DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Saule un Mēness opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Pilnmēness. Tas rada problēmas dzīvības spēku ritē, tādēļ veselības ziņā ir ne pārāk labvēlīga diena. Organismiem ir paaugstināta slodze, pirmkārt, uz sirds—asinsvadu un arī gremošanas sistēmām. Apgrūtinātas arī organisma pielāgošanās spējas. Un arī psiholoģiski, cilvēki nejūtas īpaši labi. Plānojot, labi ņemt vērā, ka šis ir nav sekmējošs apstāklis darbu, pasākumu, ceļojumu sākumam. Taču nav arī jābaidās, ja, šajā dienā nevar izvairīties no atbildīga notikuma – diena, vienkārši prasīs vairāk paškontroles un modras apziņas. Tas notiek ik mēnesi un jāpaļaujas, ka Māte Daba zina ko dara. :)

Saule un Urāns kvadrātā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kura laikā pieaug spriedze gan informācijas vidē, gan arī cilvēku nervu sistēmā un dzīvības procesos. Apkārtējās norisēs šajā laikā var biežāk rasties problēmas elektro un sakaru tiklos, ierīcēs un mehānismos, bet cilvēkos, bieži vien pieaug uzbudinājums vai arī nostrādā iekšējie „drošinātāji” — cilvēki kļūst apātiskāki. Jārēķinās, ka šī faktora periodā dabas stihijas var izpausties kontrastaināk, nereti arī ekstremālāk. Taču šis laiks ir vērtīgs radošā un intelektuālā ziņā — prāts kļūst atvērtāks jaunajam, paradoksālajam, oriģināliem risinājumiem. Arī garīgi šis laiks ir vērtīgs, jo rodas vairāk iespēju saprast tāda līmeņa jautājumus, kuriem citkārt nepietiek laika, enerģijas un piemērotu apstākļu. Kas attiecas uz tehniku, tai vēlams būt vai nu labā kārtībā, vai remontā. Veselības ziņā: šajā laikā nevajadzētu pārslogot sirds—asinsvadu un nervu sistēmas.

Merkurs un Urāns kvadrātā

nobīde: 3° Saplūstošs

Faktors kura periodā pieaug spriedze informācijas telpā un cilvēku nervu sistēmā. apkārtējā pasaulē un Dabā pieaug negadījumu, ekstremālu situāciju risks. Ikdienā vairāk iepējamas problēmas elektro un sakaru tīklos, datoros, transporta un aviācijas jomās. Šajā laikā vēlams lai tehnika, ierīces un drošības sistēmas būtu kārtībā. Pozitīvais ir izpratnes iespējās –šajā laikā vieglāk pārvarama domāšanas aprobežotība, vieglāk gūt atbildes uz jautājumiem, kuros prāts līdz šim "strēga" kā automašīna dubļos. Var rasties tādi intelektuāli viesuļi, kas līdzīgi zibenim nakts negaisā apgaismo panorāmu, kas līdz šim tinās tumsā. Tādēļ šī faktora laikā mēdz būt daudz vētīgu atklājumu. No veselības viedokļa: vēlams veltīt uzmanību elpošanas ceļiem, zarnām, rokām un plaukstām. Un pēc iespējas izvairīties no lieka stresa.

Merkurs un Plutons savienojumā

nobīde: 4° Izklīstošs

Faktors, kura periodā enerģētiskie un informatīvie procesi sāk daudz ciešāk savstarpēji ietekmēties, šajā laikā mainās informācijas raksturs un tās iedarbība. Kļūst acīmredzamāks tas, kas ikdienā nav redzamas, atsedzas dziļāks notikumu slānis, nereti atklājas kaut kādas slēptas norises. Pateikts vai drukāts vārds šajā laikā iespaido stiprāk, kas var pavērt ceļu dažādām manipulācijām, tādēļ ziņas ir jāpārbauda no dažādiem avotiem. Kontaktos ar cilvēkiem var rasties riskanti pavērsieni. Pozitīvā ziņā šis faktors var daudz dot jebkādā intelektuālā darbā, it sevišķi tādā, kas saistīts ar meklēšanu, testēšanu vai izpēti, jo šis faktors paver vaļā citu intelekta „reģistru”, kas palīdz domai izlauzties cauri neizpratnes mūrim. Taču ikdienā jārēķinās, ka satiksmē, sakaru tīklos, pieaug riski. Mehānismos, vairāk tiek apdraudētas ritošās daļas, bet tīklos kontakti. Šajā laikā vairāk darba arī kriminālistiem, tādēļ derētu vairāk uzmanības veltīt makiem un mantām. Veselības ziņā vēlams vērst vairāk uzmanības elpošanas sistēmai, zarnu darbībai, un uzmanīgāk jāstrādā ar rokām, jāsaudzē pirksti.

Merkurs un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 1° Saplūstošs

Dažu dienu faktors, kas palīdz apzināt savus kontaktus ar apkārtējo pasauli un sazināšanās pieredzi.

Venēra un Marss trigonā

nobīde: 1° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas lieliski saskaņo emocionālos un aktīvos spēkus, ļauj darbībā vairāk ņemt vērā estētisko pusi, un radīt gan patīkamāku procesu, gan simpātiskāku rezultātu. Šis planētu akcents labvēlīgi ietekmē vēlmes un gribu, tādēļ vairojas iespējas īstenot kādu savu vēlmi. Dzimumu attiecību ziņā abas iesaistītās planētas simbolizē vīrišķo un sievišķo sākotnes, tādēļ veidosies harmoniskāka saikne starp jutekliskumu un kaislīgumu. Vispār, kopējā planētu "ansamblī", šis faktors labvēlīgi iespaidos jebkādas cilvēciskās attiecības.

Venēra un Jupīters savienojumā

nobīde: 1° Saplūstošs

Faktors, kura laikā rodas ciešāka sakabe starp emocionāliem un attīstības spēkiem, kas lielākoties dod patīkamus efektus, vairo piedāvājumus, paplašina sortimentu. Taču var zust nianšu atšķirības, tādēļ iespējamas izvēles kļūdas, kuras kompensējas ar daudzumu un skaitu. Cilvēki var brīžiem izvēlēties dārgāko, nevis, labāko, vai, iegādāties to, kas ir prestižs un atstās lielāku iespaidu uz apkārtējiem, nevis to, kas tiešām patīk.

Venēra un Neptūns kvadrātā

nobīde: 0° Izklīstošs

Faktors, kura periodā grūtāk tikt galā ar emocionāliem procesiem — noskaņojumiem, iekšējām izjūtām, pārdzīvojumiem. Vairāk pūļu prasa situāciju izvērtējums un izvēle, bet brīžiem nez kādēļ, šķiet pieņemams tas, kas līdz šim tāds nešķita. Daži iegrimst savos pārdzīvojumos vai smagnējos noskaņojumos. Šajā laikā daudzi risina mīlestības jautājumus — īstus, tādēļ arī pārdzīvojumi mēdz būt īsti. Pozitīvā puse ir tā, ka vieglāk ir pārvarēt sociālo distanci un atjaunot tuvību. Jebkādās attiecībās vieglāk ielīst "svešā ādā", sajust cita cilvēka sāpi, kas no garīga viedokļa ir vērtīgi, jo attīsta cilvēka jūtu pasauli. Taču sabiedrībā kontaktēt ir grūtāk, jo mēs otru dziļāk iespaidojam. Šajā periodā uzmanīgāk jārīkojas ar ķīmiskām un indīgām vielām, vairāk jāseko tam, lai nerodas dažādas mitruma radītas nepatikšanas (piem. plūdi, sūces, puves, pelējums). Veselības ziņā: pieaug saindēšanos un infekciju risks. Jāvelta papildus uzmanība ādai, kaklam, ausīm, matiem, asinsritei.

Marss un Jupīters trigonā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas sekmē panākumus, jo palīdz mērķtiecīgāk organizēt aktivitāti un labāk sekot nospraustajam virzienam; vairo apņēmību paveikt iecerēto un atsevišķus lēmumus palīdz veiksmīgāk saskaņot ar kopējo stratēģiju. Šis akcents uzlabo vadītāju un darbinieku, studentu un pasniedzēju kontaktu.

Marss un Saturns kvadrātā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura laikā rīcībai grūtāk saskaņoties ar realitāti, tai jāpārvar vairāk šķēršļu, apstākļi stingrāk spiež, nav viegli iekļauties termiņos un apstākļu rāmjos. Tonuss, mundrums parasti pazeminās. Un no vienas puses rodas disciplināri pārkāpumi, no otras puses vairāk aizrādījumu un prasību. Darbā pieaug singru konstrukciju, bremžu un paliānas sistēmu lūzumu risks. Cilvēki sāk atcerēties un atgādināt: ko—kurš—kuram ir parādā. Personīgajās attiecībās saasinās pretrunas, tendence fiksēties uz trūkumiem, izteikt pārmetumus, izskaidroties par to, kā ir „jābūt”, kas ir „normāli” un kā ir „pareizi”. No veselības viedokļa: vēlams vairāk uzmanības pievērst locītavām, mugurkaulam, zobiem, izvairīties no traumām, galvssāpēm.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 1° Izklīstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 0° Saplūstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.