimšanas brīdī atrodas Mēness, liecina par maksimālo daudzumu iespaidu, ko dvēsele guvusi saistībā ar noteiktu zodiakālo principu; šī zīme liecina par labi apgūtu enerģiju veidu. Visā, kas ir saistīts ar šo zīmi, cilvēks jūtas komfortabli, viņa organisms ir pielāgots un noskaņots uz šīs zīmes enerģijām līdzīgi mūzikas instrumenta skaņojumam uz noteiktu kamertoni.

Vēl jāuzsver, ka ar Mēnesi ir saistīta gan mātes, gan bērna loma. Mātišķā funkcija Mēness simbolismā ir daudzmaz skaidra, bet bērna loma parasti nez kādēļ netiek minēta, kaut gan zināms, ka savas Mēness zīmes (nama) tēmās cilvēks īsteno gan mātes, gan bērna lomu.

Tātad Mēness zīmē ļauj organiski un dabiski justies tās zīmes tēmās, kurā tas atrodas. Tajā cilvēks jūtas "kā zivs ūdenī", "kā savās mājās", vārdu sakot, cilvēks ir pielāgots šīm enerģijām. Tā kā cilvēks šajā zīmē jūtas komfortabli, viņš var parūpēties ne tikai par sevi, bet arī par tuvāko. Tas cilvēkam ļauj darboties kā adaptācijas sistēmai, palīdzēt kādam un justies vajadzīgam un noderīgam, proti, paust mātišķo principu. Piemēram, partnerattiecībās, ja cilvēka kartē augšējais mezgls ir Ūdensvīra zīmē vai savienojumā ar Urānu (tas nozīmē, ka cilvēkam jāiemācās rīkoties ar Dabas elektriskajām plūsmām, jāmācās domāt, komunicēt, dzīvot informatīvā vidē) un ja viņa partnera Mēness ir Ūdensvīrā, tad partneris tiek uztverts kā sekmējošs, veicinošs faktors, nozīmīgs utt. Savukārt partnerim tas ļauj justies vajadzīgam — un tas ir ļoti svarīgs vadmotīvs, īpaši sievietei.

Bet, tā kā Mēness ir saistīts ne tikai ar mātes, bet arī ar bērna lomu, vieta horoskopā, kurā Mēness atrodas ļauj cilvēkam atslābt un regresēt infantilos stāvokļos, kad viņš sāk uzvesties ne vairs kā pieaudzis, bet gan kā bērns. Nav iespējams minēt visas izpausmes, tādēļ tikai ieskicēsim dažas.

Piemēram, cilvēks ar Mēnesi Aunā reizēm nevis rīkojas izlēmīgi, bet sāk uzvesties pārspīlēti braši, plātīties un "demonstrēt muskuļus". Cilvēks var atļauties jēlības vai rupjības, huligāniskas vai pat vaļīgas izdarības. Bet brīžiem var iegrimt omulīgā snaudā no rūcoša auto skaņas vai pat rūkt tam līdzi, kā to dara četrus piecus gadus vecs bērns.

Mēness Vērsī var izpausties naivi attieksmē pret materiālām lietām. Cilvēks var kā mazs bērns lielīties ar mantiņu, ko tikko ir ieguvis. Jūs uzsākat ar cilvēku sarunu, bet tās vidū viņš pēkšņi izvelk no somas piezīmjdatoru vai mūzikas atskaņotāju, ar visu izskatu paužot: "Re, kas man ir!" Mēnesim Vērsī ir raksturīga "meditācija par lietiņām", kad lietiņas tiek tīksmi spiestas pie vaiga un maigi glāstītas - tāpat kā bērnībā mīļotās rotaļlietas.

Mēnesim Dvīņos ir tendence iegrimt pasīvās uztveres stāvokļos. Cilvēks, piemēram, iegrimstot laikrakstā, sāk murrāt kā kaķis. Viņš "zīž" informāciju kā bērns knupi, turklāt domāšana šajā laikā pilnīgi atslēdzas. Ir ļaudis, kuri, ja viņus traucē ziņu raidījuma laikā, kļūst neparasti nikni, sāk rūkt kā suņi, kad tiem traucē grauzt mīļoto kauliņu.

Mēness dažādās zīmēs pauž bērnišķību tieši atbilstošās zīmes tēmās, savukārt Mēness Vēzī ir savās "mājās", un tas "diagnozi" var ļoti vispārināt. Vispārējā omulība, ko rada Mēness Vēzī, var kavēt cilvēka kopējo attīstību, tā, ka cilvēks var būt bezpalīdzīgs daudzās jomās. Viņš var dzīvot kā pa sapņiem, gaidot, kad kāds slaucīs viņam muti un dibenu, un var dziļi pārdzīvot, ja neviens to nedara.

Cilvēks ar Mēnesi Lauvā var agresīvi — kā tas reizēm notiek ar bērniem — pieprasīt uzmanību. Līdzīgi kā situācijā, kad bērnudārzā pie bērniem ciemos nāca Salavecis. Salavecis teica: "Kas pirmais noskaitīs dzejolīti, dabūs dāvanu." Tā arī pieaudzis cilvēks joprojām, visus grūstīdams, lec uz ķeblīša un skaita dzejolīti Salavecim. Noskaitījis dzejolīti, viņš skaļi sauc, ka zina vēl vienu, un tūlīt sāk skaitīt arī to un pēc tam vēl... Līdz skatītāji pošas prom, un tad ir lielais aizvainojums.

Mēness Jaunavā var ieslīgt transā, knibinoties detaļās. Jūs cilvēkam pasakāt, kas viņam jādara, – uzdevums ir skaidrs, un tad nu noskaidrojas tūkstošiem nianšu, kurām vienkārša lieta ir jāpadara par sarežģītu zinātni.

Cilvēks ar Mēnesi Svaros šķietami ir ļoti orientēts uz attiecībām, taču bieži vien attiecības viņam nozīmē nevis otra izprašanu un izjūtu vai mijiedarbības efektivitāti, bet gan īpašu "kaifa" stāvokli, ko viņš gūst no kopības. Ja jums ar šo cilvēku jādejo, viņš, iespējams, jums pamatīgi nomīs kājas, bet toties pats būs pilnīgā eiforijā no kopējā pasākuma.

Tā kā Skorpiona zīme ir saistīta ar līdzekļiem, tad ļaudis ar Mēnesi šajā zīmē mēdz veidot "kopīgu kasi", no kuras reizēm var smelt katrs, bet reizēm – tikai pats cilvēks ar Mēnesi Skorpionā. Šāds Mēness stāvoklis brīžiem var veidot arī ne lāgu izmantošanas situāciju, kad gan cilvēks iz manto citus, gan viņš pats tiek izmantots. Starp citu, nemaz nav svarīgi, kurš kuru izmanto: ja cilvēks ļauj, lai viņu izmanto, tad arī viņš izmanto citus. Naudas lietās var veidoties tāds kolhozs, kur pat ģeniālākais grāmatvedis nekad līdz galam nesapratīs, kas, cik un kuram pieder vai arī kurš kuram ir parādā.

Cilvēks ar Mēnesi Strēlniekā attieksmē pret autoritātēm var būt pirmsskolas bērna līmenī. Tās viņu hipnotizē, fascinē, valda pār prātu. Cilvēks var kopēt to stilu, uzvedību un runasveidu. Viņš var citēt, kā tiek citētas autoritātes visos autoritārajos režīmos, – tā, ka intelektam var pietrūkt patstāvīgas gremošanas (analītiskā) un izvērtēšanas funkcijas.

Cilvēks ar Mēnesi Mežāzī, būdams bērns, ļoti agri aptver, ko no viņa grib vecāki un audzinātāji. Viņš zina, kāds ir "labs puisītis", "laba meitenīte" un kas ir "kārtīgs bērns". Skolas stundās viņš ir sēdējis ar taisnu muguru un nopietnu sejas izteiksmi, gludi saķemmētiem matiem vai, ja tā ir meitene, ar visstingrākajām bizītēm. Mēness Mežāzi atgādina stāstus par vācu 1918. gada revolūciju, kad demonstranti, bēgot no policistiem, skrēja pa parka celiņiem un policisti, kas vajāja demonstrantus, tāpat ne ar soli nepārkāpa parka celiņu stingro ģeometriju, proti, nevienam pat prātā neienāca šķērsot zālāju...

Mēness Ūdensvīrā, izmantojot informācijas un sakaru līdzekļus, var iegrimt dīvaina transa stāvokļos. Piemēram, telefonsarunu veidot kā dziļu, kopēju "meditāciju" par tēmu, kuras risinājumam pilnīgi pietiktu ar dažām konkrētām frāzēm. Tāpat Mēness Ūdensvīrā jebkuru apspriedes situāciju var censties pārvērst par "tusēšanu" ar maksimālu "iegremdēšanos"; cilvēkam var būt ļoti naivi priekšstati par sabiedrību, viņš sabiedrisku situāciju var jaukt ar ģimenisku.

Mēness Zivīs var pilnīgi "šķīst" savos emocionālajos stāvokļos. Savādi, ka cilvēks šķietami speciāli dara visu, lai notikumu uztvertu tieši - intīmi un nekā citādi. Situācijai viņš pievēršas tieši ar tiem dvēseles audiem, kas ir visjūtīgākie, - to, kas jāuztver ar kaulu, viņš uztver ar gļotādu. Un tad var gremdēties pārdzīvojuma dzīlēs. Mēness Zivīs vispār var kavēt pielāgošanās funkciju, tā, ka uz parastu apstākļu maiņu cilvēks reaģē kā apmulsis bērns.

Pārējās planētas un emocijas

Cilvēka emociju pasaule, lai cik tā būtu bagāta vai nabaga, ir "vieta", kurā izpaužas visas planētas, starp citu, tāpat kā intelekts vai griba, kuros arī izpaužas visas planētas.

Ar Sauli ir saistīta visvitālākā, tiešākā un vienkāršākā izjūta – prieks. Prieks - tā ir augšupejošas enerģijas plūsma. Prieks nes dzīvību, prieks ir bagāts, un prieks ir dāsns – ir grūti priecāties, ne daloties šajā pārdzīvojumā ne ar vienu citu. Tādēļ ir svētki, lai cilvēki var dalīties priekā.

Merkurs ir intelektuāla planēta, un reizēm tiek uzskatīts, ka Merkuram vispār nav nekāda sakara ar emocionalitāti. Tomēr ar Merkuru ir saistītas emocijas, kas rodas kaut kādas veiklas manipulācijas dēļ, emocijas, kas tonizē nervu sistēmu un dod možumu un mundrumu, tāpat kā atjautības vingrinājumi vai bumbas spēle. Ar Merkuru ir saistīta arī humora izjūta. Saule sniedz prieku, Merkurs – jautrību. Ar Merkuru ir saistītas arī tādas reakcijas kā izbrīns, ziņkāre, ieinteresētība.

Ar Venēru ir saistītas simpātijas un antipātijas, uz kurām balstās jebkurš subjektīvais vērtējums. Tas ir atbilstības vai neatbilstības, saskaņas vai nesaskaņas vērtējums. Ar Venēru ir saistītas vēl mes, vispirms jau vēlme patikt, iepatikties, pie vilkt – Venēra ir magnētiska. Ar Venēru ir saistīta arī kauna un kautrības izjūta.

Marss ir planēta, kas atbild par lēmumu, rīcību un darbību. Mēs darām (Marss) gan to, kas ir jādara (Saturns), gan to, ko vēlamies (Venēra). Mēs tiecamies (Marss) pēc tā, kam Venēra piešķir pievilcību un Jupiters – nozīmi. Ar Marsu ir saistītas kaislīgas un temperamentīgas jūtu izpausmes. Ar Marsu ir saistīta drosme un uzdrošināšanās, nekaunība un rupjība, aizsvilšanās un dusmas, aizrautība un sašutums.

Ar Jupiteru saistītas izjūtas rodas, kad iekšēji tiek izvērtētas kaut kādas nozīmes, kategorijas, svari un svarīgums, lielumi un mērogi. Ar Jupiteru ir saistīta gandarījuma izjūta vai lepnums, kas cilvēkam rodas, kad viņš ir paveicis kaut ko no zīmīgu. Tāpat ar Jupiteru ir saistīta pārākuma un mazvērtības izjūta vai nicinājums un apbrīna (no zīmes izvērtējumi), arī cieņa un necieņa, triumfa un uzvaras pārdzīvojums. Un goda izjuta.

Saturns ir saistīts ar formu un robežu, un Saturnam patīk zemas temperatūras. Tādēļ Saturns dod emocionālu vēsumu, atturību un atsvešinātību. Un vientulību kā galējas norobežotības pārdzīvojumu. Taču Saturns sniedz arī atbildības un pienākuma, kārtības un mēra izjūtu. Saturns ir vecs. Kāda slavena aktrise mēdza teikt: "Es esmu tik veca, ka vēl atminos kārtīgus cilvēkus!"

Ar Urānu saistītās izjūtas atgādina Merkuru – tikai pārākā pakāpē. Merkurs nes izbrīnu, savukārt Urāns pārsteidz tā, ka mēs kļūstam mēmi. Taču ar Urānu ir saistīta īpaša līksmība. Tātad Saule ir priecīga, Merkurs – jautrs, Urāns – līksms (urrā!). Kad Bībelē ir ieteikts priecāties un līksmot, runa ir par Sauli un Urānu.

Neptūns piešķir spēju pārdzīvot līdzi, pat saplūst izjūtās. Ar Neptūnu ir saistīta iejūtība, līdzjūtība, dažāda veida saviļņojumi (Neptūns – Ūdens stihijas valdnieks).

Plutons šķietami ir tālu ne tikai no Zemes, bet arī no emocijām, taču ar Plutonu ir saistīti jeb kādu robežsituāciju pārdzīvojumi – dzīvība-nāve, ārkārtēju briesmu izraisītās reakcijas, spēcīgi seksuāli pārdzīvojumi. Vēl ar Plutonu ir saistīta "pleca izjūta", kas rodas cilvēkiem, kuri izgājuši kopīgu dzīves ceļa posmu, piedzīvojuši kopīgas cīņas, kopīgas ciešanas un kopīgu darbu. Tā ir cieša un dziļa izjūta.

 

raksta pirmā publikācija žurnālā Astroloģijas Pasaule

(izmantojot materiālu nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv)