DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs trigonā

nobīde: 3° Saplūstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz veiksmīgāk saistīt domāšanu un pielāgošanās spēju. Šis faktors vairo instinktīvu apķērību un mehānisku informācijas uztveri; palīdz vieglāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām un ikdienas solī veiklāk rosīties. Šis faktors sekmē ērtākus risinājumus, komforta apsvērumus ļauj veiksmīgāk saistīt ar racionāliem; palīdz spraigākai tirdzniecībai, mācībām un vienkārši atvieglo sazināšanos.

Mēness un Venēra trigonā

nobīde: 0° Saplūstošs

Harmonisks šodienas akcents, kas lieliski saskaņo instinktīvos spēkus ar emocionālajiem, dzīvības nodrošinošanu ar vērtēšanas spēju. Tas vairo patīkamās dzīves puses, jo ērtuma kritēriji pilnīgāk saskaņojas ar estētiskajiem. Siltums un mājīgums šodien var rast gaumīgākus risinājumus.

Saule un Marss savienojumā

nobīde: 5° Izklīstošs

Faktors, kura periodā rodas cieša saikne starp vitālajiem un aktīvajiem spēkiem. Tam ir patīkamas puses: pašizpausme kļūst pārliecinošāka, ceļas pašapziņa, vieglāk pārvarēt nedrošību — ja vajag sevi parādīt, vairojas radoša aktivitāte. Nepatīkamās: pieaug egocentrisms, asāks konkurences gars, attiecībās grūtāk pievērsties otram, grūtāk vienam otru sadzirdēt. Šajā laikā vēlams uzmanīgāk rīkoties ar uguni, asiem priekšmetiem, ierīcēm un mehānismiem. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību sirds—asinsvadu, muskuļu sistēmai, izvairīties no iekaisumiem un traumatisma.

Saule un Plutons trigonā

nobīde: 6° Izklīstošs

Ļoti harmoniskais faktors, kas vairo radošos spēkus un to realizācijas iepējas; individualitātes pašizpausmei šajā periodā ir lielāka vara pār apstākļiem, kas palīdz piesaistīt uzmanību, apkārtējo spēkus un resursus. Šis faktors palīdz stiprintāt līdera autoritāti, vai, vienkārši palīdz pilnīgāk valdīt pār savas dzīves situāciju, tās spēkiem un resursiem.

Merkurs un Venēra savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Faktors, kura periodā domāšana un emocionalitāte sāk vairāk savstarpēji ietekmēties. Domāšana kļūst subjektīvāka, fakti lielākā mērā tiek skatīti caur savas attieksmes prizmu, ir tendence drīzāk vērtēt, nevis, izprast notiekošo. Taču šis faktors var palīdzēt izprast savu vai partnera rīcības motivāciju, attieksmi, palīdzēt izskaidroties, labāk otru saprast.

Merkurs un Jupīters sekstilā

nobīde: 6° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas atvieglo informācijas uztveri un apguvi, konkrētās un abstraktās domāšanas sakabi, taktikas sasaisti ar stratēģiju. Šis faktors palīdz labāk kontaktēt pasniedzējiem un studentiem, vadītājiem un darbiniekiem.

Merkurs un Saturns kvadrātā

nobīde: 3° Saplūstošs

Faktors, kura laikā prātā, kustībās, kontaktos rodas vairāk šķēršļu, un vienlaicīgi dzīve sāk prasīt atbildes uz nopietnākiem jautājumiem. Domāšanai jāpārvar lielāka pretestība, brīžiem kā automašīnai uz slikta ceļa, turklāt vairāk ir kritikas, vērtējumu un prasību. Grūtāk kļūst izteikties brīvi un nepiespiesti — nevajadzētu cerēt, ka bez iepriekšējas gatavošanās runa būs laba, labāk cītīgāk iepriekš apdomāt jautājumus, jo vairāk uzmanības tiks pasniegšanas formai un formālai pusei (piem.konkrētiem skaitļiem). Vēl šajā laikā daudzi, kā pēc norunas sāk atcerēties – kurš—kuram—ko ir parādā. Vēlams vairāk uzmanības veltīt kārtībai dokumentos, rēķinos, grāmatvedībā. Veselības ziņā: elpošanas ceļiem, zarnām, locītavām, plaukstām un pirkstiem.

Venēra un Saturns kvadrātā

nobīde: 6° Saplūstošs

Faktors, kura laikā jāpārvar dažādas pretrunas ar realitāti – īsti nesaskan vēlmes un iespējas, jeb tas, ko vēlos un tas, ko vajag. Apkārt notiekošais biežāk izraisa nepatīkamas reakcijas: cilvēks sakniebj lūpas – apstākļi viņam kaut ko liek, noteikumi spiež, kārtība — prasa.Nepatīkamais ir tas, kā šādos periodos trukumi nez kādēļ redzami tuvplānā, bet izcilības fonā, arī tad – ne vienmēr. Clvēki "norij" vairāk rūgtuma un daudzas emociju izpausmes tiek apspiestas, kas veselības ziņā kaitē, piemēram, asinsritei. Ikdienā vajadzētu uzmanīgāk ar priekšmetu ārējo apdari, pārklājumiem, membrānām, blīvēm, filtriem, eļļām. Veselības ziņā: Šajā laikā vēlams vērst uzmanību ādai, kaklam, ausīm, matiem, locītavām, zobiem.

Marss un Jupīters kvadrātā

nobīde: 4° Izklīstošs

Faktors, kura periodā nebūs viegli saskaņot plānus un rīcību, koordinēt darbību, panākt darba atbilstību iecerei, vai prakses atbilstību teorijai. Cilvēkiem brīžiem rodas tendence uzvesties izaicinoši vai kaitinoši, demonstrēt pārākumu vai ambīcijas. Parasti nāk uz āru uzkrājusies neapmierinātība ar sevis sasniegto, savu labklājības līmeni, sociālo stāvokli, ko nereti cenšas kompensēt, mēģinot piešķirt sev, vai kādam „atņemt” nozīmi. Šajā laikā jūtīgāki kļūst pašcieņas, vērtību, uzskatu, kompetences jautājumi. Darbā jācenšas prātīgāk rīkoties ar uguni un viegli uzliemojošiem materiāliem. Jāpacenšas nebojāt attiecības starp darbiniekiem un vadītājiem, studentiem un pasniedzējiem. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību aknu darbībai, izvairīties no iekaisumiem.

Marss un Neptūns opozicijā

nobīde: 4° Izklīstošs

Problemātisks faktors, kura periodā pieaug pretrunas starp rīcību un psiholoģiskām norisēm – izjūtām un noskaņojumiem. Šajā laikā darbība var sākt „iestigt”, zaudēt mērķtiecību, dažam var zust jēgas sajūta. Reizēm cilvēki var pievilt: partneris var negaidīti atslābt un izkrist no aprites, iegrimt nekontrolējamā noskaņojumā, dīvainā transā (vai, piemēram, sākt dzert), vai pilnīgi nerēķināties ar otra dvēseles stāvokli. Savstarpējās attiecībās rodas tendence vienam ieņemot aktīvu pozīciju, bet otram — pasīvu, ļauties noskaņojumiem vai atslābt. Šajā laikā vēlams uzmanīgāk ar ūdeni, šķidrumiem, ķīmiskām un indīgām vielām. Mitrā klimatā var būt vairāk problēmu mitruma dēļ (nokrišņi, sūces, puves, pelējums). Veselības ziņā: pieaug infekciju, iekaisumu risks.

Marss un Plutons trigonā

nobīde: 0° Izklīstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz aktivitātē iesaistīt lielākus spēkus un iniciatīvai dod "uzrāvienu". Tas palīdz labāk valdīt pār situāciju, veiksmīgāk iekļaut savus spēkus komandā un darboties saliedētāk. Šis akcents ļauj panākt harmonisku sinerģētisku efektu.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 0° Saplūstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 6° Saplūstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Saturns un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kas ļauj apzināt izveidoto kārtību un tās rezultātus. Iespējams jānokārto rēķini vai jāapzina parādi. Varbūt biežāk jāsaskaras ar nepatīkamām varas orgānu vai varas pārstāvju izpausmēm.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Neptūns un Lilita savienojumā

nobīde: 1° Saplūstošs

Ilgstošs faktors, kura laikā pieaug ne visai gaišu spēku iedarbība uz dvēseles norisēm, psihiskiem procesiem. Var vairoties dažādas psihiski neveselīgas izpausmes, piemēram, nacionāls un reliģisks ekstrēmisms, reibinošu vielu lielāka lietošana. Dabā šajā periodā var rasties vairāk problēmu ar ūdens stihiju. Pieaug avāriju risks ar ūdens piesārņojumu.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.