DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Marss trigonā

nobīde: 3° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz uzturēt tonusu, jo saskaņo instinktīvos spēkus ar aktivitāti. Tas ļauj ērtāk organizēt darbu, saskaņot komforta kritērijus ar veicamiem uzdevumiem, ņemt vērā drošības un riska apsvērumus. Kopējā planētu "ansamblī" šis faktors sekmē saimniecisku darbību.

Mēness un Jupīters trigonā

nobīde: 6° Saplūstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas palīdz saskaņot šodienas konkrētas rūpes ar tālākiem plāniem, kaut ko iemācīties vai apgūt, ieguldīt līdzekļus perspektīvā pasākumā vai parūpēties par ziemas krājumiem. Šis faktors palīdz atbilst savām ambīcijām vai vēlamā sabiedriskā stāvokļa kritērijiem, veikt pasākumus, kas sola paaugstinājumu — iesniegt dokumentus, vai veikt pārrunas ar darba devējiem. Kopējā planētu zīmejumā, šis faktors palīdz labāk kontaktēt vadītājiem un apkalpojošam personālam vai pasniedzējiem un audzēkņiem.

Mēness un Neptūns sekstilā

nobīde: 5° Saplūstošs

Harmonisks šodienas akcents, kas palīdz labāk pielāgoties psihiskām norisēm sevī un apkārtējos cilvēkos, saskaņot ikdienišķās rūpes un iekšējās izjūtas. Šis faktors šodienas planētu "zīmējumā" ienes jūtīgu akcentu.

Saule un Mēness sekstilā

nobīde: 2° Izklīstošs

Harmoniskas šodienas akcents, kas saskaņo vitālos spēkus, harmonizē dzīvības procesus, un uzlabo pašsajūtu.

Saule un Merkurs savienojumā

nobīde: 6° Izklīstošs

Faktors, kura periodā intelekts veido ciešāku saikni ar vitālajiem spēkiem. Patīkamais ir tas, ka domāšana kļūst radošāka un izteiksmīgāka, dzīvāka un interesantāka. Mazāk patīkamais tas, ka grūtāk bezpersoniski nodot un uztvert ziņas (kā ziņu pārraidē), nejaucoties tajā ar savu „es” (interpretācijām, komentāriem utt).

Saule un Marss sekstilā

nobīde: 1° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas saskaņo vitālos un aktīvos spēkus, palīdz vieglāk sevi paust, vairo radošu iniciatīvu un vienkārši sekmē darbu.

Saule un Urāns sekstilā

nobīde: 6° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz likt lietā radošos spēkus informācijas vidē, dzīvāk un atbilstosāk reaģēt uz aktualitātēm un apstākļu izmaiņām, vieglāk tikt galā ar datorlietām, apgūt jaunas tehnoloģijas. Šis faktors palīdz radošai domāšanai veiksmīgāk izmantot nestandarta peejas, un vienkārši, vairo prieku un dara dzīvi gaišāku.

Saule un Neptūns savienojumā

nobīde: 7° Saplūstošs

Faktors, kura periodā cilvēku dzīvē aktivizējas dvēseles norises – pieaug izjūtu un pārdzīvojumu, saviļņojumu un noskaņojumu spēks. Šis laiks palīdz iedziļināties esamības jautājumos, izjust savas dzīves jēgu un iekšēju vienotību. Taču dažam viņa dvēseles dzīļu saviļņošanās (kā tas notiek ar ūdeni) ceļ „nosēdumus” un rada nemieru, dzīve šķiet neskaidra, cilvēks gremdējas smagnējā transā un ja nespēj tikt skaidrībā ar savu iekšējo pasauli, cilvēks jūtas neomulīgi. Dažs sāk meklēt "narkozi" un atslēgšanos — šajā laikā pieaug reibinošu vielu lietošana. Mūsu platuma grādos šis faktors nereti vairo nokrišņus, atkušņus, miglu (ja tas ir spēcīgākais laika faktors), gadās arī plūdi. Šajā laikā vēlams uzmanīgāk ar ūdeni un ūdensvada sistēmām, vēlams ņemt vērā to, ka vairojas dažādas mitruma izraisītas problēmas, piemēram, puves, pelējums uc. Vēlams uzmanīgāk ar sadzīves ķīmiju un dažādām indīgām vielām. Šajā laikā vieglāk izplatās infekcijas, ir vajadzīga profilakse un organisma pretestības paaugstināšana un vairāk uzmanības jāvelta sirds—asinsvadu sistēmai.

Merkurs un Urāns sekstilā

nobīde: 0° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot domāšanu ar informācijas vidi, veidot tajā kontaktus un komunikācijas. Šis faktors sekmē sazināšanās un saprašanās vieglumu, palīdz ātrāk tvert jaunumus, neapjukt situāciju maiņās un veiklāk reaģēt.

Venēra un Jupīters kvadrātā

nobīde: 5° Izklīstošs

Faktors, kura laikā rodas kritēriju pretrunas: starp to, kas patīk un to, kam (itkā) būtu jāpatīk. Vairāk neskaidrību starp vēlmēm un priekšstatiem vai pretrunu starp gaumi un prestižu. Dažbrīd radīsies neadekvāti vērtējumi, pārprastas vai pārspīlētas nozīmes, gadās pat vilšanās. Veselības ziņā: vēlams veltīt uzmanību asinsritei, ādai, nierēm, aknām.

Venēra un Saturns kvadrātā

nobīde: 3° Saplūstošs

Faktors, kura laikā jāpārvar dažādas pretrunas ar realitāti – īsti nesaskan vēlmes un iespējas, jeb tas, ko vēlos un tas, ko vajag. Apkārt notiekošais biežāk izraisa nepatīkamas reakcijas: cilvēks sakniebj lūpas – apstākļi viņam kaut ko liek, noteikumi spiež, kārtība — prasa.Nepatīkamais ir tas, kā šādos periodos trukumi nez kādēļ redzami tuvplānā, bet izcilības fonā, arī tad – ne vienmēr. Clvēki "norij" vairāk rūgtuma un daudzas emociju izpausmes tiek apspiestas, kas veselības ziņā kaitē, piemēram, asinsritei. Ikdienā vajadzētu uzmanīgāk ar priekšmetu ārējo apdari, pārklājumiem, membrānām, blīvēm, filtriem, eļļām. Veselības ziņā: Šajā laikā vēlams vērst uzmanību ādai, kaklam, ausīm, matiem, locītavām, zobiem.

Venēra un Plutons kvadrātā

nobīde: 0° Izklīstošs

Faktors, kura laikā pieaug emocionāla spriedze un enerģētisko procesu dinamika.Saasinās vēlmju un piederības, izvēles un varas problēmas. Pieaug tieksme ekstremalizēt emocijas vai jutekliskumu, brīžiem tiek radīts spiediens uz otra vēlmēm, tieksme ietekmēt otra vērtējumu, pat vardarbības izpausmes. Emocionālā ziņā šis faktors var darīt caurlaidīgākus emocionālus filtrus un dažs var kļūt emocionāli ievainojamāks. Šajā laikā jūtas, kā ķīmiskās vielas laboratorijā, tiek pakļautas spēcīgām iedarbībām – tam ir pozitīva nozīme, jo ir iespējas atbrīvoties no visiem „nosēdumiem”, kas iekšā uzkrājušies, no nevajadzīgiem pārdzīvojumiem vai pašapmāna, var notikt savas attieksmes vai attiecību pārvērtējumi. Vēl, šajā laikā ir iespēja tvert un sajust kaut ko tādu, kas līdz šim tika ignorēts un atgūt tuvību attiecībās. Ikdienā vajadzētu uzmanīgāk ar priekšmetu ārējo apdari, pārklājumiem, membrānām, blīvēm, filtriem, eļļām. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību asinsritei, dzimumsistēmai, ādai, matiem.

Marss un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 3° Izklīstošs

Vairāku dienu faktors, kas liek izvērtēt kaut kādas rīcības vai aktivitātes nozīmi, sekas, varbūt lomu, kādā izpaudies vīrietis.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns sekstilā

nobīde: 1° Izklīstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot darbības mērķus ar nākotnes vīzijām, attīstības spēkus — ar dvēseles spēkiem, plānus — ar noskaņojumiem, ambīcijas — ar sajūtām. Šāds faktors palīdz labāk izprast savas un citu iekšējās norises.

Jupīters un Plutons savienojumā

nobīde: 4° Saplūstošs

Visai ilgstošs faktors, kas transformē cilvēku priekšstatus, vērtību izpratni un kritērijus. Plānot un sekot mērķiem šajā periodā nav viegli, brīžiem procesi kļūst grūti vadāmi, var notikt neparasti notikumu pavērsieni. Atsevišķās jomās var notikt nedabīgi strauja izaugsme, kas atgādina slimības izplatīšanos — agresīva ekspansija, varas sagrābšana mazāko aprīšana. Vērtību transformācijas var skart arī finanses, tādēļ nebūs viegli plānot budžetu. Kā pozitīvais jāatzīmē, ka šis periods ļauj spert soli jaunu energoresursu apgūšanā. Garīgā ziņā šajā periodā var atklāties slēpti, iekšēji cilvēka energoresursi. Un arī pasaules uzskatu ziņā vērtību pārvērtējums dažbrīd var būt tik dziļš, ka mainās cilvēka dzīves pamatlīnija, var teikt — šis faktors dod iespējas sākt jaunu dzīvi. Darbā un sadzīvē šajā periodā uzmanīgāk jārīkojas ar mehānismiem, uguni, viegli uzliesmojošiem materiāliem. Veselības ziņā: īpašu uzmanību ieteicams pievērst aknu darbībai, reproduktīvai sistēmai, pieaug onkoloģisku problēmu risks.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.