DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs trigonā

nobīde: 3° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz veiksmīgāk saistīt domāšanu un pielāgošanās spēju. Šis faktors vairo instinktīvu apķērību un mehānisku informācijas uztveri; palīdz vieglāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām un ikdienas solī veiklāk rosīties. Šis faktors sekmē ērtākus risinājumus, komforta apsvērumus ļauj veiksmīgāk saistīt ar racionāliem; palīdz spraigākai tirdzniecībai, mācībām un vienkārši atvieglo sazināšanos.

Mēness un Marss trigonā

nobīde: 3° Saplūstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz uzturēt tonusu, jo saskaņo instinktīvos spēkus ar aktivitāti. Tas ļauj ērtāk organizēt darbu, saskaņot komforta kritērijus ar veicamiem uzdevumiem, ņemt vērā drošības un riska apsvērumus. Kopējā planētu "ansamblī" šis faktors sekmē saimniecisku darbību.

Mēness un Urāns opozicijā

nobīde: 1° Izklīstošs

Saspringts šodienas faktors, kad informācijas apjomi vai tās raksturs, sabiedriskā vide vai asas apstākļu izmaiņas radīs vairāk stresa. Vajadzētu prātīgāk apieties ar transporta un sakaru līdzekļiem, var sagādāt rūpes datori vai elektriskās ierīces. Veselības ziņā: jācenšas pēc iespējas izvairīties no lieka stresa un nav vēlams ēst steigā.

Saule un Venēra savienojumā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura periodā veidojas ciešāka saikne starp vitālajiem un emocionālajiem spēkiem. Patīkamais ir tas, ka pašizpausme kļūst krāšņāka, izteiksmīgāka, radošums — estētiskāki bagātāks. Mazāk patīkamais: rodas vairāk narcisisma un paštīksmes, vērtējuma un izvēles kļūdu. Savstarpējās attiecībās dažam būs grūtāk pievērsties otram — sadzirdēt, saskaņoties, sajust un izprast partneri. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību ādai, nierēm, urīnpūslim.

Saule un Marss kvadrātā

nobīde: 1° Saplūstošs

Faktors, kura periodā saspringtāk mijiedarbojas vitālie un aktīvie spēki. Iniciatīva, impulsivitāte, spars šajā laikā izpaužas nedaudz asāk. Dažbrīd rodas nepacietība, aizkaitinājums, konflikti, attiecību saasinājumi. Šajā laikā vajadzētu uzmanīgāk rīkoties ar uguni un metālu, asiem priekšmetiem un mehānismiem. Veselības ziņā: jāvelta uzmanība sirds—asinsvadu un muskuļu sistēmai. Vēlams izsargāties no iekaisumiem un traumatisma.

Saule un Neptūns kvadrātā

nobīde: 7° Saplūstošs

Faktors, kas prasa radošu un psihisku spēku sasprindzinājumu jautājumos, kas saistīti ar ūdens stihiju, bet psiholoģiski, šis periods vairo pārdzīvojumus, kuru kopsaucējs — ir jēgas un mīlestības jautājumi. Daudziem uz tiem nav atbildes, tādēļ vieniem rodas skumjas un grūtsirdība, citam pieaug tieksme uz reibuma un smaga transa stāvokļiem — šajā laikā vairāk iek lietots alkohols un citas reibinošas vielas.
Vispār šajā periodā pieaug jūtīgums — tas, kas līdz šim neskāra, tagad skar, satrauc, saviļņo. Piemēram, reliģija, mūzika, māksla — šajā laikā ir iedarbīgāka. Arī viens uz otra pārdzīvojumiem, ļaudis reaģē iejūtīgāk. Garīgi šis periods ir vērtīgs ar to, ka izšķīst blīves, kas šķir cilvēku no viņa dvēseles un viņš var ne—egoistiski pievērsties sev — saklausīt savas dvēseles balsi un kaut ko dzīvē grozīt, saskaņā ar to, ko šī balss viņam saka. Veselības ziņā: šajā laikā pieaug dažādi inficēšanās un saindēšanās riski.

Merkurs un Urāns sekstilā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot domāšanu ar informācijas vidi, veidot tajā kontaktus un komunikācijas. Šis faktors sekmē sazināšanās un saprašanās vieglumu, palīdz ātrāk tvert jaunumus, neapjukt situāciju maiņās un veiklāk reaģēt.

Venēra un Marss kvadrātā

nobīde: 0° Izklīstošs

Faktors, kura periodā pieaug emocionālo reakciju spēks. Rodas vairāk pretrunu starp rīcību un motivāciju, impulsivitāti un vēlmēm vai vīrišķības un sievišķības izpausmju vērtējumos. Tas ir spēcīgs erotiski—seksuāls faktors, taču attiecībās savstarpējās reakcijas var izpausties kontrastaini: no kaislīguma līdz agresijai vai no mīlestības līdz neiecietībai. Šis faktors dažus mudina "iestudēt" realitātē romānu un seriālu sižetus. :)

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns sekstilā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot darbības mērķus ar nākotnes vīzijām, attīstības spēkus — ar dvēseles spēkiem, plānus — ar noskaņojumiem, ambīcijas — ar sajūtām. Šāds faktors palīdz labāk izprast savas un citu iekšējās norises.

Jupīters un Plutons savienojumā

nobīde: 1° Saplūstošs

Visai ilgstošs faktors, kas transformē cilvēku priekšstatus, vērtību izpratni un kritērijus. Plānot un sekot mērķiem šajā periodā nav viegli, brīžiem procesi kļūst grūti vadāmi, var notikt neparasti notikumu pavērsieni. Atsevišķās jomās var notikt nedabīgi strauja izaugsme, kas atgādina slimības izplatīšanos — agresīva ekspansija, varas sagrābšana mazāko aprīšana. Vērtību transformācijas var skart arī finanses, tādēļ nebūs viegli plānot budžetu. Kā pozitīvais jāatzīmē, ka šis periods ļauj spert soli jaunu energoresursu apgūšanā. Garīgā ziņā šajā periodā var atklāties slēpti, iekšēji cilvēka energoresursi. Un arī pasaules uzskatu ziņā vērtību pārvērtējums dažbrīd var būt tik dziļš, ka mainās cilvēka dzīves pamatlīnija, var teikt — šis faktors dod iespējas sākt jaunu dzīvi. Darbā un sadzīvē šajā periodā uzmanīgāk jārīkojas ar mehānismiem, uguni, viegli uzliesmojošiem materiāliem. Veselības ziņā: īpašu uzmanību ieteicams pievērst aknu darbībai, reproduktīvai sistēmai, pieaug onkoloģisku problēmu risks.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.