DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs opozicijā

nobīde: 1° Saplūstošs

Šodienas faktors, kura laikā ir jāpārvar nedaudz vairāk pretrunu ikdienišķos jautājumos, jāpieliek vairāk pūliņu, lai domātu ar galvu un adekvāti pielāgotos apstākļiem, saskaņotu informācijas apgūšanu un instinktus, kustību veiklību un konkrētas rūpes. Var rasties vairāk neveiklību uzvedībā, brīžiem, aizmāršība vai juceklība.ba.

Saule un Mēness opozicijā

nobīde: 5° Izklīstošs

Pilnmēness. Tas rada problēmas dzīvības spēku ritē, tādēļ veselības ziņā ir ne pārāk labvēlīga diena. Organismiem ir paaugstināta slodze, pirmkārt, uz sirds—asinsvadu un arī gremošanas sistēmām. Apgrūtinātas arī organisma pielāgošanās spējas. Un arī psiholoģiski, cilvēki nejūtas īpaši labi. Plānojot, labi ņemt vērā, ka šis ir nav sekmējošs apstāklis darbu, pasākumu, ceļojumu sākumam. Taču nav arī jābaidās, ja, šajā dienā nevar izvairīties no atbildīga notikuma – diena, vienkārši prasīs vairāk paškontroles un modras apziņas. Tas notiek ik mēnesi un jāpaļaujas, ka Māte Daba zina ko dara. :)

Saule un Venēra savienojumā

nobīde: 7° Saplūstošs

Faktors, kura periodā veidojas ciešāka saikne starp vitālajiem un emocionālajiem spēkiem. Patīkamais ir tas, ka pašizpausme kļūst krāšņāka, izteiksmīgāka, radošums — estētiskāki bagātāks. Mazāk patīkamais: rodas vairāk narcisisma un paštīksmes, vērtējuma un izvēles kļūdu. Savstarpējās attiecībās dažam būs grūtāk pievērsties otram — sadzirdēt, saskaņoties, sajust un izprast partneri. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību ādai, nierēm, urīnpūslim.

Saule un Saturns opozicijā

nobīde: 7° Izklīstošs

Nopietns faktors, kura periodā grūtāk saskaņoties ar realitāti — dažadiem noteikumiem, kārtību, prasībām. Jūtamāk sāk spiest dažādi "rāmji", stingrāk skan vērtējumi un atgādinājumi par pienākumiem, saistībām, termiņiem, rēķiniem. Brīžiem jāsaduras ar apstākļu sienu, (piemēram, darba laiks beidzas, termiņš iztecējis). Vairāk laika un spēka jāvelta formalitātēm. Kā pozitīvais jāatzīmē iespēja paskatīties "no malas", noformulēt un apzināt reālo situāciju, kļūt pieaugušākam. Veselības ziņā: vēlams saudzīgāk izturēties pret sirds—asinsvadu sistēmu, arī mugurkaulu, skrimšļiem, zobiem.

Saule un Neptūns trigonā

nobīde: 5° Izklīstošs

Ļoti harmoniskais faktors, kas ļauj paust radošos spēkus vairojot saskaņu ar sevi un citiem. Pašizpausme šajā laikā var pilnīgāk atspoguļot kopējo noskaņojumu, savas un citu izjūtas, varbūt cerības un vīzijas. Šis akcents vieniem vairos radošu iedvesmu, citiem palīdzēs radīt romantisku gaisotni, citi biežāk atgriezīsies pie saviem sapņiem vai vīzijām.

Saule un Plutons opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kura laikā pieaug apstākļu „spiediens” un notikumu dinamika, saasinās varas, resursu un naudas problēmas. Pieaug tendence saliedēt spēkus „pret” kaut ko vai kādu, kas šķiet bīstams, bieži vien pieaug sabiedrisko grupējumu, noziedzības un spēka struktūru aktivitāte. Ikdienās domstarpībās cilvēki kļūst kategoriskāki, nereti vardarbīgāki. Šī faktora laikā var aktivizēties dabas stihijas un lielāks sadzīves negadījumu risks. Kā pozitīvais šajā laikā jāatzīmē iespēja noskaidrot cilvēku pozīcijas, redzēt kas par ko stāv un kas katram ir svarīgākais. Šis faktors palīdz atklāties gan cilvēkiem, gan patiesībai. Ir iespēja saprast – kur tu esi viens un kur tev ir domubiedri un līdzgaitnieki. Veselības ziņā šajā laikā vēlams nepārslogot sirds—asinsvadu sistēmu. Un vēlams izvairīties no traumatisma.

Saule un Mēness mezgls savienojumā

nobīde: 6° Izklīstošs

Faktors, kas ļoti sekmē radoši. Pieaug personīgo un arī vadītāju iniciatīvu nozīme. Turklāt ne vien šobrīd, bet arī perspektīvas ziņā.

Venēra un Saturns opozicijā

nobīde: 0° Izklīstošs

Saspringts faktors, kura laikā pieaug pretrunas starp emocionalitāti un realitāti. Šajā periodā vairojas nepatīkamākas reakcijas uz apstākļiem. Arī pretrunas starp vēlmēm un pienākumiem. Grūtāk panākt saskaņu starp iekšēju vērtējumu un nepieciešamību pakļauties. Vairāk apspiestu emociju un nomāktu reakciju, kurām jārod pareiza izeja. Savstarpējās attiecībās cilvēki biežāk saduras ar egoismu un nesapratni, asāk pārdzīvo vientulību. Jācenšas iekšā nekrāt rūgtumu, bet transformēt emocionālo stāvokli. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību ausīm, nierēm, kaklam, ādai, var rasties problēmas ar asinsriti, vairāk iespējama apaukstēšanās. Jālieto dabīgi līdzekļi, kas tīra un uzlabo asinsriti.

Venēra un Neptūns trigonā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas rada saikni starp vēlmēm un dvēseles izjūtām, smalkjūtību un iejūtību, emocionālām reakcijām un iekšējiem noskaņojumiem. Šis faktors ienes ikdienišķās norisēs muzikālu toni un kopējā planētu "zīmējumā" ir psiholoģiskā komforta akcents.

Venēra un Plutons opozicijā

nobīde: 4° Saplūstošs

Saspringts faktors, kura periodā pieaug gan notikumu dinamika, gan emocionālas pretrunas un mēdz vairoties negadījumi. Šis faktors jūtami skar emocionalitāti, šajā laikā ir tendence ekstremālāk paust emocijas, un, jo lielākas pretrunas, jo spēcīgāk. Brīžiem diezgan nepievilcīgās fomās tiek izmantota vara, vai pat vardarbības izpausmes. Cilvēku kontaktos pozitīvā puse ir tajā, rodas iespējas noskaidrot attiecības, saprast to, ko puses viena no otras gaida un grib. Iespējams šajā laikā varbūt par kaut ko jāizšķiras, vai, kaut kas jāupurē. Strādājot ar tehniku vēlams veltīt vairāk uzmanības jebkādām filtrējošām ierīcēm, blīvēm, eļļām, ārējiem pārklājumiem. Veselības ziņā: vēlams veltīt uzmanību ādai, ausīm, kaklam, reproduktīvai sistēmai.

Venēra un Mēness mezgls savienojumā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura periodā attiecību jautājumi, vēlmes vai izdarītā izvēle iegūst īpašu nozīmi. Un šī nozīme saglabājs arī nākotnē.

Marss un Jupīters trigonā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas sekmē panākumus, jo palīdz mērķtiecīgāk organizēt aktivitāti un labāk sekot nospraustajam virzienam; vairo apņēmību paveikt iecerēto un atsevišķus lēmumus palīdz veiksmīgāk saskaņot ar kopējo stratēģiju. Šis akcents uzlabo vadītāju un darbinieku, studentu un pasniedzēju kontaktu.

Marss un Urāns kvadrātā

nobīde: 3° Izklīstošs

Faktors, kura laikā pieaug aktivitātes un informācijas procesu spriedze. Cilvēkos pieaug stress, apkārtējā pasaulē un Dabā pieaug negadījumu, ekstremālu situāciju risks. Ikdienā vairāk iepējamas problēmas elektro un sakaru tīklos, datoros, ierīcēs un mehānismos. Tehnikai un drošības sistēmām šajā laikā vēlams būt labā kārtībā. Kontaktos ar apkārtējiem iespējamas agresīvākas reakcijas, uzvedības nelīdzsvarotība, rīcība var pārsteigt ar pēkšņiem „izlēcieniem”. Taču tie, kuri spēj organizēt iekšējos spēkus, daudzus jautājumus var atrisināt negaidīti ātri vai, pēkšņi rast neparastus risinājumus, ātrāk var ieviesties kaut kādi jauninājumi. Veselības ziņā: šajā laikā jāvairās pārslodzēm, lieka stresa, traumām.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 3° Izklīstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 1° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 5° Izklīstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Saturns un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 1° Izklīstošs

Faktors, kas ļauj apzināt izveidoto kārtību un tās rezultātus. Iespējams jānokārto rēķini vai jāapzina parādi. Varbūt biežāk jāsaskaras ar nepatīkamām varas orgānu vai varas pārstāvju izpausmēm.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Plutons un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kas palīdz apzināt varas un sabiedrības virzītājspēku darbības rezultātus. Energioresursu, finansu un konkrētu ekonomisku modeļu radītas problēmas. Faktors, kura laikā nereti pieaug dabas stihiju aktivitāte.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.