DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs kvadrātā

nobīde: 1° Saplūstošs

Šodienas faktors, kura laikā ne pārāk gludi darbojas pielāgošanās un nervu sistēmas, instinkti un informācijas signāli. Var rasties zināmi pārpratumi un neveiklības, neuzmanības kļūdas un jusceklīgas kustības. Šodien nevajadzētu pārāk atslābināt uzmanību un koncentrēšanās spēju, lai kaut ko naizmirstu un nesaputrotu. Veselības ziņā: nevajadzētu gatavot un pusdienot nervozā vidē, pie televizora vai datora.

Mēness un Neptūns kvadrātā

nobīde: 2° Saplūstošs

Šodienas faktors, kura laikā rodas problēmas ar šķidrumu cirkulāciju organismos, bet emocionāli, cilvēkiem ir jāpieliek vairāk pūļu, lai uzturētu noskaņojumu, kas brīžiem, līdzīgi mūzikas instrumentam mitrā laikā – īsti neskan. Var rasties neizprotams skumjas, īgnums, pazemināties reakcija un koncentrēšanās. Dažam pastiprinās tieksme uz alkoholu, un ja jāizvēlas, tad stiprāki grādīgi dzērieni šādā laikā ir vēlamāki, nekā vāji, jo uzlabojot asinsriti, tie nedaudz tonizē. Veselības ziņā: paaugstinās infekciju un saindēšanās risks.

Merkurs un Saturns sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot vēlmes ar iespējām; iegribas ar apstākļu rāmjiem — to, ko es vēlos ar to, ko drīkst. Šis faktors atvieglo formalitātes un ļauj vieglāk kontaktēt ar administrāciju, priekšniecību, kreditoriem.

Merkurs un Neptūns savienojumā

nobīde: 0° Izklīstošs

Faktors, kura periodā intelektuālie un psihiskie spēki sāk vairāk savstarpēji ietekmēties. Jārēķinās, ka pavājinās prāta koncentrēšanās – dažādās darbības jomās radīsies vairāk kļūdu, aizmāršību, „gļuku”, nepatīkamākās izpausmēs – jāsaskaras ar meliem un zādzībām. Taču brīžiem, atslābstot konkrētai domāšanai labāk darbojas iztēle; pavājinoties detaļu uztverei — uzlabojas kopainas redzējums; var kļūt vājāka loģika, taču labāk klūst redzama būtība vai jēga. Šajās dienās ir grūtāk skaitīt un rēķināt, taču vieglāk sacerēt labu tekstu. Šī faktora periods var būt ļoti vērtīgs psiholoģiskai analīzei, meditācijai vai daiļradei. Veselības ziņā: vēlams izsargāties no elpošanas ceļu un zarnu infekcijām.

Venēra un Marss kvadrātā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kura periodā pieaug emocionālo reakciju spēks. Rodas vairāk pretrunu starp rīcību un motivāciju, impulsivitāti un vēlmēm vai vīrišķības un sievišķības izpausmju vērtējumos. Tas ir spēcīgs erotiski—seksuāls faktors, taču attiecībās savstarpējās reakcijas var izpausties kontrastaini: no kaislīguma līdz agresijai vai no mīlestības līdz neiecietībai. Šis faktors dažus mudina "iestudēt" realitātē romānu un seriālu sižetus. :)

Venēra un Jupīters sekstilā

nobīde: 5° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot emocionālos un attīstības spēkus, vēlmes un ambīcijas, vērtējumus un uzskatus. Šis faktors harmonizē ne tikai personīgos, bet arī hierarhiskus kontaktus — attiecības ar vadību, priekšniecibu, pasniedzējiem. Šis faktors palīzēs arī veiksmīgāk iepirkties.

Venēra un Urāns sekstilā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot emocionālās un informatīvās norises, veselīgāk reaģēt uz sabiedrisku vidi, apstākļu izmaiņām, pēkšņiem situāciju pavērsieniem. Šis faktors palīdzēs, piemēram, patīkamāk kontaktēt interneta vidē.

Venēra un Lilita savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Faktors, kura periodā emocionalitāte un jutekliskums provocē ne visai gaišus zemapziņas spēkus, un savukārt, zemapziņas spēki izraisa ne visai gaišas cilvēku motivācijas un vēlmes.

Marss un Plutons trigonā

nobīde: 3° Izklīstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz aktivitātē iesaistīt lielākus spēkus un iniciatīvai dod "uzrāvienu". Tas palīdz labāk valdīt pār situāciju, veiksmīgāk iekļaut savus spēkus komandā un darboties saliedētāk. Šis akcents ļauj panākt harmonisku sinerģētisku efektu.

Ilgstošie faktori

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 2° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 3° Saplūstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Saturns un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kas ļauj apzināt izveidoto kārtību un tās rezultātus. Iespējams jānokārto rēķini vai jāapzina parādi. Varbūt biežāk jāsaskaras ar nepatīkamām varas orgānu vai varas pārstāvju izpausmēm.

Plutons un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kas palīdz apzināt varas un sabiedrības virzītājspēku darbības rezultātus. Energioresursu, finansu un konkrētu ekonomisku modeļu radītas problēmas. Faktors, kura laikā nereti pieaug dabas stihiju aktivitāte.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.